Naujienos

VU Kaune rinkodaros magistrams – dviejų Europos universitetų diplomai

0

Po dviejų metų magistro studijų Lietuvoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje – įgyti dviejų Europos aukštųjų mokyklų diplomus. Jau nuo 2017 m. rudens tokią galimybę turės antrosios pakopos studijų programą Marketingas ir prekybos vadyba Vilniaus universiteto Kauno fakultete (VU KnF) pasirinkę studentai.

Sutartis dėl tarptautinės magistro studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba

VU Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – VU Kauno fakulteto, VU KnF)  dekano doc. dr. Kęstučio Driaunio ir tarptautinių reikalų prodekanės prof. dr. Jadvygos Krūminienės vizito į Travniką (Bosnija ir Hercegovina) metu patvirtinti Vilniaus universiteto ir Tarptautinio Travniko universiteto (International University Travnik, IUT) įsipareigojimai dėl bendros magistro studijų programos. 2017 m. gruodžio 17 d.  čia vykusios tarptautinės konferencijos “Corporate Security in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkan Countries from Economic, Legal and Communication Aspects” metu  buvo pristatyta Vilniaus universiteto ir Tarptautinio Travniko universiteto vadovų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VU ir  IUT dėl tarptautinės magistro studijų programos anglų kalba Marketingas ir prekybos vadyba. Jos absolventai po sėkmingų 2 metų studijų  gaus abiejų universitetų diplomus, patvirtinančius dviejose šalyse įgytą kvalifikacinį rinkodaros magistro laipsnį.

Tarptautinės magistro studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba (Master’s Study  Programme of Marketing and Trade Management) projektą koordinavo VU KHF tarptautinių reikalų prodekanė prof. dr. Jadvyga Krūminienė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doc. dr. Vilma Tamulienė ir IUT tarptautinių ryšių koordinatorius doc. dr. Sabahudin Hadžialić. Šiuo bendru VU KHF ir IUT Ekonomikos fakulteto projektu siekiama įgyvendinti aukštojo mokslo ir studijų tarptautiškumo strategiją.

Naujos galimybės ir dideli iššūkiai

„Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universitete Kaune startuojančios dvigubo diplomo studijos – nauja galimybė mūsų studentams studijuoti šią programą anglų kalba ir du semestrus praleisti Bosnijoje ir Hercegovinoje, susipažinti su šios šalies mokslu ir kultūra. Tokią pat galimybę studijuoti mūsų šalyje ir susipažinti su Lietuvos mokslo ir gyvensenos specifika įgyja ir  Tarptautinio Travniko universiteto  Ekonomikos fakulteto studentai“, – studijų tarptautiškumo plėtra džiaugiasi VU KHF dekanas doc. dr. K. Driaunys.

Centriniame Kauno turguje – tik natūralias uogas savo gaminiams naudojanti desertinė „Prisirpom“

Pagal sutartį dėl rinkodaros magistro dvigubo diplomo antrosios pakopos studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba studentai kasmet vieną semestrą mokysis savo, o kitą – šalies-partnerės aukštojoje mokykloje. Tarptautinę studijų programą sudaro 120 kreditų: po 60 – kiekvienoje iš sutarties šalių. Ši programa orientuota į tarpdisciplininius dalykus ir verslui aktualias bei tarpusavyje susijusias tarpkryptines marketingo, prekybos ir vadybos studijas. Jų metu studentams formuojamas sisteminis požiūris į organizacijos marketingo, prekybos ir vadybos veiklų koordinavimą ir valdymą kuriant pridėtinę vertę.

http://www.knf.vu.lt/studijos/magistranturos-studijos/studiju-programos/marketingo-ir-prekybos-vadyba

Šias jungtines studijas pasirinkę studentai įgis abiejų universitetų diplomus: Vilniaus universiteto rinkodaros magistro diplomą ir Tarptautinio Travniko universiteto rinkodaros magistro diplomą.

Pasak studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba komiteto pirmininkės, VU KHF doc. dr. Vilmos Tamulienės, programą peržiūrės ir atnaujins jungtinis Studijų programos komitetas (SPK), o programoje dėstys ne tik geriausi VU Kaune dėstytojai, bet ir profesoriai iš Bosnijos ir Hercegovinos. Žinoma, tokį tarptautinių studijų kelią pasirinkusiųjų laukia rimti iššūkiai. Magistro darbus šias studijas pasirinkę studentai rengs anglų kalba ir toje šalyje, kurioje antrosios pakopos studentas bus paskutiniojo semestro metu, o jų darbus vertins iš abiejų universitetų atstovų sudaryta komisija. Baigiamuosius magistro darbus šios programos studentai gins Vilniaus universitete Kaune.

Du diplomai suteikia tarptautinį konkurencinį pranašumą

Tiek Vilniaus universiteto Kauno fakulteto, tiek Tarptautinio Travniko universiteto  atstovai neabejoja, kad pasinaudoję galimybe Marketingo ir prekybos vadybos magistro studijų metu mokytis ir VU Kaune, ir IUT Travnike studentai bus labiau vertinami darbo rinkoje ir siekdami profesinės ar  akademinės karjeros įgis didesnį pranašumą.

„Dvigubo diplomo, jungtinės studijos populiarios daugelio šalių aukštosiose mokyklose, todėl šios tarptautinės gerosios praktikos plėtra Lietuvoje taip pat neišvengiama. Įgiję ne tik VU, pagal tarptautinius reitingus patenkančio į geriausiųjų pasaulio universitetų 500-tuką, bet ir Tarptautinio Travniko universiteto diplomus, jaunieji rinkodaros magistrai turės neabejotiną konkurencinį pranašumą. Įsitvirtinti savo šalies ir  tarptautinėje darbo rinkoje jiems padės tarptautinis studijų pobūdis, įgytos kompetencijos ir svečioj šaly patobulintos (bei įgytos) užsienio kalbų žinios, be ko tiesiog neįmanoma šiuolaikinio specialisto karjera,” – naujos programos privalumus pabrėžia VU Kauno fakulteto tarptautinių reikalų prodekanė prof. dr. J. Krūminienė,  primindama, kad dviejų skirtingų valstybių aukštųjų mokyklų diplomai suteikia pranašumą ir siekiant akademinės karjeros.

Abiejų sutarties dėl tarptautinės magistro studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba šalių atstovai įsitikinę dvigubo diplomo studijų  nauda ne tik patiems programos dalyviams – studentams ir jų dėstytojams iš VU ir IUT, bet ir būsimiems rinkodaros magistrų darbdaviams.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos