Connect with us

Skaitytojų naujienos

Vaikų rudens atostogos bibliotekoje kitaip

Avatar

Paskelbta

Stovyklos_uzimtumas-469e094e

Rudens stovyklos vaikai puikiai ir prasmingai praleido atostogas dalyvaudami virtualioje rudens stovykloje „Super atostogos bibliotekoje: išmaniai ir kūrybingai“. Visą savaitę per „Zoom“ platformą bibliotekos darbuotojos Vaiva Steponaitienė, Kristina Meilutė ir Kristina Vyturytė vedė užsiėmimus vaikams. Dalyviai iš antrinių žaliavų pasigamino pelėdą, vabzdžių viešbutį, vėjo malūnėlį, žibintą, išmoko kurti žaidimus su „Scratch” programėle, pakeliavo po knygų pasaulį, dalyvavo 2020 metų geriausių knygų vaikams rinkimuose, bendravo, piešė ir žaidė. Atostogos, skirtos 7- 10 metų mokiniams prabėgo labai turiningai.

Virtualius susitikimus su vaikais tęsėme ir toliau visą lapkričio mėnesį po du kartus per savaitę. Lapkričio mėnesį buvo pravesta 8 edukacijos (kūrybinės, interaktyvios ir literatūrinės). Visas edukacijas vedėme per „Zoom“ platformą, kai kurios iš jų buvo patalpintos  į KRSVB „YuoTube“ kanalą, kad vaikai nespėję dalyvauti nuotolinės edukacijos metu, galėtų ramiai įsijungti vaizdo įrašą ir atlikti kūrybines bei interaktyvias užduotis. Su vaikais ir jų tėveliais bendravome elektroniniais laiškais, iš vakaro siuntėme sekančio nuotolinio užsiėmimo trumpą pristatymą, priemonių sąrašą užduotims atlikti ir prisijungimo nuorodas.

Taip pat buvome paruošę keletą priemonių paskutiniams užsiėmimams atlikti ir kvietėme tėvelius atvykti į biblioteką jų pasiimti. Vienas iš tokių užsiėmimų buvo interaktyvi edukacija „Pirmoji pažintis su robotais“,  kuri vaikams labai patiko, nes jie namuose, vykstant nuotolinei edukacijai susikūrė savo pirmąjį robotuką.

Kita edukacija „Kvepianti kaligrafija“, kurios metu vaikai virtualiai keliavo į Tolimųjų Rytų meno pasaulį, susipažino su kaligrafinės tapybos istorija ir technika. Vaikai piešinius pavertė į olfaktorinio (uodžiamojo) meno eksponatais. Dar vaikučių taip pat laukia ir apdovanojimai, nes jie kūrė 3D daiktus su programa „Tinkercad“. Pasibaigus stovyklai aktyviausių vaikų laukia apdovanojimai. O tie stovyklos dalyviai, kurie stovyklos metu kūrė 3D raktų pakabukus su programa „Tinkercad“, galės atspausdintus juos atsiimti bibliotekoje pasibaigus karantinui.

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja            Jurgita Bartkevičiūtė

Reklama

Skaitytojų naujienos

VSAT kviečia įgyti pasieniečio profesiją

Avatar

Paskelbta

1-b6f9a940

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) kviečia Lietuvos piliečius nuo 18 iki 60 metų amžiaus tapti pasieniečiais. Šią profesiją asmenys per metus gali įgyti VSAT Pasieniečių mokykloje.

Laukiami sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus atitinkantys bei įgiję vidurinį išsilavinimą pretendentai.

Daugiau informacijos apie reikalingus dokumentus ir stojimo į Pasieniečių mokyklą tvarką yra čia.

Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?

Prestižas – galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.

Karjeros galimybės – VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Mokymosi galimybės – mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo užmokestis – VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro:

pareiginė alga;
priedas už laipsnį;
priedas už tarnybą Lietuvos valstybei stažą;
priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Atostogos – pareigūnams nustatomos kasmetinės atostogos, atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą:

22 darbo dienos – ištarnavusiems iki 5 metų;
25 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų;
29 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 10 iki 15 metų;
33 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 15 iki 20 metų;
37 darbo dienos – ištarnavusiems 20 metų ir daugiau.

Socialinės garantijos – VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.
Specialias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.
Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.
Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Tarptautinės misijos – galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Susidomėjusieji galimybe tapti VSAT pareigūnu ir tarnyba valstybės sienos apsaugoje kviečiami stoti į Pasieniečių mokyklą. Modernus šios mokymo įstaigos kompleksas įsikūręs Vilniaus rajono Medininkų kaime.

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, dokumentus turi pateikti iki 2020 m. liepos 18 d.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo galima kreiptis tel. (8 707) 41 022 arba (8 46) 39 7841 bei el. paštu  stok@vsat.vrm.lt

Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galima kreiptis tel. (8 5) 219 8235 arba el. paštu  anna.volcok@vsat.vrm.lt

Skaityti toliau

Skaitytojų naujienos

Bėdos dėl be priežiūros paliktų automobilių

Avatar

Paskelbta

ENTP-20c409b6

Be priežiūros bendro naudojimo vietose paliktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sukelia ne ką mažiau nepatogumų gyventojams ir eismo dalyviams nei sniego pusnys. Gyventojų pranešimų skaičius rodo, kad apleistų automobilių skaičius Lietuvoje nemažėja.

 

„Net ir vasarą viešose erdvėse (gatvėse, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ar pakelėse) be priežiūros paliktos transporto priemonės sukelia didelių trikdžių gyventojams, greitosios pagalbos automobiliams, šiukšliavežiams ar kitiems eismo dalyviams. Snygis, kokio Lietuva nematė jau daug metų, dar labiau apnuogino šią problemą, nes žmonėms tenka apeiti ar apvažiuoti ne tik sniego pusnis, bet ir apleistus automobilius bendro naudojimo vietose“, – sako Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos (ENTPTA) vadovas Vladimiras Jankoit.

V. Jankoit teigimu, nors už be priežiūros paliktos transporto priemonės laikymą viešose erdvėse taikoma administracinė atsakomybė, tačiau šios problemos mastas nemažėja.

„Iš gyventojų gauname apie 2 tūkst. pranešimų per metus apie bendro naudojimo vietose paliktas eksploatuoti netinkamas transporto priemones. Nemažėjantis pranešimų skaičius parodo, kad padėtis nesikeičia ir administracinė atsakomybė neatbaido neatsakingų transporto priemonių savininkų nuo pažeidimų, – sako V. Jankoit. – Ragintume gyventojus likti neabejingiems ir paraginti savininką patraukti viešoje vietoje paliktą apleistą transporto priemonę. Tais atvejais, kai neaišku, kam priklauso apleistas automobilis, reikėtų kreiptis į miesto ar rajono savivaldybę, policiją arba apie pažeidimą (galima ir anonimiškai) pranešti mūsų asociacijai.“

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už neeksploatuojamos ir be priežiūros paliktos transporto priemonės laikymą bendro naudojimo vietose gyventojui gresia bauda arba automobilio konfiskavimas. Už pirmą kartą padarytą pažeidimą numatyta bauda siekia nuo 70 iki 140 eurų, o už antrąkart – iki 300 eurų bauda su (arba be) automobilio konfiskavimu.

Priėmimo vietos

Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA) vadovė Asta Pakštaitė-Marcinkienė pažymi, kad be priežiūros palikti netvarkingi automobiliai neretai tampa ir aplinką teršiančiais objektais dėl iš jų bėgančių įvairių pavojingų tepalų ir skysčių.

„Į aplinką patekusi automobilių alyva ir kitos kenksmingos medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir padaryti žalą mus supančiai aplinkai bei žmonių sveikatai. Dėl to itin svarbu, kad gyventojai neparduotų netinkamų naudojimui automobilių nelegaliems ardytojams, kurie dažniausiai tinkamai nepasirūpina neigiamą vertę turinčiomis atliekomis“, – teigia A. Pakštaitė-Marcinkienė.

Lietuvos teisės aktai numato, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jų dalys turi būti perduotos tik atliekų tvarkytojams, turintiems teisę užsiimti tokių transporto priemonių surinkimu ir tvarkymu. Seni automobiliai ir jų atliekos taip pat gali būti atiduotos transporto priemonių gamintojams ir importuotojams arba pristatytos į jų įsteigtas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietas. Gyventojams draudžiama užsiimti senų automobilių ardymo veikla neturint tam tinkamų leidimų, o licencijuotų atliekų tvarkytojų sąrašą galima rasti www.atliekos.lt arba www.autotvarkymas.lt.

Europos Sąjungos (ES) šalyse galioja lengvųjų automobilių (M1 klasės) ir mikroautobusų (N1 klasės) pakartotinio naudojimo ir perdirbimo pareigos ir užduotys. Pagal ES direktyvą 95 proc. lengvųjų automobilių ir mikroautobusų ardymo metu per metus susidarančių atliekų turi nukeliauti į pakartotinį naudojimą bei naudojimą, įskaitant perdirbimą, ir tik 5 proc. šių atliekų gali būti teisėtai pašalinama.

„Karantino metu daugiau laiko praleidžiame parkuose ar miškuose. Tenka pastebėti, kad jose mėtosi automobilių atliekos, kaip padangos, plastikas, salono apdailos medžiagos, sėdynės, kilimėliai, guma ar stiklas. Jų matyti net ir šalia ežerų, upių ar upelių. Tai liudija, kad toli gražu ne visos atliekos patenka pas atliekų tvarkytojus ir yra tinkamai sutvarkomos“, – kalba V. Jankoit.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais Lietuvoje buvo surinkta 36,4 tūkst. tonų naudotų nebetinkamų transporto priemonių, iš jų 35,7 tūkst. tonų buvo apdorota (paruoša naudojimui ar šalinimui).

Skaityti toliau

Skaitytojų naujienos

Virtualus žaidimas Kaune „Trys karaliai atkeliavo-visas svietas uždainavo“

Avatar

Paskelbta

trys karaliai 2021 (t)-3ec268e0

Kauno tautinės kultūros centras primena, kad 2021 metų sausio 6 dieną baigiasi tarpušventis. Į Kauną atkeliauja Trys karaliai, laimindami miestą, linkėdami sveikatos, santarvės ir  meilės, tačiau šiemet visi turime padėti jiems atrasti kelią prie prakartėlės kitaip, nei kasmet, nes tradicinė Trijų Karalių eisena persikelia į virtualią erdvę. Organizatoriai  kviečia dalyvauti žaidime „Trys Karaliai atkeliavo-visas svietas uždainavo“, kuris atskleis Jums daug įdomių ir netikėtų faktų apie šį laikotarpį, tradicijas, atsakys į iškylančius klausimus. Įveikę kiekvieną užduotį kartu su Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru keliausite nuo Soboro puošniomis miesto gatvėmis šventiškai nusiteikę, jausdami bendrystę, dalindamiesi dvasinėmis dovanomis.

Žaidimą galėsite žaisti 2021 m. sausio 6-20 d. Jums tereikia išmaniajame įrenginyje arba planšetėje atsisiųsti ir instaliuoti nemokamą mobiliąją programėlę „Actionbaund“  „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių. Žaidimui skirtą QR kodą galėsite rasti: Kauno tautinės kultūros centro internetinėje  svetainėje www.ktkc.lt, Facebook’o paskyroje „Kauno tautinės kultūros centras“.

Informacija: http://ktkc.lt/renginys/trys-karaliai-2/

Skaityti toliau

Skaitytojų naujienos

NAUJŲJŲ METŲ PAŽADAI

Avatar

Paskelbta

Pazadai-a0c406a3

Kiek tame tiesos, jog dauguma žmonių nebesilaiko pažadų jau po pirmų dviejų savaičių – negaliu atsakyti.

Tačiau faktas egzistuoja, jog daugelis netęsia to ką prižada sau, užsirašo, ar paskelbia kitiems deklaruodami savo tikslus asmeniškai ir socialiniouse tinkluose.

Sunku laikytis pažadų, tikslų siekimo, kai tai nėra tai ko iš tikrųjų nori. Ir daugeliu atvejų, tikslų kiekybė patampa sunkia našta ir patampame vergais siekiamybėms, kurias paminėjome kitiems pasieksią per metus. Kaip gi atrodysime napasiekę prieš kitus???

Kviečiu supaprastinti savo siekius ir susikurti sau Individualų Garbės Kodą, kuriuo gyvensi ateinančiais metais. 
Tai yra ritualai, įpročiai, gyvenimo būdas, kurie ir padės sukurti palaimingą ir turtingą gyvenimą kaip pasekmę tavo kasdienių pasirinkimų. 

Nulipki nuo iliuzijos, jog kažkas kitas geriau žino kaip TAU gyventi.

Jog kitas žino geriau ne TU kas geriausia tavo sveikatai.

Jog kitas žino geriau nei TU kas geriausia tavo versle.

Jog kitas žino geriau nei TU ką turėtum sakyti ir galvoti.

Jog kitas žino geriau nei TU kas tu esi.

Pridedu sąrašą intencijų, iš kurių gali susikurti sau Naujų Metų Individualų Garbės Kodą ir jais gyventi. Išsirink tuos, kuriuos jauti esant ‘prie širdies’. Įsirašyk savo, ko gal nėra čia. Tikiuosi, jog tai bus įkvėpimas naujoms idėjoms ir motyvacijoms, kurias ketini patirti ir įtvirtinti savo gyvenime.

Aš stiprinsiu savo protą skaitymu, rašymu, piešimu, kūryba ir patirtimis veiklose, kurios aštrina ir praplečia protą.

Aš pasirūpinsiu savo fizine sveikata fiziškai judėdamas, teisingai maitindamasis ir duodamas sau erdvės atsipalaiduoti, atsistatyti.

Aš nebejausiu kaltės dėl to kas aš esu.

Aš nešvaistysiu savo laiko. Laikas yra neįkainojamas ir negrąžinamas.

Aš gyvensiu vadovaudamasis trijomis vertybėmis: paprastumu, kantrybe ir atjauta.

Aš sakysiu NE daiktams, žmonėms ir idėjoms, kurie nesutampa su mano Keliu.

Aš sukursiu sau erdvės pabūti vienam.

Aš nešvaistysiu pinigų ir priimsiu protingus sprendimus juos leidžiant, kaupiant, investuojant, duodant.

Aš vis labiau supaprastinsiu gyvenimą ir ugdysiu paprastumą.

Aš priimsiu riziką ir nesislėpsiu už saugumo ir komforto.

Aš pasirinksiu kurti, o ne griauti.

Aš praktikuosiu sugebėjimą kreipti ir laikyti dėmesį į tai kas neša džiaugsmą į mano gyvenimą.

Aš būsiu susitelkęs ir pašalinsiu trigdžius iš kasdienybės.

Aš kalbėsiu Tiesą ir gyvensiu būdamas sąžiningu su savimi.

Aš mėgausiuosi tuom ką turiu ir nesiskųsiu ar nesijaudinsiu dėl to ko nėra.

Aš darysiu tai ką sakau ir nesikišiu į tai ką kiti daro.

Aš dėkosiu kasdien.

Aš pasitikėsiu įkvėpimo impulsais, motyvacijomis.

Aš atliksiu vieną dalyką, kuris mane domina, įkvepia, kasdien.

Aš darysiu kažką sunkaus ar kas kelia baimę ir išveda iš komforto kasdien.

Aš atliksiu tai kas man atlikti ir nesistengsiu kontroliuoti to ką daro kiti.

Aš pasidalinsiu tai ko išmokau su kitais per kalbėjimą ir rašymą.

Aš pasitikėsiu savimi užbaigti darbus ir gerbsiu įsipareigojimą sau.

Aš gerbsiu ir saugosiu savo šeimą, draugus ir tuos, kuriems reikia apsaugos. Aš būsiu pasiruošęs užstoti.

Aš rasiu laiko savo vaikams su jais žaisti, patirti, ir dalintis savo išmintimi patirčių ir supratimo apie gyvenimą.

Aš rasiu ir skirsiu laiko sustiprinti ryšį su Dievu.

Aš skirsiu laiko ir resursų sudalyvauti bent vienoje labdaros rengiamoje akcijoje paremti tuos, kuriems reikalinga parama ir pagalba.

Aš gyvensiu dabarties momentu, be dėmesio į kas jau įvyko ir to kas gali būti, kasdien.

Aš stebėsiu save kiekvieną savaitę, skirdamas Sekmadienio rytus, savirefleksijai.

Aš eisiu pasivaikščioti į gamtą ir sustiprinti ryšį su Mama Gamta kiekvieną savaitę.

Aš pradėsiu dieną su intencija kur ir kam atiduosiu savo ribotą energiją.

Aš priimsiu tai, kad ne viskas gali vykti taip kaip aš noriu, bet tai vyks taip kaip reikia, nes tai patirtys, kurios tampa pamokomis, kad priimčiau geresnius sprendimus leidžiančius bręsti, augti.

Aš priimsiu tai, kad viskas vyksta vardan mano gerovės ir pavyksta puikiai.

Aš laikysiu tyrą viziją naujoms žmonijos galimybėms ir atpažinsiu idėjas, kurios yra vertos siekio ir gyvenimo krypties pokyčio.

Aš darysiu daugiau tai kas leidžia pasijusti vaiku. Vėl.

Aš sukursiu sau ritualus ir juos seksiu.

Aš treniruosiu savo kūną ir išvesiu jį iš komforto vis dažniau.

Aš labiau atkreipsiu dėmesį į daiktus, žmones, aplinką, idėjas, kurie man patinka.

Aš daugiau kreipsiu dėmesį į veiksmų kokybę, o ne kiekybę.

Aš priimsiu situacijas ne per rimtai.

Aš šypsosiuosi daugiau.

Aš mažiau skųsiuosi ir kaltinsiu kitus.

Aš daugiau sakysiu AČIŪ ir dėkosiu už tai kas esu.

Aš apsijungsiu ir stiprinsiu ryšį su kitais daugiau.

Aš atsikratysiu daiktų, kurie man nereikalingi ir nenaudingi.

Aš padrąsinsiu kitus vis dažniau.

Aš šiukšlinsiu ir vartosiu mažiau.

Aš mylėsiu daugiau.

Mūsų įsitikinimai įtakoja elgseną, o elgsena kuria realybę. Gerbk savo Kodą ir juo gyvenk, ir realybė pasikeis.

Kuris iš pavyzdžių, ar tavo susikurtų, Tau pataps 2021 metų “mantra” ir bus tavo kertinė vertybė?

INVICTUS WAY

Skaityti toliau

Skaitytojų naujienos

Ekskursijų alternatyva namuose – knygos ir radijo laidos apie Kauno modernizmą

Avatar

Paskelbta

Ekskursas 2.0 - Iliustracija (72dpi)-be40bf42

Kauno moderniosios architektūros entuziastams jau gerai pažįstama iniciatyva „Ekskursas“ kviečia pavartyti senų knygų puslapius ir tai padaryti galima nė neišeinant iš namų! Paprastai kiekvieną pavasarį ir rudenį ekskursijų ciklus bei vasaros festivalį „L6“ organizuojanti komanda, deja, turėjo prisėsti uodegą ir ieškoti alternatyvos savo mėgstamai ir kauniečių laukiamai veiklai. Žvilgsnis nukrypo į knygų lentynas, kuriose visai nepelnytai užmiršti dulka ne tik įdomūs, bet ir naudingi dalykai.

Naujasis projektas simboliniu pavadinimu „Ekskursas 2.0“, tarsi kita iniciatyvos versija, virtualią jūsų knygų lentyną papildys 7 leidiniais, pirmuosius skaitytojus pasiekusiais 1917–1948 m. Nederėtų apsigauti manant, kad tai vien architektams ar istorikams įdomi literatūra – priešingai! Vienos šių knygų buvo leistos plačiajai visuomenei, siekiant lavinti kiekvieno tautiečio žinias ir skonį, statant namus, kitos – specializuotų profesinių mokyklų mokiniams, būsimiems dailidėms, trečios – išsamių enciklopedinių žinių konkrečiu klausimu ieškantiems specialistams. Šiandien šios knygos yra ne tik vis dar aktualių žinių šaltinis, bet ir socialinio mūsų šalies tapsmo liudijimas.

Kokia mediena parankiausia Lietuvoje statant rąstinį namą? Kiek kambarių turėtų būti mažai ar labai pasiturinčių šeimų namuose? Kodėl taip svarbus atskiras gulimasis kambarys? Ką svarbu žinoti apie sienas ir … tualetus? Džiaugsmo patirs ir buitiniai natūralistai, ir senobinės leksikos mėgėjai, pavyzdžiui, išmoksite pasigaminti varškinių klijų!

„Ekskurso“ komanda tikisi, kad atvira prieiga pasinaudos ne tik autentiškų pastatų savininkai, statytojai, bet ir plačioji visuomenė, nes tai nuoširdžiai įgyvendintas planas B, negalint organizuoti įprastų ekskursijų. Komanda taip pat pastebi, kad tarpukario statybų kontekste verta apmąstyti ir šiuolaikinius procesus, o žiemos vakarai tam ypač patogūs. Skaitmenizuotų knygų rinkiniu nekomerciniais tikslais galės naudotis visi.

Dvejojančius ar labiau mėgstančius klausytis gyvo balso, komanda kviečia ketvirtadieniais ir šeštadieniais (kartojama) 9:10 val. ryte pasigarsinti „Extra fm“ radiją ir paklausyti „Ekskurso“ komandos narių pokalbių apie ryškiausius šių knygų ir šio projekto momentus. Visos radijo laidos vėliau bus pasiekiamos ir interneto svetainėje www.ekskursas.lt, o minėtas knygas ten galite rasti jau dabar!

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Vizualinį identitetą sukūrė iliustratorė Viltė Žumbakytė. Komanda taip pat dėkinga retus leidinius iš savo asmeninių kolekcijų skolinusiems bičiuliams: Povilui Konkulevičiui ir visai Ekskurso iniciatyvos komandai.

Skaityti toliau

Skaitytojų naujienos

Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Ekspozicinė erdvė 2020“

Avatar

Paskelbta

Stendo projektas

Nacionalinis  profesinio meistriškumo konkursas „Ekspozicinė erdvė 2020“

 

Jauno žmogaus perspektyvos neabejotinai siejamos su kūrybiškumu bei gebėjimu aktyviai veikti. Darbdaviai nuolat pabrėžia, kad be gebėjimo kritiškai mąstyti, išmokti naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, būtina gebėti kūrybiškai vertinti įvairias situacijas, turėti idėjų bei jas įgyvendinti.

 

Siekdami paskatinti mokinių kūrybiškumą, antri metai Kauno taikomosios dailės mokykloje gruodžio mėn. rengiamas nacionalinis mokinių profesinio meistriškumo konkursą „Ekspozicinė erdvė”. Šio konkurso tikslas – sukurti projektą parodai ir kuo patraukliau, įdomiau pateikti meniškas profesijas mokiniams.

Šiais metais, Kauno taikomosios dailės mokyklos komanda, organizuodama konkursą susidūrė su tam tikrais iššūkiais, nes konkursas vyko nuotoliu. Tačiau juos puikiai įveikė. Kaip konkurso įžanginėje kalboje pabrėžė Kauno taikomosios mokyklos direktorė Daina Rožnienė, „…gyvenimas per daug brangus, kad nugyventume jį vien svajonėse. Tai ką jūs mokotės, įprasminote dabar konkrečiu darbu. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Ne vien tik svajoti, ką galiu padaryti, ką galiu sukurti, bet pamatyti tą savo svajonę padarytą. Kaip būtų smagu, jei ekspozicinės erdvės laimėtojas, sudalyvautų, galbūt, dar kitais metais „Studijose“ ir nugalėtojų stendas įgautų tą tikrąjį pavidalą. Tai aš linkiu jums visiems prisiminti, kad viską darome vieni dėl kitų. O tuo pačiu viską darome sau“.

Šiais metais mokyklų komandų darbus vertino kompetentinga komisija: Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto, Architektūros katedros dėstytojas, docentas, įmonės „Giedraitis & architektai” direktorius Rimantas Giedraitis, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto, Dizaino katedros dėstytojas, docentas Renatas Šukys bei grafikos dizaineris Aleksejus Kudinovas.

Komisijos pirmininkas Rimantas Giedraitis pažymėjo, kad konkurso kartelė yra užkelta pakankamai aukštai ir ją išlaikyti tikrai bus nelengva. 

Darbai buvo vertinami pagal visą eilę kriterijų: dizaino originalumas, atlikimo profesionalumas, funkcinių zonų išdėstymas, maketas, vizualizacijos, stendo planas, išklotinės ir paruoštas pristatymas komisijai su pateikta projekto koncepcija ir idėja.

1-ąją vietą, surinkus vienodą balų skaičių, pasidalino Kauno taikomosios dailės mokyklos pirmoji komanda (K. Lybikaitė, A. Gabrionis, E. Gabrionienė, E. Pukienė, A. Čivilienė, A. Lapienis, E. Balzarienė, R. Andriuškevičienė) ir Klaipėdos technologijų mokymo centro komanda (A.Abramavičiūtė, R.Trumpulytė, E. Šimkutė, S. Sirutienė, D. Kvekšaitė, N. Jonkus).

2-ąją vietą laimėjo Kauno taikomosios dailės mokyklos antroji komanda (M. Gražulytė, V.Domarkienė, I.Mizgirienė, R.Juodišienė, A.Rukienė, A.Čivilienė, A.Lapienis, E.Balzarienė, R.Andriuškevičienė).

3-ąją vietą laimėjo Šiaulių profesinio rengimo centro komanda (R. Brašiškis, D. Vaičekonytė, L.Valentinavičiūtė , I.Noraitienė, K.Čaikauskaitė – Skeivienė).

4-ąją vietą, surinkus vienodą balų skaičių, pasidalino VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro komanda (O.Malishauskene  ir Ž.Sadkauskienė) ir Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos komanda (A.Butenis, V.Čepaitė, E.Mickevičius, L.Rodzevič, I.Slabytė, L.Valinčius, G.Valtytė, G.Viržaitytė, D.Burbaitė, M.Krapauskaitė, B.Franskiavičiūtė, G.Zaranka, R.Tamošiūnienė).

Skaityti toliau

Skaitomiausi