Mokslas

T. Lisausko daktaro disertacijos “Lenkiamų gelžbetoninių sijų, sustiprintų anglies plaušu, tyrimai” gynimas

0

Autorius, institucija: Tadas Lisauskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, statybos inžinerija – T002

Mokslinis vadovas: Doc. dr. Mindaugas Augonis (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Statybos inžinerija, T002)

Mokslinis konsultantas: Dr. Mario Rui Tiago Arruda (CERIS, Aukštasis technikos institutas, Lisabonos universitetas, Portugalija, Technologijos mokslai, Statybos inžinerija, T002)

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – T002) – pirmininkas
Prof. dr. Eglė Jotautienė (Vytauto Didžioji universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009)
Doc. dr. Peter Koteš (Žilinos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – T002)
Prof. dr. Žymantas Rudžionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – T002)
Doc. dr. Darius Zabulionis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – T002)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

TARPTAUTINIS SENTURGIS „LAIKO RATU“ balandžio 23-25 d.

Anotacija:

Šiuolaikiniame moderniame pasaulyje gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimas yra labai svarbi statybų šaka, iš esmės apimanti du pagrindinius gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo būdus: naujų konstrukcijų ir esamų konstrukcijų stiprinimą. Darbe analizuojami naujausi tyrimai apie lenkiamų gelžbetoninių sijų stiprinimą anglies plaušu bei kontakto zonos tarp anglies plaušo ir betono parametrus. Atliktas eksperimentas, supleišėjusią ir nesupleišėjusią gelžbetoninę siją, stiprinant anglies plaušu. Išmatuoti kompozitinių sijų suirimo jėga, įlinkiai bei betono ir anglies plaušo santykinės deformacijos. Gauti eksperimento rezultatai lyginami su iteracijų metodu, ACI, ISIS ir fib normomis. Buvo pasiūlytas analitinis modelis aprašantis kontakto jėgą ir įtempius tarp anglies plaušo ir betono. Gauti rezultatai lyginami su sudėtinių strypų teorijos gautais rezultatais. Buvo papildytas siūlomas analitinis metodas, kuris gali aprašyti sukibimo jėgą ir šlyties įtempius supleišėjusiems (su mažu pleišėjimo intensyvumu) elementams per elemento ilgį. Šis metodas yra lengvai pritaikomas praktikoje, nes galima įvertinti įvairius apkrovimo būdus išvengiant sudėtingų diferencialinių lygčių sprendimo. Gauti rezultatai patikrinami baigtinių elementų metodu. BEM analizuoti parametrai aprašantys sukibimą tarp anglies plaušo ir betono, gautos įlinkių kreivės nuo veikiamos apkrovos, kurios lyginamos su atliktu eksperimentu.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas