Naujienos

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų vertinimui ieškomi ekspertai

0

Ateinančių metų programą „Iniciatyvos Kaunui“ netrukus skelbsianti Kauno miesto savivaldybė dairosi ekspertų, kurie vertins kauniečių pateiktas paraiškas. Nepriklausomų ekspertų darbas užtikrina sprendimų dėl finansavimo skaidrumą ir objektyvumą.

Nors darbas neatlygintas, praėjusiais metais paraiškas vertino 64 nepriklausomi ekspertai. Šiemet tikimasi sulaukti dar didesnio specialistų aktyvumo ir atnaujinti ekspertų duomenų bazę, kurioje šiuo metu yra daugiau kaip 80 projektų vertintojų.

„Kviečiame registruotis ekspertais ir tokiu būdu tiesiogiai įsitraukti į savivaldybės valdymą bei kurti miestui, jame veikiančioms organizacijoms ir kauniečiams realią naudą. Šis bendradarbiavimas yra naudingas visoms pusėms. Ekspertai įgis specifinės patirties projektų vertinime ir miesto problemų sprendime, o jų veikla ir indėlis bus dokumentuotas oficialiai. Programos dalyviai gaus objektyvius ir nešališkus projektų naudos ir kokybės vertinimus“, – teigė programos „Iniciatyvos Kaunui“ iniciatorė, Kauno mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.

Registruotis ekspertu galima į dvi iš šių sričių: bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo, socialinių paslaugų plėtros, kūno kultūros ir sporto plėtojimo bei aplinkosauginio švietimo.

Vertinimo ekspertais gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų,  verslo, nevyriausybinių organizacijų, konsultacines ir ekspertines paslaugas teikiančių bei kitų organizacijų atstovai ar pavieniai asmenys. Ekspertais negali būti Kauno miesto tarybos nariai, savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai ir savivaldybės administracijos darbuotojai.

Specialistai, norintys patekti  į ekspertų duomenų bazę ir būti pakviesti vertinti savivaldybei teikiamus projektus, iki gruodžio 23 dienos internetu turi užpildyti registracijos anketą ir pateikti gyvenimo aprašymą (http://www.kaunas.lt/ekspertai)

Centriniame Kauno turguje – tik natūralias uogas savo gaminiams naudojanti desertinė „Prisirpom“

Išsamią informaciją apie ekspertų darbą teikia Kauno miesto savivaldybės Plėtros programų ir investicijų skyriaus darbuotojai: vyr. specialistė Evelina Revuckaitė el.p. evelina.revuckaite@kaunas.lt, tel. 42 29 14 ir vyr. specialistė Vitalija Romanovienė, el.p. vitalija.romanoviene@kaunas.lt, tel. 42 46 30.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos