MiestasRajonas

Pradedamas vykdyti projektas „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“

0

Kauno miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 22 dieną su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0008 „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“ sutartį. Finansavimas projektui buvo skirtas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto trukmė – 39 mėnesiai (iki 2019 m. gruodžio mėn). Projekto partneriai: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija ir Kauno arkivyskupijos Caritas.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose senyvo amžiaus asmenims su negalia bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Integrali pagalba bus teikiama 60 senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Projekto vykdymo metu bus suformuotos 6 mobilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir psichologo bus įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei kineziterapeutai. Į projektą bus įtraukti savanoriai ir bendruomenės nariai.

Projekto metu bus įsigyti 3 automobiliai, globos ir slaugos priemonės, padedančios teikti integralios pagalbos namuose paslaugas.

Visi projekto darbuotojai dalyvaus supervizijoje, individualios priežiūros darbuotojai dalyvaus mokymuose, skirtuose palaikyti, įtvirtinti ir gerinti paslaugų teikimo senyvo amžiaus asmenims jų namuose įgūdžius. Projekto savanoriai dalyvaus kviestinių lektorių mokymuose, apimančiuose įvairius kontakto užmezgimo ir darbo su senyvo amžiaus negalią turinčiais asmenimis ypatumus. Įgyvendinant projektą, bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos senyvo amžiaus negalią turinčius asmenų artimiesiems ir šeimų nariams. Konsultacijos apims aktualias slaugos ir globos įgūdžius ir žinias gerinančias temas.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto vadovė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Birutė Mikulėnaitė, tel. (8 37) 242500.

0 0 votes
Jūsų vertinimas
Prenumeruoti naujus komentarus
Informuoti apie
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Visi komentarai

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas