vandens, Paskelbta centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kaunieciams.lt

Paskelbta centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina Kaune

0

Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 2019-11-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. rugpjūčio 1 dienos:

  • gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 3,82 ct/kWh su 9 proc. PVM,
  • kitiems vartotojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,24 ct/kWh su 21 proc. PVM.

Taip pat buvo nustatytos ir karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“):

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 3,61 Eur/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 4,21 Eur/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 4,79 Eur/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS (su 21 proc. PVM):
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 3,98 Eur/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 4,63 Eur/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 5,28 Eur/m3

Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje, skiltyse „Gyventojams“ ir „Verslui“.

Kokia Jūsų nuomonė šia tema?

avatar
  Prenumeruoti naujus komentarus  
Informuoti apie