Mokslas

P. Mačiulio daktaro disertacijos “Atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių vertinimas” gynimas

0

Autorius, institucija: Povilas Mačiulis, Lietuvos energetikos institutas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – S004

Mokslinė vadovė: dr. Inga Konstantinavičiūtė (Lietuvos Energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004)

Mokslinė konsultantė: prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004)

Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Dalia Štreimikienė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004) – pirmininkė
Prof. habil. dr. Andrzej Buszko (Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija, socialiniai mokslai, ekonomika, S004)
Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė, Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004)
Dr. Arvydas Galinis (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004)
Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, matematika, N001)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bei Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

TARPTAUTINIS SENTURGIS „LAIKO RATU“ balandžio 23-25 d.

Anotacija:

Siekiant mažinti išmetamų teršalų kiekį, būtina įprastines transporto sektoriaus priemones su vidaus degimo varikliais pakeisti alternatyviomis technologijomis, naudojančiomis atsinaujinančius energijos išteklius. Nepaisant netaršių automobilių privalumų aplinkai, egzistuojančios techninės ir ekonominės kliūtys neleidžia užtikrinti masinės plėtros. Norint didinti netaršių transporto priemonių konkurencingumą ir populiarumą vartotojų tarpe būtina taikyti skatinimo politikos instrumentus. Nepaisant didėjančio susidomėjimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių transporto priemonių skatinimo problematika, mokslinėje literatūroje pasigendama empiriškai pagrįstos vertinimo metodologijos, kuri leistų atlikti visapusišką skatinimo priemonių vertinimą. Todėl šios disertacijos tyrimo tikslas – sudaryti atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių automobilių panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių vertinimo modelį ir metodiką, kurie leistų nustatyti tinkamiausias priemones atsižvelgiant į vartotojų preferencijas, priemonių įgyvendinimo kaštus, įgyvendinamumą ir veiksmingumą. Skatinimo priemonių įgyvendinamumui, veiksmingumui ir vertinimo kriterijų svoriams nustatyti pasitelktas ekspertinis vertinimas. Vartotojų preferencijų nustatymas atliktas naudojant diskretaus pasirinkimo modelius. Skatinimo priemonių įgyvendinimo kaštai nustatyti pagal tris elektromobilių rinkos plėtros scenarijus. Apibendrinus visus tyrimo rodiklius daugiakriterinio vertinimo metodu, nustatytos tinkamiausios skatinimo priemonės Lietuvos atveju.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas