Naujienos

Neformaliojo mokymosi poreikį rodo tyrimo rezultatai

0

Šių metų rugsėjo – lapkričio mėn. Kauno rajono švietimo centras, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedra, vykdė Kauno rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimą. Jo tikslas – nustatyti Kauno rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir parengti rekomendacijas joms tenkinti. Gruodžio 15 d. Kauno rajono švietimo centre buvo pristatyti tyrimo rezultatai.

Renginyje dalyvavo VDU Edukologijos katedros profesorė Margarita Teresevičienė, dr. Ilona Tandzegolskienė, EPALE suaugusiųjų švietėjų portalo ekspertė dr. Elena Trepulė, Kauno r. savivaldybės mero patarėjas švietimo klausimais Antanas Bagdonas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Sondra Pakalnienė, Kauno rajono viešosios bibliotekos vedėja Irena Stančiauskienė, Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo patarėjų tarybos nariai: Rasa Bujienė, Ieva Poderytė, Vytautas Zubas; Kauno rajono švietimo centro darbuotojai ir tyrimą atlikę studentai.

Kalbėdama apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikius profesorė M. Teresevičienė pabrėžė, kad paslaugų teikėjų yra labai daug ir įvairių, tačiau žmonės turi gauti tai, ko jie nori, todėl ypač svarbūs tampa įrodymais grįsti rezultatai.

Dr. I. Tandzegolskienė pasidžiaugė, kad studentai buvo įtraukti į tikrą, pulsuojantį kompleksinį tyrimą, kurio metu turėjo puikią galimybę interviu metu pabendrauti su Kauno rajono seniūnijų, kultūros centrų, laisvalaikio salių ir bibliotekų darbuotojais tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, rinkti duomenis  pagal iš anksto parengtą klausimyną.

Studentai tyrimą atliko dviem lygmenimis – teoriniu ir praktiniu: apžvelgė suaugusiųjų neformaliojo švietimo situaciją šalyje ir pristatė atlikto Kauno rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimo rezultatus.

Pagrindiniai mokymąsi skatinantys veiksniai –  savirealizacija ir noras pagerinti materialinę padėtį. Ypač aktualus bendrųjų kompetencijų lavinimas, anglų kalbos įgūdžių tobulinimas, teisinių ir psichologinių žinių gilinimas.

Centriniame Kauno turguje – tik natūralias uogas savo gaminiams naudojanti desertinė „Prisirpom“

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai leis tikslingiau planuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas rajone, sukurs prielaidas mokymosi veiklas vykdančių institucijų ir seniūnijų bendruomenių bendradarbiavimui, tenkinant vietos gyventojų mokymosi poreikius.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos