Verslas

NAMO PRIDAVIMAS: DARBAI NUO A IKI Z

0

Statybos užbaigimas yra neatsiejamas nuo namo pridavimo paslaugos. Kai namo baigtumas yra vertinamas 100 procentų, kai turite baigtumo bylą, statinio geodezines nuotraukas ir užfiksuotus sklypo kadastrinius matavimus, tuomet galima vykdyti namo pridavimą. Pasirinkimas šiuo atveju dvejopas: arba procedūras patikėti profesionalams, arba reikiamus dokumentus savarankiškai pateikti į infostatyba.lt interneto puslapį.

https://www.kskompanija.lt/namo-pridavimas/

Kaip vyksta namo pridavimas?

Lietuvoje namo pridavimas yra reglamentuojamas, išsamiai šios procedūros sąlygos ir nuostatos yra aprašytos Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Kiekvienam iš šių statybos pabaigą pagrindžiančių procesų dokumente yra numatyta po atskirą skyrių – tai rodo, kad procedūra pakankamai sudėtinga, reikalaujanti išmanymo ir atimanti laiko.

KSK vadovas Ričardas Petrikauskas šią procedūrą pristatė paprasčiau, išvardydamas esminius dalykus. Jo teigimu, namo pridavimas – tai procedūra, kurią apima keli smulkesni žingsniai ar veiksmai. „Pirmiausia, Teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaro komisiją, kuri dalyvauja namo statybos užbaigimo procedūrose. Antras žingsnis yra statybos užbaigimo akto gavimas. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo įstaigai, esančiai toje pačioje apskrityje ar teritorijoje kaip ir statinys, pateikia prašymą išduoti aktą. Kai visa tai atlikta, reikia gauti dar vieną svarbų dokumentą – branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo aktą. Ir galiausiai, statytojas surašo deklaraciją ir Inspekcijai pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Taigi iš esmės namo pridavimas vyksta pagal keturis žingsnius, tačiau yra ne vienas atvejis, kai tenka atsižvelgti ir į kitas namo statybos užbaigimą reglamentuojančias nuostatas.

Kauniečių pamėgta „Kolegų“ užeiga dabar vilioja ir gardžiais grilio patiekalais

Vis dėlto, tie, kurie nori išmanyti, kaip vyksta namo pridavimas, arba tie, kurie nusprendė tai atlikti patys, turėtų išsamiau pasidomėti šiomis procedūromis.

Pirma. Namo pridavimas: Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaroma komisija

Kaip minėjo KSK vadovas R. Petrikauskas, Inspekcijos sudaryta komisija dalyvauja statybų užbaigimo procedūrose. Tikrinami įvairūs statinio aspektai, komisiją sudaro skirtingų institucijų atstovai: Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos narys, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos narys, Valstybinės energetikos inspekcijos narys, atitinkamos savivaldybės administracijos narys, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento narys, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro narys, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys bei Aplinkos apsaugos agentūros narys.

Kiekvienas iš minėtų narių atlieka vertinimus pagal savo kompetenciją. Jei visi šie specialistai statinį įvertina palankiai, vadinasi, jog jis atitinka statybos dokumentus ir yra saugus eksploatuoti.

Antra. Namo pridavimas: išduodamas statybos užbaigimo aktas

Šis aktas išduodamas tada, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai: statinio projektas, statybą leidžiantis dokumentas, statinio kadastro duomenų byla bei statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto sprendiniai nebuvo keičiami (jeigu jie nebuvo keičiami). Gali prireikti ir kitų dokumentų, pavyzdžiui, jei prašymą aktui teikia įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas paveldėjimo teisės liudijimas. O jei buvo atlikta statinio rekonstrukcijų, modernizavimo darbų ar jeigu buvo kas nors keičiama, turi būti pateikta statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus.

KSK vadovas R. Petrikauskas pažymi, kad dokumentus galima pateikti arba nuotoliniu būdu, per informacinę sistemą „Infostatyba“, arba tiesiogiai padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visais reikalingais dokumentais. „Vienas iš privalumų, jei šiai paslaugai pasamdyti specialistai, jie viską sutvarko tinkamai, iškart pateikia visus reikalingus dokumentus. Dažniausiai, dokumentai būna priimami iš pirmo karto, o tai sutaupo daug laiko.“, – sakė KSK vadovas.

Trečia. Namo pridavimas: išduodamas branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo aktas

Kai Inspekcija gauna prašymą, ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja jį ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas patikrina, ar nėra kliūčių sudaryti branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo komisiją, t. y. ar su prašymu išduoti branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo aktą pateikti visi privalomi dokumentai ir ar jie pasirašyti teisės aktų nustatyta tvarka. Jei kliūčių nėra, procesas vyksta gana sklandžiai ir greitai.

Galiausiai, paskutinis namo pridavimo žingsnis – Inspekcijai pateikiamas prašymas tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Dažniausiai namo pridavimas vyksta šiais etapais, bet gali būti, jog pasitaikys išimčių. Jei ši procedūra atrodo per sudėtinga, visuomet verta kreiptis į profesionalus, kurie paslaugą suteikia greitai ir kokybiškai.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Verslas