Connect with us

Žmonių istorijos

Mokykla, vaikų akimis, turėtų patapti motyvuojančia platforma, kai direktorius motyvuoja mokytojas, mokytojos mokinius, o mokiniai mokytojus.

kaunieciams.lt

Paskelbta

13-asis sekmadienis ir pokalbis per savo bei vidinio grožio priėmimo jaunatį – svarstyklių ženkle. Sako, kad informacija per jaunatį privalo būti teikiama pačiais pozityviausiais, tačiau faktiniais kampais. Tad šiuo metu rymau prie stalo, dešimtajį kartą perklausau Pervalkoje kalbintų moksleivių interviu ir mąstau, kaip šių jaunų ir sąmoningų žmonių mintis jums perteikti tuo kampu, į kurį jie jaučiasi įsprausti?

Galvon topteli tik šaržas, šią formą renkuos, nes realiai vaikų žodžius perteikti galiu tik šiuo būdu, su viltimi, kad ši “juodai pozityvi” rugsėjo mėnesio išbaigtis, skaitantiems straipsnį, ypatingai pedagogams, atneš aiškesnę viziją bent jau keliose savo turimų kompetencijų tobulinimo srityse. Taigi pradėkime nuo to, kas mane vaikštinėjančią su savo mažuoju princu paskatino kalbinti šiuos keturis moksleivius?

Vakarėjančiame kieme ant Kuršių marių kranto, mano ausis pasiekė ši frazė: “… , o ta geografijos mokytoja! Matei ją?! Nors ji stambi, bet pastoviai užsideda 10 cm. “kablus” ir vos paeina… ” Manantiems, kad kalba eina apie “kaimelio” mokyklos pedagogę – nuvilsiu, nes šis realistinis šaržas perteiktas moksleivių lūpomis, baksnoja į vienos prestižinės Kauno gimnazijos pedagogės įvaizdį, kurį, kolkas, matome tik per aukštakulnių prizmę. Kodėl ši traktuotė patraukė mano klausos aparatūrą ir kodėl ją, mieli kolegos dirbantys mokyklose, noriu pažymėti jums?

Įgyvendindama personalizuotą, prevencinę emocinio intelekto lavinimo programą “EBRU”, kas yra Emocijų, Bendravimo, Racionalumo Ugdymas per šeimos bei švietimo bendruomenės modulį, Lietuvos švietimo įstaigų koridoriuose gyvenu jau 10 metų. Esu čia tik svečias, bet sakoma, jog įžvalgūs svečiai yra geriausi patariamieji draugai, nes rutinos problema yra puikiai suprantama visiems, įžvalgumas esminėms detalėms siaurėja dienomis. O šį moksleivių įvardintą reginį galėčiau nominuoti Lietuvos švietimo bendruomenių – probleminiu reiškiniu! Jei skaitote ir širstate ant šio fakto, pirmiausiai norisi priminti aprangos kodo, bei teigiamo įvaizdžio formavimo taisykles, kas jau ne mano profesijos varomoji jėga, bet girdint, kiek pedagogai vertina, ypatingai paauglių mergaičių, skęstančių savęs paieškos periode aprangą, tai ši moksleivių, dar švelniai išsakyta užuomina, mums, brandžioms, save atradusioms moterims, išsilavinusioms specialistėms, o gal tiesiog mokyklos raštinėje dirbančioms administratorėms, turėtų būti lengvai suprantama žinia.

Graži pradžia yra tik graži pradžia, keliaujame toliau. Kas mokykloje erzina, būtent šiuos vaikus? Žinoma, kad suaugusiųjų manipuliacijos formos: “Vieną dieną aiškina, tu jau didelė, tu privalai priimti sprendimus ir pagaliau apsispręsti kokį būrelį pradėti lankyti! Tai aš ir apsisprendžiau. Atėjusi aiškiai pasakiau ko noriu, bet tuomet jie visiškai manęs negirdi, iškarto man pradeda priekaištauti sakydami, kad tokiems sprendimams priimti aš dar per maža ir jie geriau žino, kokį būrelį man lankyti. Mane erzina, kai suaugusieji mane klaidina ir tas pačias frazes naudoja taip ir tada, kada jiems patogiau!” Štai mielieji, dar vienas akmuo į visų mūsų suaugusiųjų daržą. Norime iš vaikų sąžiningumo? Svarstome, kaip vaikai patampa manipuliatoriais? Manau, kad visi atsakymai čia pat! O priežasties šalinimo būdai, dar arčiau. Pradedame girdėti save, kaip aš bendrauju su artimaisiais, partneriais, kolegomis ir ko tokiu bendravimu mokau savo atžalas, ar mane supančius mokinius?

Tuo tarpu, gerbiami kolegos, pedagogai, nuoširdžiai sau ranką prie širdies pridėję atsakykite, ar su visais moksleiviais bendraujate vienodai? Vienodai juos priimate, vienodai vertinate, bei argumentuotai juos skatinate? Vietoje atsakymų teikiu elementarų vakarykštį pavyzdį: “Šeštoje klasėje lankiau baletą, mano amžiuje šis būrelis, tai jau nebe pomėgis, o rimtas darbas, nes užsiėmimai vyksta vakarais. Grįžusi po baleto namo iki 22:00 val. ruošdavau namų darbus. Septintoje klasėje aš kol kas niekur nesportuoju, nes mokytojai nuolat sakydavo, kad sportas yra labai svarbu, bet kai profesionaliai sportavau baletą ir dėl fizinio nuovargio nespėdavau paruošti namų darbų jie nuolat man aiškindavo, kad pamokos ir mokykla yra svarbiausia, jei nesuspėju derinti laiko, vadinasi turiu mesti sportą! Dėl to septintoje klasėje dar vis nepasirinkau būrelio, nes nenoriu, kad klasėje prie visų, mokytoja vėl garsiai ant manęs šauktų.. ” Kas yra demotyvacija ir kada mes demotyvuojame vaikus, dėl ko nuo mažens talentingu laiktytas, staiga 5-8 klasėje moksleivis subyra į tūkstančius baimės kamuoliukų, o tuo tarpu tie patys mokytojai ir tėvai, kurie sąžiningai padarė viską, kad tai įvyktų, griebiasi už galvų visomis kryptimis ieškodami atsakymų ir toliau sėkmingai demotyvuodami šiuos nebesimokančius, iš pamokų bėgančius, į priklausomybes įnikusius, smurtaujančius paauglius.

Laimė aš bendravau su vaikais, pripildytais artimo santykio su tėvais. Šie mokiniai, labai rimtais veidais toliau svarstė dėl ko mokykloje toks chaosas, kai tuo tarpu iš jų reikalaujama griežtos sistemos, gyvenimo pagal suaugusiųjų sukurtas normas ir tvarkos, tik vaikai sako, kad sunku suprasti kurios tvarkos jiems reikia laikytis, nes mokytojų nuotaikos, kiekvieną dieną skirtingos: “Kai mokytojų nuotaikos skirtingos, viskas labai užsikrauna, nes vieną dieną jie sako, taip, o kitą dieną jau daro kitaip. Dar pradinėse klasėse tokių krūvių našta dar nesijautė, nes po pamokų nuo 13:15 iki 15:00 val. mes turėjome laisvą laiką, kurio metu ruošdavome namų darbus. Jei spėdavome paruošti, galėjome tiesiog žaisti ir draugauti. Nu “tipo” (vaikų žargonus palieku, svarstau, gal tėveliai ir visuomenė atkreips dėmesį 😊) tuo laiku, galėjome nedaryti namų darbų, bet mokytojai dažniausiai liepdavo. Bet vistiek, tai daug geriau nei dabar, penktoje klasėje, kai pamokos baigiasi po 15:00 val., aš nebeturiu jokio poilsio. Tik grįžus namo, pavalgius, aš turiu tvarkytis su man užkrautu dideliu krūviu, prie pamokų sėdžiu iki pat vėlumos. Ir labiausiai mane erzina, kad mokytojai neatsižvelgia į priežastis, kodėl tu tų namų darbų neatlikai, tik atsižvelgia į tai, ar juos tu atlikai, ar ne? O priežastys būna tikrai svarbios, kartais po pamokos aš net nespėju užsirašyti namų darbų, kas jau mano klaida, o pati mokytoja neteisingai dienyne įvardina būtinus atlikti darbus, vėliau, nenori to pripažinti, o vietoje išsiaiškinimo kalbantis visiems pyškina dvejetus, be galimybės atsitaisyti, kodėl mokytojai to tiesiog nesupranta?” – trūkčiodamas pečiais klausia berniukas. Jam skuba antrinti septintokė: “Tikrai taip, visiškai neatsižvelgia į namų darbų neatlikimo priežastis, pavyzdžiui šią savaitę mūsų klasiokas neatliko namų darbų, nes po mokyklos jisai važiuoja pas mamą kuri guli ligoninėje ir jam už tai įrašė į dienyną 2. Ir taip visada, nepadarei namų darbų – 2, nebent jei mokytojų nuotaika gera. Labai blogai, kad, kai kuriems mokytojams visiškai nesvarbu, dėl ko tu nepadarei namų darbų ir dar mūsų pažymiai priklauso nuo jų nuotaikų. Mano akimis su šiuo berniuku mokytoja pasielgė nesąžiningai” Ir čia ramiu, tačiau labai tyliu iš liūdesio bei susijaudinimo balsu prabyla visą šį laiką tylėjusi ketvirtokė: “Aš tikrai noriu sėdėti iki išnaktų, kad tik padaryčiau tuos namų darbus, kad man tik neparašytų pastabos, bet tėvai sako eik miegoti, tu turi pamiegoti, nes rytoj reikės eiti į mokyklą. Aš klausau tėvų, nes esu tikrai pavargusi, o nuėjusi į mokyklą aš vėl gaunu pastabą. Man pastabas gauti labai nepatinka, noriu jas išsitaisyti, kad nebūtų vienas “šakalynas”, nes dėl to jaučiuosi labai blogai, bet mokytojai manęs nesupranta.”

Nuoskaudos, visiška nelygybė, mūsų niekas nesupranta, pedagogų nuotaikų kaitos? Apie kokį sveiką emocinį klimatą švietimo sistemoje mes galime diskutuoti? Apie kokią tvarią mokinio psichologinę raidą, mes galime svajoti? Kai patys būdami suaugusieji ir net kvalifikuoti specialistai, prie vaikų sunkiai tvarkomės su savo atsakomybėmis, puolame į kraštutinumus, leidžiame save valdyti emocijoms ir kas baisiausia tulžį liejame tylia hierarchine tvarka. Ir visa tai vyksta, pažymiu elitinėse Kauno gimnazijose, kur tėvai susimoka už “kokybę”.

Visi keturi mokiniai vienbalsiai pritaria, kad prasidėjus mokslo metams per krūvius asmeninio laiko sau nebeturi. Septintokė užakcentuoja, kad norint tobulėti savo pasirinktose srityse, tarp pamokų ruošos ir būrelių, belieka maistas ir geriausiu atveju pusvalandis prie televizoriaus ar telefono: “Mano, kaip septintokės gyvenimas yra rutina išskyrus šį savaitgalį.” – pažymėjo ji. “Prailgintos pamokos, kam jos? Jų metu nėra ką mokytis, bet kepame klasėje prie 35 laipsnių temperatūros, tikrai nesuprantu tokių sprendimų?”

Nepaisant visko, šie mokiniai tiki, kad viskas pasikeistų, jeigu mokytojai girdėtų ir šiomis temomis siunčia jiems linkėjimus. Penktokas ilgai patylėjęs taria: “Mokytojam palinkėti norėčiau, labiau bendravimo to tokio, na tiesiog bendravimo su vaikais ir, kad jos šiek tiek prisimintų savo vaikystę irgi, na kaip darydavo, kaip jausdavosi.” Septintokė entuziastingai primena: “Mokytojai nuolatos sako, kad mokinys turi turėti gerus santykius su mokytojais ir jis šiuos santykius turi užmegzti, bet ir mokytojas su mokiniu turi juos stengtis palaikyti, nes kas iš to, kad aš einu ir stengiuosi, o jis stovi susiraukęs ir net nesiteikia bendrauti? Bet su jaunesniais mokytojais santykius užmegzti lengviau, nes jie bendrauja per pertraukas ir šiaip su jais smagu, lengviau bendrauti ir susitarti. O su vyresniais mokytojais, kurie iš karto griežtesni su tavimi ir kažkokia baimė jiems atsiranda ir žiauriai nemalonu su jais bendrauti būna. Mokytojai turi suprasti, kad jei jie nori atlikti savo darbą gerai, jie taip pat turi įdėti savo iniciatyvos bei pastangų, kad tikrai išmokyti mokinius, o ne tik pasakyti informaciją su nuostata, kad aš jau viską padariau. Informacija privalo būti pateikta įdomiai, arba įtaigiai, nes ne tik jie, bet ir mes paauglystėje turime visokių problemų, na žinote visur turi būti tas grįžtamasis ryšys, kiekvienas transliuojantis emocijas turi atsakyti už jas. Jeigu tu esi piktas, tu transliuoji pyktį ir visi bus pikti aplink tave, jei tu transliuoji laimę – visi bus linksmi ir laimingi aplink tave. Mokykla, mano akimis turėtų patapti motyvuojančia platforma, kai direktorius motyvuoja mokytojas, mokytojos mokinius, o mokiniai mokytojus. Tiesiog, kiekvienam mokytojui, reikia atrasti geriausią savo dalyko pateikimo formą, nes tas “kalimas”, tai tikrai nėra lengviausias ir geriausias būdas įsiminti.”

Berniukas mokytojoms primena: “Ar tau patinka, ar nepatinka pamoka, priklauso ne nuo to dalyko, ar tau ji sekasi, labiau priklauso nuo to dalyko kokie mokytojai tau šią pamoką veda ir svarbiausia, ar linksmai bendrauja!” Mažoji ketvirtokė vėl kukliai įsiterpia, su itin jautriu palinkėjimu: ”Kaip būtų gerai, jei apskritai mokytoja tave girdėtų, na, jeigu kas nors ką nors padaro, tu nueini pasakyti, o ji tyli ir rašo, arba “hmm.. “ pasako ir ta prasme galima pasakyti, kad jie, nu nereguoja. Ir aš dėl to jaučiuosi nu negeriausiai, nes tada lieku užpykusi ir ant savęs ir ant mokytojos ir ant to vaiko, kuris tave įskaudino. Ar tikrai mokytoja norėtų, kad jos mokytoja nusisuktų į kitą pusę, kai tave kas nors įskaudina?”

Ir čia septintokė, net trypdama iš nekantrumo, įterpia paskutinį linkėjimą, priminimą: “O dar, kai 6-7 klasėse prasideda paauglystė ir visos tos dramos, draugystės, ne draugystės, prasideda visokios meilės ir ne meilės, kas labai daro įtaką mokymuisi ir tavo laikui po pamokų. Šis laikas, iš tikrųjų daro įtaką visiems mokymosi rezultatams ir namų darbų paruošimui. Aš nežinau, kaip, bet mokykloje visi šie santykiai turi būti padedami spręsti, nes mes, kol kas su emocijomis negebame tvarkytis.”

Regis tiek, mieli kolegos, pridurti nebeturiu ką, nes mano akimis problematika labai aiški. Belieka padirbėti su jų sprendimo būdais, kuriuos labai aiškiai įvardino mokiniai. O tėveliams priminsiu, pirmųjų trijų minučių auksinę taisyklę. Gerbkime, mylėkime ir galiausiausiai girdėkime vieni kitus, nes šis toksiškas bendravimas užsitęsė, mano akimis, per ilgai.

Su meile Jūsų Eglė Veršininienė. 

EQ-IQ dermė Lietuvoje informacija

Reklama

Įmonės

Šlapios letenos ir „plaukų pūgos“ namuose – kaip šaltuoju sezonu pasirūpinti šunų kailiu?

kaunieciams.lt

Paskelbta

Įsibėgėjo šlapias ir niūrokas ruduo, tačiau jei auginate šunį, jį pasivaikščioti tenka vesti bet kokiu oru. Kaip šiuo metu rūpintis jo kailiu? Ruduo – dar ir metas, kai dauguma šunų šeriasi, keičia savo kailį. Ar šunų kirpyklos procedūros gali padėti sumažinti „plaukų sūkurius“ namuose? Apie tai daugiau pasakoja Berno zenenhundų ir Ši-cu veislių šunų augintoja, dresūros mokyklos ir šunų kirpyklos „Perlų oazė“ vadovė Evelina Radzevičienė.

Šiuo metų laiku keturkojį parvedus iš lauko tenka jį iškart vestis į dušą ir prausti pėdas. Kai kurie šeimininkai augintinių kojų kailį kaskart plauna su muilu ar šunims skirtu šampūnu.

„Rekomenduoju šiuo metu rinktis kuo natūralesnes kosmetikos priemones, kitaip dažnas plovimas gali išsausinti šuns kailį, jis pradės veltis, sausės ir oda,“ – perspėjo E. Radzevičienė.

Šampūnai – pagal kailio tipus ir norimą poveikį

Pašnekovė savo šunims ir kirpykloje „Perlų oazė“ naudoja „Botaniqa“ priežiūros priemones. E. Radzevičienė sako, jog abiejų jos auginamų veislių šunys – ilgaplaukiai, taigi ir vienų, ir kitų maudynės bei kailio priežiūra reikalauja daug laiko ir kruopščiai atsirinktų priemonių.

„Man svarbi natūrali kosmetika, puoselėjanti, maitinanti šuns kailį. „Botaniqa“ šampūnai, kondicionieriai yra be silikonų ar parabenų, todėl net ir maudant dažnai jam nepakenks. Tačiau jei išties dažnai maudote šunį, jo kailiui praverstų naudoti dar ir kondicionierių – kad neišsausėtų,“ – patarė pašnekovė.

Šunų šampūnai gali suteikti skirtingą efektą ir yra skirti skirtingų kailių tipams: vieni drėkina, kiti – glotnina, suteikia blizgesio.

„Botaniqa“ turi „Basic“, „Show“ ir „Active“ linijas. „Basic“ – tai kasdienė, įprasta kailio priežiūra. Jei kailis jau yra pažeistas, jį reikia atstatyti, tokiu atveju rekomenduočiau naudoti „Active“ liniją. Ji gausiai prisotinta įvairių kailiui naudingų elementų, maitina ir skatina augimą. Kai kailio būklė atsistato, tuomet galima rinktis įprastą kosmetiką. Mano mėgstamiausias ir turbūt dažniausiai naudojamas įvairioms veislėms – „Love me Long“ šampūnas su kakavmedžio, sviestmedžio ekstraktais. Šios sudedamosios dalys drėkina ir puoselėja šuns kailį,“ – sakė šunų veisėja ir kirpyklos vadovė.

Kai kurie šampūnai suteikia specialų efektą: pavyzdžiui, suteikia papildomo šiurkštumo šiurkščiaplaukiams šunims, apimties – puriam kailiui, balina – kad būtų išryškinta balta kailio spalva.

„Turime įsivertinti, kokio rezultato norime. Balinantys ir kiti stipresnį efektą turintys šampūnai dažniausiai naudojami šunis ruošiant parodoms („Show“ linija). Kartais juos naudojame ir kirpykloje, kad tiesiog po procedūrų augintinis atrodytų įspūdingiau,“ – sako E. Radzevičienė.

Kirpyklos vadovė dar kartą perspėjo, kad taip pat, kaip ir rinkdamiesi šampūną sau, apverstumėte buteliuką ir pažvelgtumėte į augintinio būsimo šampūno sudėtį. Jei sąraše gausu sintetinių priedų, ilgainiui augintinio kailis bus tiesiog nualintas ir reikės labai daug pastangų jam atkurti.

 

Kirpyklos procedūros – nuo kelių mėnesių amžiaus

Evelina taip pat užsiima ir šunų dresūra, gerai pažįsta jų elgseną, brandos etapus. Todėl ji rekomendavo šunį, net ir tą, kurio neketinate vedžioti po parodas, vis tik nuvesti į kirpyklą, kirpėjų pasiteirauti apie augintinio kailio tipą, gauti rekomendacijų dėl priežiūros priemonių.

„Kartais tiesiog pakeitus šampūną ir kondicionierių, jau po kelių maudymų pastebime, kad kailiukas tapo švelnus, vėl blizga, kur kas geriau auga. Taigi, atidžiai išrinkti priemones savo šuns kailio priežiūrai yra tikrai svarbu,“ – sakė pašnekovė.

Pašnekovė pridūrė, jog sveikas šuns kailis reikalauja mažiau šeimininko priežiūros. O jei šuo turi tankų poplaukį, turėdamas sveiką kailį mažiau išsipurvins, iš tokio kailio greičiau išbyra nešvarumai.

Šias laikais įvairiais nematomą apsauginę dangą sukuriančiais purškalais dengiame batus, automobilius. Deja, augintinio kailis yra gyvas ir jį tenka tiesiog kaskart parėjus iš lauko kruopščiai nuplauti.

Geriausia priemonė – šeimininko priežiūra ir rūpestis,“ – šypsosi E. Radzevičienė.

Ji vis dar retsykiais susiduria su požiūriu, jog stambesnių veislių šunims, kurie laikomi lauke, nereikalingos kirpyklos paslaugos ar maudynės. Vis tik specialistė ir dičkius rekomenduoja išmaudyti kas 2-3 mėnesius, naudoti priemones, kurios pamaitintų jų kailį.

O tų veislių šunims, kurių kailį gyvenimo eigoje vis tiek teks formuoti kirpėjo žirklėms, reikėtų šunų kirpykloje apsilankyti jau kelių mėnesių amžiaus. Mažas šuniukas tiesiog turėtų būti pratinamas prie kirpyklos erdvės, kirpėjų naudojamų įrankių, o namuose – prie šukavimo.

„Kai mums atvedamas vienerių metų ar netgi vyresnis šuniukas, kuris niekada gyvenime nėra matęs džiovintuvo, kosmetinio stalo, šepečio – jam tai būna stresas ir, žinoma, jis tokių procedūrų nepageidauja. Rekomenduočiau pas kirpėją apsilankyti jau nuo keturių mėnesių kosmetiniam kirpimui: taip šuniukas bus pratinamas prie procedūrų. Jei pavėlavote, ir vyresnį šunį galima prie to pripratinti, svarbu tinkamai pradėti, atsargiai maudyti, neišgąsdinti,“ – sakė E. Radzevičienė.

„Perlų oazės“ darbuotojos susiduria ir su šuneliais, kurie, nesuprasdami, kas gi čia vyksta, kelia balsą ar urzgia.

„Tokiu atveju šeimininkui reikėtų savo augintiniui parodyti, kad čia nieko baisaus, nieko blogo nenutiks, nuraminti,“ – sakė E. Radzevičienė.

Idėja milžinų šeimininkams – paskolina kirpyklos vonią ir šepečius

Pašnekovė sako, jog jei dalį procedūrų šeimininkai atlieka namuose – tuomet optimaliausias lankymosi šunų kirpykloje dažnumas yra kas du mėnesius.

„Bet kokiu atveju, namuose reikėtų šuniuką bent kartą į savaitę iššukuoti – tam, kad kailis būtų gražus. Jei tai šuo su gausiu poplaukiu – kad plaukas šiek tiek vėdintųsi,“ – sakė E. Radzevičienė.

Šunų salone „Perlų oazė“ taip pat siūloma unikali paslauga – galimybė naudojantis salono įrankiais ir kosmetiniu stalu, pačiam išsimaudyti ir apkirpti augintinį. E. Radzevičienės paklausėme, kaip kilo tokios paslaugos idėja.

„Kaip kilo ši idėja? Prisipažinsiu – aš savo didelio šuns (Berno zenenhundo, – red. past.) taip pat nemaudau namuose. Nes po maudynių vonia atrodo tiesiog katastrofiškai. Joje lieka gausybė plaukų, žemių, o jei dar mėgintum tokio dydžio šunį išdžiovinti su įprastu plaukų džiovintuvu – užtruktum visą dieną. Taip ir kilo idėja, palengvinti gyvenimą šeimininkams, auginantiems didelius šunis – kad nereikėtų šuns grūsti į dušą, o vėliau gerą mėnesį iš vonios patalpos valyti plaukus,“ – sakė pašnekovė.

Jos teigimu, šeimininkai gali pasinaudoti salone „Perlų oazė“ esančia vonia, šampūnais, šepečiais ir džiovintuvais. Neretai pabandę patys išmaudyti šunį salone, šeimininkai susidomi kosmetikos priemonėmis, kai ką įsigyja. Salono darbuotojai per ilgą darbo praktiką jau yra atrinkę geriausiai kailiui tinkančias, geriausias priemones.

„Šios priemonės ne tik gerai tinka šuniui, bet ir pagreitina darbą. Paslauga daugiausiai naudojasi didelių šunų šeimininkai. Žinoma, neretai išbandę šią paslaugą, jie vis dėlto paprašo, kad kitą sykį šunį sutvarkytume mes. Jie supranta, kad net ir su geromis priemonėmis, tai reikalauja daug darbo ir vis tik rezultatas nebūna toks, kaip dirbant profesionaliai kirpėjai,“ – šypsosi E. Radzevičienė.  Ji atskleidžia, kad mažą šunį išmaudyti ir išdžiovinti užtrunka pusvalandį, didelį – apie 2-3 valandas. Stambaus šuns procedūroms reikia gerokai daugiau šampūno, vandens, bei ilgiau ūžiančio džiovintuvo. Todėl kartu su šuns gabaritais ir kailio kiekiu auga ir kirpyklos paslaugų kaina.

Parodos nevyksta, bet parodų šunys neatostogauja

O kokios procedūros reikalingos tiems gražuoliams, kurie nori pasirodyti ir tarptautinių parodų teisėjams?

„Parodų dalyviams svarbiausia gera fizinė forma ir sveikas, gražus kailis. Ir tai reikalauja kasdienės priežiūros. Net tuomet, kai parodos nevyksta dėl karantino apribojimų, nei šeimininkai, nei šuniukai, negali „paatostogauti“. Kai kailis negauna maudynių, maitinimo priemonių, nėra šukuojamas – iškart prastėja jo būklė,“ – sakė E. Radzevičienė.

Parodose dalyvaujantiems šunims aktualu nuolatinis dėmesys jų kailiui, tačiau svarbiausios procedūros vyksta prieš pat parodą – tuomet šunys itin kruopščiai apkerpami, jų kailis papildomai specialiomis priemonėmis išpurinamas arba priešingai – jam suteikiama glotnumo, kad nesišiauštų nė plaukelis.

„Visos šios procedūros tikrai užtrunka,“ – sako salono „Perlų oazė“ bendrasavininkė.

Viena iš Evelinos auginamų veislių – Berno zenenhundai. Jos augintinis Benny 2019-aisiais pripažintas gražiausiu Lietuvos šunimi. Šie šunys – geraširdžiai dičkiai, tačiau jų šeimininkams bent kelis kartus per metus tenka gerokai pavargti. Zenehundai kailyje turi daug povilnės ir, kaip ir dauguma šunų, šeriasi du kartus per metus.

Nukailinimo procedūra padeda apsaugoti namus nuo gausybės plaukų

  1. Radzevičienė jau yra išmokusi, kad geriausia yra šėrimosi pradžioje šunį išmaudyti, gerai iššukuoti ir jo kailį išpūsti džiovintuvu.

„Praėjus 3-4 savaitėms, šėrimasis suintensyvėja – tuomet reikėtų procedūrą pakartoti, kad iškristų senojo kailio likučiai. Arba, jei nusprendžiama atvykti vieną kartą per šėrimąsi – tuomet pats geriausias laikas yra, kai namuose jau kyla „plaukų pūgos, – patarė pašnekovė. – Kirpykloje siūlome vadinamąsias nukailinimo procedūras. Tai – labai kruopštus iššukavimas. Jei procedūra daroma šėrimosi „įkarštyje“, kailis tiesiog išpučiamas ir namuose nebelieka besimėtančių plaukų.“

Taip Evelina elgiasi ir su savo didžiausiais keturkojais. Kirpykloje su jais tenka pavargti, tačiau šio darbo rezultatas –mažiau šunų plaukų namuose. Be „plaukuotų“ namų šiokia tokia rizika kyla ir pačiam šuniui, jei jo senasis kailis gerai neiššukuojamas pavasarinio šėrimosi metu.

Po pavasario, kaip žinia, ateina vasara, o dažnai net pirmojo griaustinio nelaukę keturkojai pūkšteli į ežero, ar jūros vandenį. Jei po tokių maudynių kailis gerai neišdžiovinamas, o dar yra likę senojo kailio likučių – jis ima stipriai veltis. Ir toliau bėdos seka viena po kitos: susivėlus kailiui oda nekvėpuoja, gali atsirasti šlapiuojančių žaizdų, esant vasaros karščiams šuo rizikuoja perkaisti, nes oda susivėlus kailiui negauna oro, nesivėdina.

Taigi geriausia, jei augintinis kirpykloje lankosi kas du mėnesius, ar bent jau porą sykių per metus. Į kirpyklos „Perlų oazė“ socialinio tinklo „Facebook“ puslapį keliamos nuotraukos parodo akivaizdų skirtumą, kaip šuo pasikeičia po valandos praleistos kirpėjų rankose.

Skaityti toliau

Žmonių istorijos

Kinų 5 elementų teorijos praktikė atskleidė, kodėl Rūta Ščiogolevaitė-Damijonaitienė – neįveikiama tvirtovė ir kodėl M. Mikutavičių pavadino medžiu

kaunieciams.lt

Paskelbta

Dėl pandemijos atšaukus visus kultūrinius renginius bei pasirodymus, Lietuvos šiuolaikinio cirko mėgėjai prarado galimybę tapti išskirtinio reginio, suvienijusio 5 elementus, liudininkais.

„Ruošiantis  festivaliui „CineMagija 5 stichijos – 5 pojūčiai“ labai daug gilinomės į 5 elementus, kurie, pasak senovinės kinų filosofijos, lemia kiekvieno žmogaus kūrybinę energiją. Susitikimas su Kinų penkių elementų asmenybės tipologijos praktike Rūta Petrošiūte – Gurung atskliedė netikėtų ir labai įdomių dalykų“, – pasakojo festivalio idėjos autorė, didžiųjų TV renginių bei projektų režisierė Rasa Micachienė.

Pasak Rūtos Petrošiūtės – Gurung, senovės kinai tikėjo, kad visata susideda iš penkių galingų jėgų: vandens, medžio, ugnies, žemės ir metalo. Šie elementai yra ir kiekviename žmoguje, o priklausomai nuo to, kuri jėga dominuoja, tokią žmogus skleidžia energiją, jis turi tam tikrą elgesio modelį ir tam tikri dalykai gyvenime jam yra svarbūs bei atitinkamai išreiškiami kūryboje.

Vandens elementas

„Vandens stichija yra pati pirmoji, nes nuo jos prasideda gyvybė. Žmonės, kurie yra šios stichijos nėra visi vienodi. Gamtoj vanduo yra skirtingų išraiškų, taip ir žmonės gali būti visi skirtingi. Gali būti ramus ežeras, veržli upė ar audringa jūra ar net vandenynas. Vandens stichijos žmonės lengvai prisitaikantys – kaip ir vanduo, kuris prisitaiko prie indo formos. Bet jei kyla audra, paima siutas, tai gali kilti ir cunamis. O gali pavirsti net ir į ledą. Nes ir ledas yra vanduo, tik šaltas, nebe toks empatiškas, ne toks prisitaikantis, aštrus, gali būti net ir agresyvus. Tingus žmogus išeina į debesis, nes tai irgi yra vanduo, bet garų pavidalu. Tokių žmonių-debesėlių aš esu gyvenime ne kartą sutikusi. Jie dažniausiai būna išsiblaškę ir viską atidėlioja rytojui“, – pasakoja R. Petrošiūtė – Gurung.

Pasak teorijos praktikės, vandens elemento žmonėms reikia judesio, dinamikos, daug ošimo aplink save ir triukšmo. Jiems patinka kalbėti ir jų menas yra iškalba. Jie sugeba žmones užburti savo istorijomis. Tokie žmonės yra labai empatiški, lengvai perima emocijas, negali atsipalaiduoti, kol kažkas liūdi. Vandens stichijos žmonės turi daug veržlumo, jėgos, dinamikos, bet tuo pačiu gali būti ir labai bailūs.

„Iš žinomų žmonių vandens stichijai priskirčiau Saulių Urbonavičių – Samą. Jis dar turi medžio ir ugnies elementų, bet daugiausia vandens. Net, sakyčiau, Samas yra vandenyno lygmens – daug krantų skalauja, daug žmonių jį žino. Teko stebėti, kaip jis bendrauja. Samas yra draugiškas, šiltas, labai linksmas, visada stengiasi rasti pozityvų kampą. Tai žmogus, kuris savyje turi daug jėgos, judesio. O kadangi jame yra ir medžio, ir ugnies, todėl reiškiasi dar ir kitos stichijos“, – atskleidžia R. Petrošiūtė – Gurung.

Ugnies elementas

Ugnis yra antras elementas pagal gaivališkumą, kuris labai daug gali gyvenime nuveikti. Tai vizionieriai, labai ryškūs,spalvingi žmonės, turintys daug kūrybiškumo. Tai yra šviesa. Jie siekia daryti revoliucijas, ne evoliucijas. Jiems įprasta yra neįdomu, jie viską nori daryti kitaip. Ugnies stichijos žmonės labai emocingi, jiems iš kiekvienos musės gaunasi dramblys. Labai daug aistrų, įsimyli labai lengvai, susižavi, tiek kitais, tiek idėjomis fix. Bet kadangi ugnis yra nepastovi, kur vėjas pučia, ten liepsna lekia, todėl šie žmonės turi lengvumo ir gyvena čia ir dabar. Jiems svarbu, kad žmonės pamatytų jų viziją ir užsidegtų tuo pačiu, kuo dega jie.

„Ugnies stichijai priskirčiau Linas Karalių. Jo ugnis aistringa, daug vežlesnė ir ieškanti transformacijų. Tai pat šiai stichijai pavaldus ir atlikėjas bei kompozitorius Linas Adomaitis. Jis yra brandi, rami, dvasingumo ieškanti ugnis. Lino žmona Irma yra žemė. Tai vienintelis elementas, kuris gali būti su ugnimi. Šios dvi stichijos sudaro vulkaną“, – teigia penkių elementų asmenybės tipologijos praktikė.

Žemės elementas

Pasak R. Petrušiūtės – Gurung, žemė, kaip elementas, yra skirtingas savo išraiška – gali būti ir dirvožemis, ir smėlis, ir kalnas ar uola, ir kristalai, ir brangakmeniai. Vyriška žemė yra kieta, tvirta. Tai valdovų, kurie gali suvaldyti bet kokia situaciją, stichija. O moteriška žemė gali būti labai rūpestinga, derlinga, svetinga, orientuota į pagalbą kitiems. Tai labai dažnai socialiniuose reikaluose atsiduriantys žmonės. Žemės kūrybiškume labai daug materijos – lipdymas, skulptūros. Žemė su ugnimi yra puikus derinys. Ji ramina ugnį ir geba ją suvaldyti.

„Žemės žmonių labai daug Lietuvoje, nes mūsų šalis – žemių ir medžių kraštas. Mūsų prezidentas Gitanas Nausėda yra žemė. Ir buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė yra žemė. Žemės stichija yra valdžia, stabilumas, viskas, ant ko stovi pasaulis. Tokie žmonės turi gerai išreikštą kontrolės jausmą, geri strategai, toli mato“, – sako ji.

Metalo elementas

„Metalo elemento žmonės yra karingi, kovingi. Iš metalo galima labai daug ką padaryti – tai gali būti ir kardas, o gali būti ir auskarai arba žiedas. Metalas moteriškoje išraiškoje gali būti labai gražus, estetas, orientuotas į savo formą, savo pozą. Tai žmonės su įgimta inteligencija.

Vyriška metalo išraiška – tai žmonės kariai. Tai atkaklūs, aštrūs, labai kovingi bei ryžtingi žmonės. „Aš galiu“ yra jų moto. Jiems reikia kitiems įrodyti savo prabą, jie nori žvilgėti, žibėti. Jiems reikia plojimų ir pagyrų, kokie nuostabūs jie yra.  Metalo žmonės turi daug ambicijų, įdeda daug pastangų ir yra labai valingi“, – tvirtina penkių elementų asmenybės tipologijos praktikė.

Pasak R. Petrošiūtės – Gurung, atlikėja Rūta Ščiogolevaitė yra metalo žmogus. „Ji labai pretenzinga ir reikli sau. Bet ji turi ir vandens stichiją. Tas ją daro kartais žaismingą, o kartais labai griežtą. Jei „paleidžia“ vandenį, tai ji linksma ir smagi,  o jei „prasimuša“ dominuojantis metalas, pasidaro kovinga, aštri ir taip lengvai nepaimsi šitos tvirtovės“, – sako ji.

Medžio elementas

Medžio elemento žmonės yra patys jaukiausi, siekiantys paprastumo, tikrumo, nuoširdumo. Kaip ir medis gamtoj – stovi, stebi viską, analizuoja. Turi išreikštą struktūrinį mąstymą, viską deda į priežasties-pasekmės dėsnį, ieško, kame yra šaknys. Patys yra labai prieraišūs, jiems sunku išsirauti ir „persisodinti“ į kitą sodą. Jie lojalūs, patikimi, savo žydėjimu džiugina, vaisiais maitina kitus.

„Medžio žmonių labai daug. Vienas tokių – Andrius Mamontovas. Jis turi ir metalo, tai kaip pušis – su spygliukais ir savo tvirta nuomone. Bet labiau jis vis tiek yra medis. Galbūt jau sugebėjo save nusipjauti ir pasidaryti laivą. Jis labai saugo savo šeimą, privatumą ir yra lojalus sutuoktinis.

Marijus Mikutavičius taip pat yra medis. Tiesą pasakius, kas antras vyras Lietuvoje yra medis. Jų privalumas, už kurį labai myliu medžio bangos žmonės, yra visame kame ieškoti prasmės, noras augti, nuolat tobulėti, nuolat auginti save, domėtis. Jie labai domisi istorija, skaito vadovėlius, analizuoja mūšius. Tokie žmonės kai kuria meną, jie kuria jį per tikrumą. Jie ieško gylio. Daug baladžių kūrėjų yra medžiai. Legendinis bardas Vytautas Kernagis buvo toks, jis dainavo savo siela“, – atskleidžia praktikė.

Skaityti toliau

Žmonių istorijos

Gerda Žemaitė apsilankė pas žvaigždžių stilistę. Pažiūrėkime pokyčius

kaunieciams.lt

Paskelbta

Gerda Žemaitė artėjančiam švenčių sezonui – pasiryžo pokyčiams! Mergina nusprendė pasiilginti ir pasišviesinti plaukus jų nedažydama, o priauginamų plaukų pagalba.
Televizijos zvaigždė prisipažino, kad jaunystėje turėjo ilgus plaukus. Juos dažydavo juodai. Tačiau- keitėsi mados ir pradėjo plaukus šviesinti. “Šviesus plaukai man labai tinka. Dievinu šviesius šaltus atspalvius! Tačiau pradėjus šviesinti- labai stipriai pradėjo trupėti savi plaukai ir teko griebtis plaukų priauginimo” -pasakojo mergina.


Gerda visada augindavosi plaukus tradiciniu ir populiariausiu metodu-keratino kapsulėmis. Vieną kart yra bandžiusi žiedeliais, bet šis metodas nepaliko didelio įspūdžio.
Mergina atvėrė grožio salono Elitera duris ne veltui. Kaip mergina teigė: čia lankosi daug žinomų žmonių, meistrės turi ilgametę patirtį, todėl nė nesudvejojau rinkdamasi pokyčiams Eliterą.

Gerdos pokyčius atliko viena žinomiausių žvaigždžių plaukų stilisčių – Gintarė Eimantaitė.


“Gerdos noras buvo turėti daug plaukų, ženkliai ilgesnių nei jos ir, kad plaukai būtų šviesūs be dažymo. Taip ir padarėme. Kaip gerai, kad naujausios technologijos leidžia šviesinti plaukus nedažant ir taip nekenkiant jiems”- pasakojo meistrė.

Beje, televizijos žvaigždę sužavėjo plaukų pasirinkimas. “Kaip smagu kai yra tiek spalvų! Netgi yra ombre efekto sruogų, ar su vos ataugusių šaknų efektu. Atėjus net sunku išsirinkti, kai visko tiek daug” – džiaugėsi mergina.


Beje, Gerdai būtent priaugintų plaukų pagalba pavyko atsiauginti savuosius plaukus. “Kai laiku lankaisi korekcijose, prižiūri plaukus, tai ir žalos tikrai nėra. Užtat kiek džiaugsmo suteikia gražūs plaukai” – neslėpė šypsenos mergina.

Skaityti toliau

Miestas

Naujagimius auginančių kauniečių patarimas besilaukiančioms šeimoms: „Nepersistenkite su kraiteliu“

Kauno rajono savivaldybės ryšių su visuomene skyrius

Paskelbta

Nuo šių metų pradžios kiekvienai kūdikio sulaukusiai kauniečių šeimai skiriamos dosnios miesto dovanos – 300 eurų vertės kraiteliai. Šitaip Kaunas pasveikino jau beveik 2 tūkst. mažųjų kauniečių. Greta būtiniausių daiktų naujagimiams – staigmenos ir jų tėveliams. Ne vien jaukus kraitelio dizainas, bet ir praktiškas turinys sulaukė itin palankių vertinimų, esą daugeliui padėjo gerokai sumažinti tradicinį pirkinių krepšelį.

Dėmesys gimstančiai naujai kartai

Kūdikio kraitelių dalybos Kaune nesustoja net ir per karantiną. Anksčiau keli šimtai kauniečių šeimų dovanas gavo tiesiai į namus, o šiuo metu, įsigaliojus griežtesniems ribojimams, miesto dovanas tėveliai gali atsiimti iš anksto sutartu laiku.

Per šiuos metus Kaunas tokiomis simbolinėmis dovanomis pagerbė jau beveik 2 tūkst. naujagimių ir jų šeimų. Pagrindinę šios iniciatyvos idėją atspindi ant kraitelio išrašyti žodžiai: „Kad augtum laimingai ir nieko netrūktų.“

Kauniečiams įteikiamą kūdikio kraitelį sudaro keturios dalys: mažylio rūbai bei priežiūros reikmenys, vaiko priežiūros vadovas, specialaus dizaino prisiminimų knyga ir Kauno dovanų kortelė. Pastaroji skirta daugiau tėvams nei jų mažyliams.

Tai tarsi priminimas neužmiršti savęs ir galbūt pasilepinti SPA bei skania vakariene. Kortelė galioja 12 mėnesių nuo jos gavimo dienos, todėl tėvai gali neskubėdami apgalvoti savo planus.

„Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad vienintelis Kauno prioritetas – infrastruktūra ir tvarkingos gatvės. Tai tiesa, bet tik iš dalies. Gražesnis, gyvesnis, patogesnis miestas skirtas ne kam kitam, o žmonėms. Norisi, kad kauniečių gretos augtų drauge su visu Kaunu. Tik tuomet tie „kietieji“ darbai turės prasmę, kai jų naudą pajus vis daugiau gyventojų. Dovanodami kūdikio kraitelį norime parodyti, kad šeima yra didelė vertybė ir miestas jaučia atsakomybę už naujai gimstančią kauniečių kartą, kad jai išties nieko netrūktų“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Visos dovanos kauniečiams perduodamos specialioje dėžėje – lovelėje, kurią galima transformuoti į lopšį. Tokio įpakavimo idėją pasufleravo Skandinavijos šalių patirtis, siekiant sumažinti socialinę nelygybę tarp skirtingą statusą turinčių šeimų.

Daug ko pirkti neprireiks

Prieš kelias savaites Kauno miesto savivaldybės komanda aplankė dvynukų Beno ir Mato šeimą. Broliukai savo atėjimu į šį pasaulį patvirtino tikrų kauniečių vardą – jiedu gimė gegužės 20-ąją, per patį Kauno gimtadienį. Mažylių tėvai džiaugiasi gavę miesto dovaną ir tikina, kad kai kuriuos daiktus naudoja kasdien.

„Labiausiai patinka drabužėliai, kūdikių priežiūros rinkiniai maudynėms, elektroninis termometras, pirmųjų metų knyga ir, žinoma – miesto dovanų kortelė. Daug ką naudojame ir „Kaunas auga“ kombinezonais puošiamės kone kasdien. Apie Kauno kūdikio kraitelį sužinojome iš žiniasklaidos dar belaukiant mažylių. Praėjus vos dviem dienoms po vaikų gimimo, dovanas jau turėjome namuose“, – pasakojo dvynukų tėtis Lukas Šemeklis.

Pašnekovas siūlo ir kitiems Kaune gyvenantiems būsimiems tėveliams atkreipti dėmesį į kūdikio kraitelio sudėtį. Pasak jo, nemažai būtinų daiktų jau yra dovanų dėžėje, todėl daug ko nebereikia pirkti iš anksto.

Kūdikio kraitelis priklauso kiekvienai šeimai per tris mėnesius nuo gimimo užregistravusiai savo atžalas Kauno mieste. Taip pat svarbi sąlyga, kad ir patys tėvai būtų deklaravę gyvenamąją vietą Kaune ne mažiau kaip tris mėnesius iki kūdikiui gimstant.

L. Šemeklis pasakoja pats užaugęs ne Kaune, tačiau laikui bėgant šis miestas tapo tikrais namais: „Su žmona čia baigėme studijas, pradėjome dirbti ir nuo to laiko Kaunas tapo savu. Čia tikrai patogu kurti šeimą ir auginti vaikus: daug žalių erdvių, parkų, džiugina ir sparčiai atnaujinama infrastruktūra.“

Sulaukė teigiamų vertinimų

Visi tėveliai kviečiami dalyvauti anoniminėje apklausoje ir taip išreikšti savo nuomonę bei atsiliepimus apie kraitelio turinį, daiktų kokybę ir bendrą įspūdį. Jau per 500 kauniečių išreiškė nuomonę: net 96 proc. respondentų tokią Kauno dovaną vertino teigiamai, kaip reikalingą ir naudingą kasdien.

Vieni labiausiai patikusių daiktų – „Kaunas auga“ kombinezonas mažyliui ir „Kaunastic“ dovanų kortelė jo šeimos nariams.

„Mums itin svarbus atgalinis ryšys. Siekiame, kad patys mažiausi kauniečiai gautų saugius ir tikrai vertingus daiktus. Smagu, kad kauniečiai noriai dalinasi atsiliepimais. Malonu sulaukti ir komplimentų, – šypsodamasi pasakojo Kauno savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vedėja Vaineta Munderzbakienė. – Sulaukiame daug gražių žodžių ir netgi patarimų, į kuriuos stengiamės atsižvelgti. Kiekvienas komentaras skatina tobulėti. Mūsų tikslas nuo pat pradžių buvo ne kažkokia apibrėžtinė daiktų kvota, bet noras parodyti realų rūpestį šeimoms, auginančioms mūsų miestą.“

Vieni dažniausių tėvelių klausimų susiję su informacija apie kūdikio kraitelio sudėtį ir gavimo sąlygas. Visus atsakymus būsimi tėvai ar jais neseniai tapusieji gali rasti internete (https://bit.ly/kraiteliai) ir specialiai šiai iniciatyvai skirtoje socialinio tinklo Instagram paskyroje kad_augtum_laimingai.

Platesnė informacija teikiama ir Klientų aptarnavimo bei informavimo skyriuje. Laikantis šiandieninių saugumo reikalavimų bei rekomendacijų, patariama kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu.

Be to, neseniai viešumoje pasirodė lankstinukai ir plakatai. Juos galima rasti daugelyje įstaigų, kur dažniausiai lankosi besilaukiančios mamos.

Kūdikio kraitelio dalybas Kauno miesto savivaldybė tęsia ir per karantiną. Dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos buvo atsisakyta pristatyti juos šeimoms į namus, tačiau sudarytos palankios sąlygos tėvams dovanas atsiimti patiems. Tereikia iš anksto užsiregistruoti (tel. +370 612 90589) ir atvykti sutartu laiku.

Skaityti toliau

Žmonių istorijos

Garsenybių kosmetologė Edita Debesienė pataria, kaip neapsirikti renkantis grožio priemones

kaunieciams.lt

Paskelbta

Bet kuriam, savarankiškai ieškančiam veido odos priežiūros priemonių, nuo gausybės ir įvairovės gali tiesiog susisukti galva. Rinkoje tiek produktų ir prietaisų, skirtų jai puoselėti, kad pasirinkimas tampa nemenku iššūkiu. Atrodo, kad patarimą, kaip kovoti su odos problemomis ar kaip pagerinti jos būklę, galima atrasti tiesiog pasiskaičius komentarus internete. Tačiau ar visi tie patarimai naudingi ir kaip teisingai pasirinkti reikalingas veido priežiūros priemones pataria ilgametę darbo patirtį turinti kosmetologė bei prekinio ženklo „Face Diary“ įkūrėja Edita Debesienė.

Specialistė sako pastebėjusi, kad savarankiška odos priežiūra yra iššūkis, ne visada atnešantis tik trokštamus rezultatus, mat, norint išsirinkti tinkamas priemones, reikia mokėti atpažinti savo odos tipą, būklę, žinoti produktų paskirtis bei kaip jie naudojami. „Pagrindinės klaidos, kurias daro klientai, yra elementarios – pusė klientų nemoka nusistatyti savo odos tipo. Kartais odos tipą maišo su odos būkle. Pavyzdžiui, dehidratuota oda nėra sausas odos tipas. Dehidratacija gali ištikti kiekvieną odos tipą. Neteisingai nustačius odos tipą bei odos būklę arba maišant šias sąvokas, klaidų išvengti nebepavyks. Kiekvienam odos tipui, būklei, amžiui, sezonui yra atskira formulė. Klaidų aptinku beveik pas kiekvieną klientą, o jas pataisius, vien priemonių pagalba namuose galimi kardinalūs odos pokyčiai“, – tvirtina kosmetologė.

Dar viena dažnai pasikartojanti klaida – konkrečių priemonių pirkimas pagal kitų atsiliepimus, mėgėjiškas rekomendacijas. „Pirmiausia, svarbu suprasti ne tik, ką pati priemonė geba daryti, bet su kuo ir kaip ją derinti.  Kiekvieno oda yra unikali, todėl tik pritaikius individualiai galima pasiekti norimus rezultatus. Bloga praktika – pirkti skirtingų gamintojų priemones, kurios tarpusavyje tiesiog nedera ir gali pabloginti odos būklę nuo per didelės medžiagų koncentracijos“, – patirtimi dalina specialistė.

Taip pat Edita Debesienė pastebėjo, kad nenorėdami investuoti į nepažįstamą produktą, pasirenka pigesnes priemones, kurių aprašymai vilioja raktiniais grožio ingredientais, tačiau paskaičius sudėtį, kartais paaiškėja, jog grožio eliksyro yra mažas lašelis, o produkto bazę sudaro pigūs, nieko verti ingredientai. „Po visų nesėkmingų pirkinių ir bandymų, visi, besirūpinantieji savo veido oda, taisyti padėties galiausiai vis tiek atkeliauja pas profesionalą. Išvada paprasta – kuo greičiau sužinosite apie savo odą iš profesionalių lūpų ir kuo mažiau bus spėliojimų, tuo greičiau ir efektyviau suteiksite savo odai galimybę atrodyti ir jaustis sveikai“, – tvirtina kosmetologė ir, nusprendusiems savo veido odą prižiūrėti savarankiškai, pataria, tai daryti tik po profesionalo konsultacijos. „Taip sužinosite viską apie savo odą, kokios priemonės ir ingredientai yra tinkamiausi. Kompetentingi odos specialistai pirmiausiai rūpinasi kliento odos sveikata, todėl nereiktų bijoti apsilankyti tik konsultacijai, net jei ir tuo metu nesate nusiteikę kažką įsigyti, tačiau jums pravers individuali informacija apie jūsų odos būklę“.

Ilgametė darbo patirtis žinomą kosmetologę Editą Debesienę privertė ieškoti būdų, kaip padėti ne tik tiems, kurie atvyksta asmeninei konsultacijai, bet ir tiems, kurie nori kokybiškos savarankiškos veido odos priežiūros. „Socialiniuose tinkluose sulaukdavau žinučių su prašymais padėti susidėlioti odos priežiūros krepšelius, bet konsultacija nuotoliniu būdu užimdavo daug laiko, reikėdavo kokybiškų švarios odos nuotraukų, užduoti ne vieną klausimą. Būdavo nepatogu abejoms pusėms. Todėl, pasitelkusi savo žinias bei patirtį, sukūriau unikalią sistemą, kurios pagalba galima padėti kiekvienam atpažinti savo odos tipą, nusistatyti pagrindines odos problemas, jas atvaizduojant vizualiai, ir prisiskirti odos priežiūros priemones būtent savo odai. Tereikia turėti kompiuterį, planšetę ar telefoną. Interneto svetainėje visi odos tipai bei problemos aprašyti ir pavaizduoti realistiškose nuotraukose. Norint gauti atsakymą, kokios priemonės tiktų individualiu atveju, reikia išspręsti trumpą testą ir tiesiog paspausti mygtuką „filtruoti“ ir uniklai sistema pateikia atsakymus”, – naujieną Lietuvoje pristato prekinio ženklo „Face Diary“ įkūrėja.

Skaityti toliau

Žmonių istorijos

Brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM: prasmingai išgyventi adventą padeda planavimas

kaunieciams.lt

Paskelbta

Po truputį prekybos centrų lentynos pildosi Kalėdinėmis dekoracijomis. Vis dažniau galima išgirsti ir skambančią Kalėdinę muziką. Ar ne per anksti imame ruoštis šv. Kalėdoms?  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM sako, kad prasminga pasiruošimą pradėti iš anksto. Ypatingai šiais metais, kai nežinia, ar bus galimybė išrinkti norimą dovaną, ar paštu išsiųsta dovana pasieks gavėją laiku. Brolis pranciškonas sutiko pasidalinti savo mintimis apie pasiruošimą adventui ir išleistą išlankstomą knygelę su stalo žaidimu-labirintu vaikams „Trijų Karalių kelionė“.

Dėl pandemijos advento laikotarpis šįkart bus visiškai kitoks. Kaip manote, kuo neįprastas jis bus šiais metais?

Karantino laikotarpiu jau turėjome labai nuostabią Gavėnią. Galėjome ramiai ruoštis Velykoms. Man ši patartis buvo labai ypatinga, tai buvo tylos laikas, kada galėjai tiesiog pats asmeniškai skaityti, ruoštis, apmąstyti. Tai buvo didžiulė dovana. Manau, kad adventas bus panašus. Galima sakyti, tai bus labai geras laikas pasiruošti Kalėdoms.

Kokiais konkrečiais patarimais, leidžiančiais prasmingai išgyventi advento laiką, galėtumėte pasidalinti?

Labai padeda planavimas. Prieš porą metų buvome išleidę knygelę vaikams, kurioje buvo numatyta po nedidelę užduotėlę kiekvienai advento dienai. Pavyzdžiui, paskambinti močiutei ar padėti mamai susitvarkyti. Manau, kad kiekvienas tokį kalendorių galėtų susidaryti iš anksto.

Dar būtų gerai susirasti kokią nors dvasinę knygą skaitymui advento laikotarpiu. Mes daug įvairiausių dalykų skaitinėjam, o krūva knygų, kaip aš pats pastebiu, įsigytų atlaiduose, stovi lentynoje. Atrodo, rankos neprieina. Iš jų ir galima vieną ar kelias pasiskirti: tai bus mano advento literatūra.

Visai neseniai išleidote knygelę pavadinimu „Trijų Karalių kelionė“ (išleido „Magnificat vaikams“). Ar ją taip pat galėtume vadinti priemone pasiruošti adventui?

Knygelėje „Trijų Karalių kelionė“ taip pat yra advento kalendorius vaikams, tik truputį kitoks. Ten kiekvieną dieną vaikas įklijuos po lipduką. Taip po truputį keisis didžiulis pieštas kaimo vaizdas. Taip pat ten bus galima rasti Kūčių stalo maldą, stalo žaidimą. Vietoje to, kad žiūrėtų televizorių, šeima galės smagiai praleisti laiką kartu – žaidžiant ir bendraujant. Taip pat šioje išlankstomoje knygutėje yra labai graži pasaka. Ją reikėtų perskaityti dar prieš žaidžiant žaidimą.

Nesunku pastebėti, kad išleidžiate nebe pirmą vaikams leidinį. Kas jus paskatino rašyti jauniesiems skaitytojams? Ar sutinkate, kad vaikų auditorija yra išrankiausia?

Viskas prasidėjo nuo Eželio istorijų. Pirmoji tokia istorija gimė per Žolinių šventę. Kadangi buvo vaikų šv. Mišios, reikėjo jiems kažkaip papasakoti apie Žolinių šventę. Tam labai pagelbėjo personažas Eželis – tiesiog taip gavosi!

Iš tiesų nelengva rašyti vaikams, bet aš tikiu, kad istorijos pamoko ir suaugusius. Bandome ne tik pateikti įdomią, bet ir pamokančią istoriją. Galima perskaityti istoriją apie tai, kad reikia paukšteliams pastatyti lesyklėles. Arba istoriją apie išpažintį ir atlaidus, ji ne tik besiruošiantiems pirmajai komunijai vaikams, bet ir suaugusiems gali būti įdomi.

Skaityti toliau
Naujienosprieš 11 val

Koronavirusas toliau mutuoja – kuri vakcina apsaugos geriausiai?

Šiuo metu daugelyje pasaulio šalių fiksuojami naujų koronaviruso mutacijų atvejai, o septyniose iš jų stebimas koronaviruso mutacijų plitimas. Tarp šių...

Greitos naujienosprieš 12 val

Sveikinimas grafikui Rimvydui Kepežinskui 65-mečio proga

2021 01 26 Šiandien grafikas, iliustruotojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rimvydas Kepežinskas švenčia...

Greitos naujienosprieš 13 val

Dosjė: aplinkos ministro susitikimai su pavaldžių įstaigų vadovais

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas nuo savo kadencijos pradžios susitiko su visų 13 ministerijai pavaldžių įstaigų vadovais. Dviejų iš jų –...

Greitos naujienosprieš 14 val

„CAS 2021“ visą pasaulį ragina susivienyti prisitaikant prie klimato kaitos

2021 01 25 Pirmadienį 15 val. Lietuvos laiku prasideda pirmasis pasaulio lyderių, valstybių atstovų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų susitikimas (CAS...

Greitos naujienosprieš 14 val

„Lexus“ vairuotojui surašytas ne vienas administracinio nusižengimo protokolas

2021 01 25 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią...

Greitos naujienosprieš 15 val

VRM: atvykti į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių leista beveik 792 Baltarusijos piliečiams

Sausio 25 d. duomenimis vidaus reikalų ministro įsakymu yra išduoti 792 leidimai Baltarusijos piliečiams atvykti į Lietuvos Respubliką ypatingais humanitariniais...

Greitos naujienosprieš 15 val

Pretenduoti į „Google“ skiriamą paramą kviečia ir Lietuvos kultūros bei meno atstovus

Technologijų kompanija „Google“ paskelbė programos „Google.org Impact Challenge“ kvietimą, skirtą Vidurio ir Rytų Europos šalims. Pagal šią iniciatyvą 2 mln....

Greitos naujienosprieš 15 val

VESK: karantiną pratęsti siūloma iki vasario 28 dienos

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) nusprendė Vyriausybei siūlyti tęsti karantiną nuo vasario 1 dienos iki vasario 28 dienos. Vyriausybė sprendimą...

Greitos naujienosprieš 15 val

Nuo COVID-19 bus vakcinuojama daugiau darbuotojų ir savanorių, turinčių sąlytį su pacientais ir rizikos grupės asmenimis

2021 01 25 Atsižvelgiant į ekspertų ir Vyriausybės rekomendacijas bei siekiant apsaugoti didžiausią riziką užsikrėsti koronavirusu (COVID-19) turinčius gyventojus, sveikatos...

Greitos naujienosprieš 15 val

Vaikų dienos centrams – 1,6 mln. eurų

2021 01 25 Jau šią savaitę savivaldybes pasieks vaikų dienos centrams skirtas finansavimas. Visoje šalyje veikiantiems 425 vaikų dienos centrams,...

Skaitomiausi