Kauno RajonasMokslasMokymaiPartneriaiSveikata„MOKOMĖS SVEIKAI GYVENTI“ 2017-2019

ERASMUS+KA2 „L4H“ („LEARN FOR HEALTH“) arba „MOKOMĖS SVEIKAI GYVENTI“ 2017-2019 Karmėlavos Balio Buračo gimnazija – aktyvi tarptautinių ES projektų dalyvė ir koordinatorė, atvira naujoms idėjoms ir inovatyviems mokymo metodams, pradeda vykdyti dar vieną Erasmus+KA2 projektą „Mokomės gyventi sveikai“. Projekto koordinatorius- AALBORG UNIVERSITET, AALBORG, DANIJA. Projekte dalyvauja 6 šalių universitetai ir 6 mokyklos. Lietuvai atstovauja mūsų gimnazija kartu su Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetu. Balandžio 20-22 d. Kopenhagoje įvyko pirmasis partnerių susitikimas, kurio metu aptarėme ir suplanavome...
www.kaunieciams.lt www.kaunieciams.lt2017 balandžio 28

ERASMUS+KA2 „L4H“ („LEARN FOR HEALTH“) arba „MOKOMĖS SVEIKAI GYVENTI“ 2017-2019

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija – aktyvi tarptautinių ES projektų dalyvė ir koordinatorė, atvira naujoms idėjoms ir inovatyviems mokymo metodams, pradeda vykdyti dar vieną Erasmus+KA2 projektą „Mokomės gyventi sveikai“. Projekto koordinatorius- AALBORG UNIVERSITET, AALBORG, DANIJA. Projekte dalyvauja 6 šalių universitetai ir 6 mokyklos. Lietuvai atstovauja mūsų gimnazija kartu su Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetu.

Balandžio 20-22 d. Kopenhagoje įvyko pirmasis partnerių susitikimas, kurio metu aptarėme ir suplanavome projekto veiklas. Dvi dienas trukusiame susitikime kiekvienas partneris pristatė kuo stipri jų organizacija ir kuo gali pasidalinti su partneriais. Projekto partnerių susitikime dalyvavo 6 šalių universitetai ir mokyklos( Danija, Ispanija,Nyderlandai,Slovėnija, Didžioji Britanija ir Lietuva – mūsų gimnazija kartu su Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetu.

L4H sudarys mokytojams galimybę per bendradarbiavimą, remiantis geriausiomis patirtimis patiems sukurti ir pritaikyti savo šalyse projektu paremtas programas mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos klausimais. Per ateinančius du metus numatyta atlikti keletą tyrimų mokyklose, kuriuos apibendrins universitetų dėstytojai. Problemos, kurios nagrinėjamos „L4H“ projekte yra įvardintos ir dabartinėje Europos politikoje dėl sveikatos, mitybos ir nutukimo prevencijos. Jos turi būti sprendžiamos instituciniu ir individualiu lygiu. Dabartinė Europos politika pabrėžia poreikį pokyčiams ir inovacijoms srityje, susijusioje su maistu, mityba, nutukimo problemomis mokyklose. Neverta net abejoti, kad šitos reformos pirmiausia turi paliesti švietimo įstaigas, mokytojus ir visa mokslo bendruomenę. Jos tiesiogiai turėtų būti nukreiptos į mokymo programas apie mitybą ir jų integravimą, į mokymo procesą. L4H projektas tiesiogiai nukreiptas į darbą su vaikais, sprendžiant vaikų kasdienius maisto ir sveikatos klausimus mokymo ir mokymosi kontekstuose.

Projekto L4H novatoriškumas pasireiškia tuo, kad norima susieti aukštojo mokslo tyrėjus su įvairių mokyklų patirtimi visose šešiose Europos šalyse, kuriose ryškios sveikatos ir mitybos iniciatyvos, išskirti modelius, kurie gali turėti įtakos universitetuose vykdomų mokslinių tyrimų ir mokymo srityje. Projekto inovatyvumas glūdi tame, kad sėkmingos inovacijos vienoje šalyje galėtų būti pritaikytos ir kitose šalyse, turint omenyje skirtingą kultūrinę ir institucinę struktūrą.

Virginija Kanapinskienė, projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Šaltinis: karmelava.eu

Scroll Up