Greitos naujienos

Kūrybinėse dirbtuvėse ieškota Naujojo europinio bauhauzo ir kultūros sąsajų

0

2021 05 03

Balandžio pabaigoje surengtos kūrybinės dirbtuvės, kuriose skirtingų kultūros sričių atstovai, kultūros praktikai, politikos formuotojai ir tyrėjai ieškojo sąsajų tarp Naujojo europinio bauhauzo (NEB) iniciatyvos ir kultūros sektoriaus Lietuvoje. Buvo nagrinėjama, kurios kultūros sritys gali geriausiai prisidėti prie NEB tikslų, ir kaip tai geriausiai padaryti. Interaktyvioje diskusijoje identifikuotos tinkamiausios intervencijos sritys, galimi kultūros sektoriaus iššūkių sprendiniai NEB kontekste, kliūtys kultūros sektoriui įsitraukti į NEB, taip pat bei įvardyti būdai, kaip užtikrinti kuo platesnį kultūros sričių dalyvavimą. Atskirose darbinėse sesijose dalyviai ne tik pasidalijo jau egzistuojančiomis kultūrinėmis iniciatyvomis ir praktikomis, kurios prisideda prie NEB prioritetų įgyvendinimo, bet ir kūrė naujas.

Tinkamiausiomis intervencijų sritimis, prie kurių gali prisidėti, arba kurias gali inicijuoti kultūros sektorius, įvardytos kultūrinė edukacija, vietovių tyrimai, socialinė įtrauktis ir bendras sprendimų priėmimas, menas viešose erdvėse, miesto daržininkystė, kultūrinių paslaugų ir produktų mobilumas; poindustrinių erdvių konversija, vietos turistiniai maršrutai, paveldo įveiklinimas ir aktyvacija per bendruomenes, mokslo-meno jungtys; bendrakūrystės erdvės, vietokūra, mažų miestelių kaip Europos Sąjungos ateities iniciatyvos, sumaniojo kaimo plėtra, gyvenamosios aplinkos pažinimas, meno rezidencijų ir vietos bendruomenių ryšiai.

NEB gali prisidėti ir prie vietos kultūros iššūkių sprendimo. Pagrindiniais jų laikytini finansavimo šaltinių diversifikavimas, kultūros prieinamumas, iniciatyvų tvarumas, paveldo išsaugojimas, kultūros sektoriaus atsigavimas po pandemijos, kultūrinis verslumas, auditorijų plėtra.

Kaip sėkmingai išlaikyti matematikos egzaminą

Renginyje įvardytos ir pagrindinės galimos kliūtys, kurios gali trukdyti kultūros sektoriaus įsitraukimui į NEB. Pirmiausia išskirti biurokratiniai mechanizmai, kultūros segmentavimas į sektorius, pavienės iniciatyvos, taip pat menininkų, gebančių dirbti su bendruomenėmis, trūkumas, mokslo-meno bendradarbiavimo ir „žaliųjų“ įgūdžių bei sąmoningumo trūkumas.

Kūrybinėse dirbtuvėse aptarta NEB ir kultūros srities integracija, pabrėžtas kultūros horizontalumas ir potencialas jungti skirtingas sritis. Siekiant NEB tikslų aktualiausiomis sritimis vadintinos pojūčių dizainas, urbanistika, bendruomeniniai menai, atminties institucijos, bendra kūryba ir istorijų pasakojimas, architektūra, kultūros paveldas, maisto kultūra bei tarpdisciplininis menas.

Europos Komisija yra paskelbusi konkursą NEB premijoms laimėti. Daugiau informacijos apie konkursą ir NEB iniciatyvą.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Greitos naujienos