RajonasVerslasKokybę patvirtinantis ženklas atveria platesnes galimybes

www.kaunieciams.lt www.kaunieciams.lt2017 8 gegužės

Ūkininkus, auginančius aukštos kokybės daržoves, vaisius ar gaminamus atitinkamus produktus, kviečiame dalyvauti kokybės sistemose ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos priimamos iki birželio 30 d.

Parama pagal šią KPP priemonę teikiama ūkininkams, dalyvaujantiems bent vienoje iš šių kokybės sistemų: ekologiškų produktų gamybos, Europos Sąjungos pripažintų produktų gamybos bei nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje. Tai yra papildomos pajamos, kurios iš dalies gali kompensuoti išlaidas.

Ūkininkai rinkai tiekia aukštos kokybės produktus, tad verta gauti teisę savo gaminamus produktus žymėti kokybę patvirtinančiais ženklais ir taip dar labiau atkreipti vartotojų dėmesį.

Tai, kad vartotojai vis labiau kreipia dėmesį į ekologiškumą ir kokybę nurodančius ženklus, patvirtina ir Baliutavičių ūkyje, sertifikuotame pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą, besidarbuojantis Tadas Baliutavičius.

„Tėvai dalyvauja šioje priemonėje jau daugiau nei 3 metus, turi 20 ha žemės, iš kurių pusė visada priklauso bulvėms, taip pat jie augina morkas, burokėlius, kopūstus žirnius, cukinijas, moliūgus bei kitas daržoves. Reikalavimai yra griežti, daržovių kokybė tikrinama nuolat, bet mums tai nėra labai sudėtinga. Dokumentų yra nemažai, tačiau visko išmokstama“, – apie savo tėvo Antano Baliutavičiaus ūkį, esantį Šiaulių rajone, kalbėjo T. Baliutavičius.

Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, nustatyta tvarka įregistravę valdą. Parama teikiama pirmą kartą maisto kokybės sistemose dalyvaujantiems ūkininkams, paraišką šiai paramai gauti pateikusiems per 2 metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento išdavimo (ekologinės gamybos atveju), NKP sertifikavimo arba gamintojo įtraukimo į ES pripažintų produktų gamintojų sąrašą datos. Kiekvienas pareiškėjas, norėdamas gauti finansinę paramą, privalo atitikti atrankos kriterijus.

Vertinant paraišką privaloma surinkti bent 50 balų. Jeigu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte siekia iki 8 000 eurų imtinai, jam jau suteikiama 50 balų. Jeigu ūkis yra didesnis, o jo ekonominis dydis viršija 8 000 eurų – tuomet pareiškėjui skiriama 30 balų. Balai skiriami ir tiems ūkininkams, kurie dalyvauja mokymuose.

20 balų pareiškėjams suteikiama, jeigu jie ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo dalyvavo Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymosi mokymuose.

Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams – 2998 eurų, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2776 eurų, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2895 eurų. Kiekvienam pareiškėjui parama teikiama ne ilgiau nei 5 metus.

Pagal šią KPP priemonę tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

◄kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo išlaidos;
◄kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos kontrolės išlaidos;
◄apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos;
◄kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 87 eurai per metus;
◄kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo, etiketės su minėtu ženklu ir (ar) prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 1332 eurai per metus;
◄kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 869 eurai per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį;
◄vizitinių kortelių, lankstinukų ar skrajučių maketavimo, spausdinimo ir įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 290 eurų per metus;

Paraiškos teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (www.nma.lt).

Šaltinis: zum.lrv.lt

Dalinkitės su savo draugais
Scroll Up