Netrukus prasidės ilgai laukta Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos centrinio pastato, esančioje Laisvės alėjoje 57, šalia fontano, rekonstrukcija. Ilgą laiką neremontuotas Kultūros paveldo objektas bus pritaikytas bendruomenės poreikiams, žmonėms su judėjimo negalia, lankytojams bus pasiūlytos naujos paslaugos.

Centrinės projektų valdymo agentūros raštu Nr. 2019/2-2283 informuojama, kad suteiktas finansavimas projektui „Modernių paslaugų sukūrimas siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo bei skatinant papildomus lankytojų srautus V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje“ (Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-0008). Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Projektu bus realizuojamas vienas iš Bibliotekos tikslų – vykdyti kraštotyros, sociakultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus.

Bibliotekoje bus įkurta „Dizaino inovacijų laboratorija“, skirta Kauno miesto bendruomenei, o ypač 14–19 m. jaunuoliams. Šia nauja paslauga bus sprendžiama pagrindinė Kauno, o taip pat ir visos šalies problema – patrauklių meno pakraipų moksleivių profesinio orientavimo į darbo rinkoje paklausias technines IRT ir dizaino specialybes centrų, edukacinių erdvių, skirtų IRT ir dizaino sričių gebėjimams vystyti, trūkumas. Taip pat kvalifikuotų entuziastingų specialistų, kurie išmanytų patrauklias ugdymo metodikas, naudotų naujausias technologijas, mokytų teorines žinias pritaikyti kuriant inovacijas bei kaip jas paversti verslu, nepakankamas buvimas.

Bibliotekos pastatas bus pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia, patalpos bus suremontuotos, tad tikimasi pritraukti daugiau lankytojų, biblioteka taps modernesnė, patogesnė, jaukesnė ir patrauklesnė.

« 1 5 »
« 1 11 »

Daugiau informacijos tel. (8 37) 22 23 57.

kaunas.mvb.lt informacija