NaudingaKauno savivaldybė jau galvoja apie rudens mugę

Kauno miesto savivaldybė skelbia 2019 metų rudens mugės organizatoriaus parinkimo konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Pavasario ir rudens mugių organizatorių parinkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-1667. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie pagal įstatymus nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, nėra likviduojami ar restruktūrizuojami, nėra su kreditoriais sudarę taikos sutarties, sustabdę ar apriboję savo veiklos. Rudens mugė gali būti organizuojama Nepriklausomybės aikštėje, Laisvės alėjos...

Kauno miesto savivaldybė skelbia 2019 metų rudens mugės organizatoriaus parinkimo konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Pavasario ir rudens mugių organizatorių parinkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-1667. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie pagal įstatymus nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, nėra likviduojami ar restruktūrizuojami, nėra su kreditoriais sudarę taikos sutarties, sustabdę ar apriboję savo veiklos.

Rudens mugė gali būti organizuojama Nepriklausomybės aikštėje, Laisvės alėjos rekonstruotoje dalyje – nuo Gedimino g. iki A. Mickevičiaus g., Vilniaus gatvėje ir Rotušės aikštėje 1 kartą rudens sezono metu. Mugėje galima prekiauti tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, žemės ūkio ir maisto produktais, turi būti demonstruojami tradiciniai liaudies amatai, organizuojama kultūrinė programa. Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:

užpildytą nustatytos formos paraišką, patvirtintą konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu;
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki voko su paraiška dalyvauti konkurse registravimo dienos;
mugės schemą;

dokumentus, kuriuose yra duomenų, patvirtinančių konkurso dalyvio patirtį mugių ar panašių renginių organizavimo srityje.

Dokumentai užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašu ,,Rudens mugės organizatoriaus parinkimo konkursui” priimami ir registruojami nuo 2019 m. kovo 25 d. iki 2019 m. balandžio 23 d. Savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (6 darbo vietoje) Laisvės al. 96, Kaunas. Išsamesnę informaciją suteiks Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jasaitytė, Laisvės al. 92, 503A kab. (8 37) 42 40 76; 8 687 99104, el. paštas: vida.jasaityte@kaunas.lt; Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Nomeda Prevelienė, Laisvės al. 96, 505 kab., tel. (8-37) 42 40 73, 8 698 03055, el. paštas: nomeda.preveliene@kaunas.lt;. Konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. balandžio 26 d. 13.00 val. 506 kab., Laisvės al. 96, Kaunas. Konkurso laimėtojas – rudens mugės organizatorius – bus paskelbtas Kauno miesto savivaldybės interneto  puslapyje  www.kaunas.lt iki 2019 m. gegužės 6 d. Susipažinti su konkurso sąlygomis ir gauti paraiškos formą konkurso dalyviai gali Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (6 darbo vieta) arba Savivaldybės interneto svetainėje  – www.kaunas.lt → Paslaugos → Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose → Mugių organizavimas. Daugiau informacijos rasite čia

Vilniaus g., Laisvės al. yra valstybės saugomos teritorijos. Už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą teritoriją išdavimą yra privaloma Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta rinkliavos įmoka:  už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienai dienai – 6 eurai (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-644).

Pastaba – pildant paraiškos 3 punktą pildoma:

arba pirma pastraipa (nurodant vieną vienkartinį mokestį už 1 kv. m užimamo prekybos (paslaugų teikimo) ploto vieną mugės dieną,
arba antra pastraipa (nurodant skirtingose prekybos zonose skirtingus mokesčio dydžius).

Kauno miesto savivaldybės ryšių su visuomene skyriaus informacija

Scroll Up