MokslasKauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus patirtis diegiant nuotolinį ugdymą

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė, „Švietimo naujienų“ redakcijos paprašyta pasidalyti idėjomis, kaip Kauno miesto savivaldybė įsitraukė į nuotolinio ugdymo procesą, suskubo tai padaryti.

Kauno pedagogai jau yra pratę dalytis praktinės patirties pavyzdžiais virtualioje aplinkoje, pasirengę medžiagos tėvų švietimui. Kauno švietimo įstaigos aprūpintos reikalinga technika, nemaža dalis darželių naudojasi elektroninio dienyno teikiamomis galimybėmis ryšiams su vaikų tėvais palaikyti.

Šiuo laikotarpiu, siekiant kuo labiau apriboti socialinius kontaktus darbe, jiems, kaip ir daugumai švietimo įstaigų darbuotojų, darbas organizuojamas pasinaudojant nuotolinio darbo galimybe. Taigi, pedagogai turi progą susisteminti jau turimą bei surinkti ar sukurti naują ugdymo medžiagą mažiesiems, praktikuotis taikyti kitokius ugdymo būdus, suaktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikų tėvais šiuolaikinių technologijų, socialinių tinklų ir kitų priemonių pagalba.

Švietimo skyriui beliko pristatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu patvirtintas rekomendacijas, sekti bei persiųsti kitą informaciją šiuo klausimu ir paraginti darželius imtis veiklos, ugdant vaikus namuose.

Pasirengimo ugdymui nuotoliniu būdu (medžiagos vaikų ugdymui per jo tėvus (globėjus, rūpintojus) pateikimui) eiga išaiškinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijose:
 • iki 2020 m. kovo 20 d. švietimo įstaiga įsivertina galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengia priemonių planą ir susitaria dėl ugdymo nuotoliniu būdu taisyklių;
 • remdamosi Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, iki 2020 m. kovo 27 d. įstaiga parengia ir sukaupia skaitmeninę ugdomąją medžiagą, žaidimus, užduotis ir pan., skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui nuotoliniu būdu;
 • informuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas (skelbiama medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu).
Medžiagos vaikų ugdymui pateikimui pedagogams rekomenduojama naudotis įvairiomis galimybėmis:
 • pedagoginiai darbuotojai gali sukurti aplinką (pavyzdžiui, uždara „Facebook“ grupė), kurioje kviečiama dalytis patirtimi ir / arba skelbiama medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu;
 • sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl vaikų ugdymo nuotoliniu būdu https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos, taip pat https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis;
 • sukurti specialų įstaigos internetinės svetainės skyrelį, kurioje būtų skelbiama medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu;
 • susisiekti su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi;
 • naudotis laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu, atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis.
Kad ši sistema veiktų, svarbu užtikrinti ryšį su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais):
 • susitarti dėl bendravimo būdų, informavimo priemonių ir kanalų, kaip jiems bus teikiama ugdymo medžiaga ar informacija;
 • kada ir kokiu būdu vaikas ir jo šeima gali paprašyti pedagogų pagalbos ir paaiškinimų;
 • susitarti dėl grįžtamojo ryšio, gaunant vaizdo ar kitą medžiagą apie vaiko ugdymo rezultatus (pvz., vaikų darbelių nuotraukas).

Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padrąsinti, pradėjome rinkti kauniečių patirtį.
Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/

Dalinkitės su savo draugais

Kokia Jūsų nuomonė šia tema?

avatar
  Prenumeruoti naujus komentarus  
Informuoti apie
Scroll Up