Connect with us

Naujienos

„KAUNO ENERGIJA“ PALEIDO NAUJĄ DUJOMIS KŪRENAMĄ KATILĄ

Paskelbta

Vakar, 2017 m. lapkričio 22 dieną, AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje buvo oficialiai paleistas veikti naujas gamtinėmis dujomis arba skystu kuru kūrenamas 19,8 MW galios vandens šildymo katilas, kuris leis lanksčiai reaguoti į staigius vartotojų šilumos poreikio pokyčius, galimus kitų šaltinių gamybos sutrikimus bei padidins būtinąjį galios rezervą, turimą bendrovėje. Šį katilą bendrovė įrengė reaguodama į griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus bei siekdama turėti papildomą galios rezervą.

 

Svarbiausia naujojo įrenginio savybė – jis atitinka naujus griežtesnius Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 reikalavimus dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, kurie įsigalios nuo 2020 metų. Gamtinių dujų deginimo atveju (katilas gali būti kūrenamas ir skystu kuru) azoto oksidų (NOx) koncentracija neviršys 80 mg/m3.

 

Naujojo katilo bendra galia su kondensaciniu ekonomaizeriu sudaro 19,8 MW. Bendrovė jau atliko katilo bandymus ir gavo Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą, leidžiančią pradėti jo eksploataciją.

 

Naujuoju įrenginiu bus galima pagaminti iki 160 000 MWh šilumos per metus. Žiemos sezono metu naujuoju katilu bus galima pagaminti iki 10 proc. viso tinklo šilumos poreikio, vasarą – iki 30 proc.

 

IMG_5196_kor

Naujasis dujomis arba skystu kuru kūrenamas AB „Kauno energija“ katilas

Katilą pagamino ir įrengė čia pat Kaune veikianti įmonė „Enerstena“, laimėjusi viešąjį konkursą katilui įrengti. Kaip renginio metu sakė Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, „džiugu, kad pinigai, sumokėti už naujojo katilo pagaminimą ir įrengimą, liks Lietuvoje ir netgi čia pat Kaune, kad į savivaldybės biudžetą bus sumokėtas pajamų mokestis ir kuriamos darbo vietos“.

 

Pažymėtina, kad įrengimo darbai Petrašiūnų elektrinės teritorijoje užtruko mažiau, nei 5 mėnesius. Įrenginys pastatytas atskirai stovinčiame lengvų konstrukcijų katilinės pastate, esančiame Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Projekto vertė – 697 tūkst. eurų. Jis vykdomas AB „Kauno energija“ lėšomis, nuosekliai vykdant Kauno miesto savivaldybės patvirtintą Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategiją.

 

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius Rimantas Bakas palygino, kad „šilumininkams paleidžiamas naujas katilas, tai kaip jūrininkams į vandenį nuleidžiamas naujas laivas, kuris plaukios jūromis dešimtmečius“. Pasak direktoriaus, „žvelgiant į netolimą ateitį, investuoti į naujų katilų statybą būtina, nes senuosius, šiuo metu elektrinėje esančius katilus bus galima naudoti tik iki 2022 m. gruodžio 31 d. Po šios datos senieji katilai turės būti arba nebenaudojami, arba rekonstruojami taip, kad atitiktų leistinus taršos normatyvus. Tuo pačiu, katilas užtikrins kuro rūšių diversifikaciją, siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą kauniečiams. Pradėjus eksploatuoti šį naująjį įrenginį, bus užtvirtinta galimybė čia, Petrašiūnų elektrinės teritorijoje, naudoti visų rūšių kurą – dujas, biokurą bei skystą kurą.“

 

Katilas pasitarnaus ir mažinant bendrovės Kauno termofikacijos elektrinei mokamą galios rezervo mokestį, kuris, pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą metodiką, įskaičiuojamas į šilumos kainą. „Sumažinus galios rezervo mokestį, mažės bendrovės palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Tuo pačiu, tai bus dar viena prielaida mažėti šilumos kainai vartotojams, – sako Rimantas Bakas.

 

Nepaisant to, kad pastaruoju metu gamtinių dujų vartojimas mažėja, žvelgiant į tolimesnę perspektyvą, svarbu turėti ir efektyvius dujinius šilumos gamybos šaltinius, kurie leistų lanksčiai reaguoti į įvairius kuro ar šilumos tiekimo sutrikimus, užtikrinti šilumos gamybos rezervą neturint savo nuosavybėje pagrindinio šilumos gamybos šaltinio.

 

Modernizuodama sau priklausančius gamybos šaltinius bei konkuruodama su nepriklausomais šilumos gamintojais, AB „Kauno energija“ per pastaruosius 5 metus šilumos kainą savo vartotojams sumažino beveik dvigubai.

Skaityti toliau

Naujienos

Nuspręsta dėl veido kaukių Seimo rinkimų metu: jos bus privalomos visiems

Paskelbta

Seimo rinkimuose, vyksiančiuose šių metų spalį, apsauginės veido kaukės bus privalomos, trečiadienį nusprendė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Respiratorius ar medicinines kaukes turės dėvėti tiek komisijų nariai, tiek stebėtojai, tiek balsuoti ateinantys rinkėjai.

Tarp rinkėjų eilėse turės būti išlaikytas bent vieno metro atstumas, taip pat turės būti paskirstyti rinkėjų srautai – kad jie į balsavimo patalpą įeitų ir išeitų ne per tas pačias duris, tarpusavy patalpoje nesimaišytų.

Balsavimo namuose metu rinkėjui, jei yra galimybės, biuletenį bus rekomenduojama užpildyti lauke prie durų. Atvykusiems komisijos taip pat, jei yra galimybė, rekomenduojama neiti į patalpų vidų.

Rizikos grupės rinkėjai taip pat būtų raginami į balsavimo apylinkes atvykti ankstyvomis valandomis, kai mažesni srautai.

Rinkėjams siūloma ateinant balsuoti atsinešti savo rašymo priemonę, balsavimo patalpoje rašikliai turėtų būti dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo.

Pandemijos metu Seimo rinkimuose yra prailgintas išankstinio balsavimo laikas: paskelbus specialiąją situaciją balsavimas iš anksto rinkimų savaitę galėtų vykti pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį.

Įprastomis sąlygomis išankstinis balsavimas vyksta dvi dienas: trečiadienį ir ketvirtadienį.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.

BNS informacija

Skaityti toliau

Naujienos

Aukštos kvalifikacijos specialistai gali būti atleidžiami nuo privalomo izoliavimosi

Paskelbta

Aukštos kvalifikacijos specialistai, įskaitant kultūros ir meno atstovus, atvykstantys iš užsienio valstybių, iš kurių atvykus ar grįžus būtina 14 dienų izoliacija, nuo šiol gali pasinaudoti išimtimi, suteikiančia teisę palikti izoliavimo vietą.

Tai numatyta atnaujintose Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse.

Jos suteikė teisę Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, įvertinus izoliuoto asmens prašymą, priimti sprendimą dėl leidimo palikti izoliavimo vietą, kai yra atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija

 

Skaityti toliau

Lietuva

Ministerija, reaguodama į pandemiją, peržiūri turizmo strategines gaires

Paskelbta

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva šių metų liepos mėnesį vyko susitikimų su turizmo sektoriaus atstovais ciklas, kurio tikslas – aptarti aktualiausius ir efektyviausius veiksmus ir priemones Lietuvos turizmo sektoriui gaivinti  pandemijos sukeltos krizės metu. Susitikimuose nuspręsta parengti turizmo strateginius dokumentus ir gaires artimiausiems penkeriems metams. Ypatingą dėmesį planuojama skirti atvykstamojo ir vietinio turizmo sritims, numatyti pagalbos priemones turizmo verslui.

„COVID-19 pandemija iš esmės pakoregavo galimus Lietuvos turizmo sektoriaus planus, todėl bet kokie strateginiai tikslai gali būti pasiekti tik lanksčiai ir greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją pasaulyje. Įgyvendinant turizmo srities strateginius tikslus, būtina išskirti prioritetus. Pagal dabartinę situaciją prioritetinės turizmo sritys – tai ekologijos, sveikatinimo ir piligriminis turizmas. Būtent tokių turizmo krypčių svarba matoma ir kitose šalyse“, – atkreipia dėmesį ekonomikos ir inovacijų viceministrė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Šiems prioritetiniams tikslams pasiekti būtinas efektyvus turizmo valdymas, rinkodara ir visapusiškas Lietuvos turizmo išteklių panaudojimas. Todėl artimiausiu metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja surengti dar daugiau diskusijų dėl turizmo strateginių krypčių 2021–2027 metais, pateikti Seimui Turizmo įstatymo pakeitimus ir nustatyti aktualiausias turizmo priemones Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva įgyvendinamos įvairios turizmo skatinimo priemonės. Priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ siekiama mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Šia priemone taip pat gali pasinaudoti ir apgyvendinimo paslaugų bei viešojo maitinimo teikėjai.

Pagal kitą priemonę – „Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui“ – garantijos teikiamos draudimo įmonėms bei finansų įstaigoms, kurios yra sudariusios su turizmo paslaugų bendrove sutartį dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo.

Priemonę „Atostogų sistema Lietuvoje dirbantiems medikams“ įgyvendins VšĮ „Keliauk Lietuvoje“. Priemonei skirta suma sieks 10 mln. eurų. Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos visi šalies medikai ir paramedikai turės galimybę nemokamai įsigyti turizmo paslaugų už 200 eurų, o jų suteikimo kainą kompensuos valstybė.

Taip pat artimiausiu metu planuojama paskelbti priemonę „Kompensacija už organizuotą turistų pargabenimą iš užsienio valstybių po nepaprastosios situacijos paskelbimo“, kuriai įgyvendinti numatyta 1 mln. eurų.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos turizmo sektorius sukuria beveik 3 procentus bendros šalies pridėtinės vertės. Prognozuojama, kad dėl COVID-19 pandemijos 2021 metais Lietuvos turizmo sektorius sukurs 2,1 procento, 2022 m. – 2,3 procento, o 2023 m. – 2,5 procento šalies pridėtinės vertės.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotas susitikimų turizmo klausimais ciklas apėmė susitikimus su turizmo sektoriaus verslo atstovais, gidais ir jų asociacijų atstovais. Susitikimai vyko aktualiomis vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo temomis, taip pat buvo aptarti kurortų ir turizmo infrastruktūros klausimai.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija
Nuotrauka: Real is Beautiful Stock / Gintaras Vitulskis

 

Skaityti toliau

Skaitomiausi