Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 2019-4-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. kovo 1 dienos:

gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,46 ct/kWh su 9 proc. PVM, kitiems vartotojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,06 ct/kWh su 21 proc. PVM.

Palyginus su 2019 m. vasariu, kovo mėnesį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina bus 8,7 proc. mažesnė.

Taip pat buvo nustatytos ir karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“):

« 1 5 »
« 1 11 »

1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 4,48 Eur/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 5,05 Eur/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 5,54 Eur/m3

2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS (su 21 proc. PVM):

2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 4,95 Eur/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 5,57 Eur/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 6,11 Eur/m3

kaunoenergija.lt inf.

« 1 5 »
« 1 11 »