MokslasNaujienosKaune kuriamas naujas pagalbos modelis epilepsija sergantiems vaikams

Kaune bus sukurtas, išbandytas ir tobulinamas kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų teikimo modelis, skirtas epilepsija sergantiems raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms. Nuo šių metų rugpjūčio LSMU studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ komanda kartu su Kauno Arkivyskupijos Caritas specialistais vykdys bendradarbiavimo projektą „Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio sukūrimas epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams”, kurį finansuos Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Šiuo projektu bus siekiama sukurti įrodymais grįstą...
www.kaunieciams.lt www.kaunieciams.lt2019 liepos 12

Kaune bus sukurtas, išbandytas ir tobulinamas kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų teikimo modelis, skirtas epilepsija sergantiems raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Nuo šių metų rugpjūčio LSMU studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ komanda kartu su Kauno Arkivyskupijos Caritas specialistais vykdys bendradarbiavimo projektą „Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio sukūrimas epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams”, kurį finansuos Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Šiuo projektu bus siekiama sukurti įrodymais grįstą kompleksinės integralios pagalbos paslaugų modelį, skirtą pagerinti sergančiųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę.

Šeimos, auginančios epilepsija sergantį vaiką, dažnai perdėtai saugo jį nuo realių ir  įsivaizduojamų fizinių bei dvasinių su(si)žeidimų. Jei ribojama vaiko laisvė tyrinėti pasaulį, jei jis nuolat  kontroliuojamas ir verčiamas elgtis taip, kaip tėvai laiko priimtina – neskatinamas jo iniciatyvumas, tad ir suaugęs jis negebės mokytis iš savo patirties, išlaikyti rizikos įtampos ir gyventi nepriklausomą nuo tėvų gyvenimą.

Individualios ir grupinės socialinio darbuotojo, psichologo, ergoterapeuto ir meno terapeuto konsultacijos padės šeimoms spręsti įtampą, stresą ir nerimą keliančius klausimus: kokį darželį ar kokią mokyklą parinkti vaikui, kaip geriausia apsaugoti nuo galimų susižeidimų epilepsijos priepuolių metu ir kt.

Studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ dėstytojų komanda aktyviai dalyvaus kuriant ir modeliuojant specializuotas paslaugas vaikams su raidos sutrikimais ir epilepsija bei jų šeimų nariams, konsultuojant specialistus, rengiant jiems supervizijas, vertinant teikiamų paslaugų atitikimą šeimų poreikiams.

Studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ absolventai ir studentai taip pat įsijungs į kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio kūrimo, realizavimo, vertinimo bei viešinimo procesus.

Sėkmingai Kauno Arkivyskupijos Caritas centre dirbančios šios studijų programos absolventė ir ketvirto kurso studentė kartu su LSMU mokslininkais ir kitais Kauno Arkivyskupijos Caritas specialistais teiks integruotas paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams. Kiti šios studijų programos studentai praktikos metu taip pat įsitrauks į LSMU dėstytojų ir Caritas darbuotojų komandą.

Tikimasi, kad Universiteto dėstytojų, absolventų, studentų bei Caritas specialistų bendradarbiavimo pagrindu sukurtas modelis bus pasiūlytas  ir kitoms socialinės pagalbos ir sveikatos priežiūros įstaigoms, nes specializuota pagalbos ypač reikia šeimoms, kuriose auga vaikas su raidos sutrikimu ir sunkiai pasiduodančia medikamentiniam gydymui epilepsija.

lsmuni.lt informacija

Kokia Jūsų nuomonė šia tema?

avatar
  Prenumeruoti naujus komentarus  
Informuoti apie
Scroll Up