MiestasNaujienos„Įvadas į profesiją“ programa kitaip: auga dėmesys mokymuisi nuotoliniu būdu

Technologijų naujovės integruojasi į švietimą, padeda kurti naujas mokymosi galimybes, spręsti mokymo (-si) iššūkius ir formuoti atvirojo aukštojo mokslo studijas. Vienas iš strateginių Universiteto tikslų yra inovatyvusis švietimas, naudojant novatorišką pedagogiką, metodiką, studijavimo būdus, technologijas. Šiais mokslo metais akademiniai padaliniai buvo kviečiami atnaujinti studijų programą „Įvadas į profesiją“, integruojant mokymą (-si) nuotoliniu būdu. Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyriaus inicijuotą nuotolinį mokymo (-si) kursą „Bendrosios kompetencijos profesiniame kontekste“ šį rugsėjį sėkmingai išbandė Medicinos fakulteto pirmojo kurso lietuvių ir užsienio...
www.kaunieciams.lt www.kaunieciams.lt2019 5 spalio

Technologijų naujovės integruojasi į švietimą, padeda kurti naujas mokymosi galimybes, spręsti mokymo (-si) iššūkius ir formuoti atvirojo aukštojo mokslo studijas. Vienas iš strateginių Universiteto tikslų yra inovatyvusis švietimas, naudojant novatorišką pedagogiką, metodiką, studijavimo būdus, technologijas.

Šiais mokslo metais akademiniai padaliniai buvo kviečiami atnaujinti studijų programą „Įvadas į profesiją“, integruojant mokymą (-si) nuotoliniu būdu. Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyriaus inicijuotą nuotolinį mokymo (-si) kursą „Bendrosios kompetencijos profesiniame kontekste“ šį rugsėjį sėkmingai išbandė Medicinos fakulteto pirmojo kurso lietuvių ir užsienio studentai. Buvo siekiama suteikti pamatinių žinių apie bendrąsias kompetencijas, kurios svarbios profesiniam ir asmeniniam gyvenimui. Reikalingi medicinos specialistai, gebantys ne tik atlikti specializuotas užduotis, bet ir spręsti problemas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje aplinkoje ir už jos ribų, būti antrepreneriais ir inovatoriais, gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, vadovautis profesionalumo principais.

Nuotoliniame kurse studentai turėjo galimybę sužinoti apie bendrąsias kompetencijas, kurios susiskirstytos į keturis pagrindinius kompetencijų paketus, pagal kuriuos parengtos temos:

1. Antreprenerystės (verslumo) ir intraprenerystės kompetencija:

 • „Antreprenerystės (verslumo) ir intraprenerystės kompetencijos svarba profesiniame kontekste“.
 • „Inovacija ir kūrybiškumas: kas tai ir ar tai saugu sveikatos moksluose“
 • „Intelektinės nuosavybės žinios. Kodėl turiu žinoti?“
 • Nuotolinė paskaita „Technologijos – įrankiai dirbant ir mokantis“.

2. Lyderystės kompetencija:

 • „Lyderystė“ .
 • „Komunikacijos svarba profesiniame ir asmeniniame gyvenime“.
 • „Komandinis darbas“.
 • „Kaip mokyti (-s) siekiant akademinių ir profesinių tikslų“.
 • „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas“.

3. Mokslinės kompetencijoskompetencija:

 • „Mokslinio tyrimo organizavimo ir koordinavimo principai“.
 • „Duomenų apsauga“.

4. Profesionalumo kompetencija.

Nuoširdžiai dėkojame nuotolinių paskaitų rengėjams už suteiktas novatoriškas mokymosi galimybes studentams ir visai Universiteto bendruomenei!

Bendradarbiaukime kurdami naująją mokymo (-si) kultūrą ir filosofiją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas!

 ***

Lektoriaus dr. V. Vaičiulio mintys: „Tik žinodami ir suprasdami, kas tai yra intelektinė nuosavybė ir jos apsaugos objektai – sugebėsime apsaugoti kūrėjų darbo rezultatus ir užtikrinti sėkmingo verslo vystymą“.

Lektorių doc. J. Almonaitienės ir prof. D. Antinienės mintys: „Puiku, kad šis nuotolinis kursas leidžia priartinti mokymo formas prie tų, kurios įprastos šiuolaikiniam jaunam žmogui“.

Užsienio studentų mokymosi patirties šiame kurse grįžtamasis ryšys: „Buvo puiki mokymosi patirtis. Mėgstu studijuoti savarankiškai, todėl šis kursas atitiko mano savarankiško mokymosi stilių“. „Kurso paskaitos praplėtė mano požiūrį į medicinos verslumo įgyvendinimą“ („It was OK. I’m a type of person to study by myself so this course catered to my self-studying habit“. „The idea of the course widened my perspective on the implementation of entrepreneurship onmedicine“).

Lietuvių studentų mokymosi patirties šiame kurse grįžtamasis ryšys: „Kursas buvo naudingas, padėjo labiau įsigilinti į kai kuriuos naujus dalykus“. „10/10!“ „Šį kursą gana rimtai mokiausi, nebuvo lengva valdyti laiką ir derinti anatomijos, užsienio kalbų mokymąsi kartu su šiomis paskaitomis, bet man pavyko“.

Kokia Jūsų nuomonė šia tema?

avatar
  Prenumeruoti naujus komentarus  
Informuoti apie
Scroll Up