Sportas

Išdalintos lėšos sporto federacijoms: daugiausia atiteko plaukimui ir krepšiniui, likę be jų – ieškos teisybės

0

Išdalintos lėšos Lietuvos sporto šakų federacijoms. Valstybės biudžeto pinigų negavo keturios olimpinės sporto šakos, tarp jų ir futbolas. Lėšų negavusių sporto šakų federacijų vadovai žada aiškintis dėl neskirto finansavimo: „Bausmės turi būti sveiko proto.“

Kovo 27 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu paskirstytos lėšos 58-oms sporto šakų federacijoms. Lėšos skirtos 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti ir neįgaliųjų sporto organizacijoms.

Keturiolikai strateginių sporto šakų federacijų skirti 4 mln. eurų. Daugiausiai lėšų šioje grupėje teko Lietuvos plaukimo federacijai – daugiau nei 702 tūkst. eurų, Lietuvos krepšinio federacijai – daugiau nei 639 tūkst. eurai, Lietuvos lengvosios atletikos federacijai – daugiau nei 563 tūkst. eurai.

Į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų grupėje 19 federacijų paskirstyta daugiau nei 1  mln. eurų, o į olimpinių žaidynių programų neįtrauktų federacijų grupėje 25 federacijoms atiteko 980 tūkst. eurų. Dar 840 tūkst. eurų paskirstyta neįgaliųjų organizacijų sporto programoms.

Neįgaliųjų organizacijų sporto programoms paskirstyta 840 tūkst. eurų.

Lėšos skirtos visoms federacijoms, kurios iki nustatyto termino pateikė paraiškos dokumentus ir atitinka Sporto įstatyme nustatytus kriterijus. Visą sąrašą galite rasti čia.

Šių kriterijų neatitiko ir šiemet tuščiomis liko Lietuvos beisbolo asociacija (LBA), Lietuvos futbolo federacija (LFF), Lietuvos golfo federacija (LGF), Lietuvos motorlaivių federacija, Lietuvos vandens slidininkų sąjunga, Lietuvos žirginio sporto federacija, Lietuvos universalios kovos federacija.

Beisbolo, futbolo, golfo, vandens slidininkų ir žirginio sporto federacijos finansavimo negavo dėl to, kad savo įstatuose nenumato konkretaus valdybos organų kadencijų skaičiaus.

LFF įstatuose, kurie buvo priimti 2017 metais, nėra ribojamas generalinio sekretoriaus kadencijų skaičius.

„Gavome informaciją dėl neatitikimo pagal naujai priimtus kriterijus. Tikrai teiksime apeliaciją, nes žinome, ką reikia pasidaryti. Turėsime atlikti atitinkamas įstatų korekcijas, kas įvyks artimiausios konferencijos metu, nes įstatus keičia LFF konferencija, – sportas.info sakė LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. – Situacija tokia, kad apie reikalaujamus kriterijus sužinojome tik prieš kelis mėnesius, o LFF konferencija suplanuota buvo gerokai anksčiau. Kitas dalykas – mes esame priklausomi nuo FIFA ir UEFA, todėl visi įstatų pakeitimai turi būti derinami su šių organizacijų pritarimu. Asmeniškai aš esu už tai, kad įvestume tam tikrą kadencijų kiekį, bet esu administracijos darbuotojas, skiriamas arba atleidžiamas LFF Vykdomojo komiteto, todėl logiška, kad ne konferencija mane renka ir kadencijos nėra ribojamos. Kai dabartiniai įstatai buvo priimti, manęs federacijoje dar nebuvo. Dabar žinome situaciją ir turėsime laiko pasitvarkyti“.

Vėliau LFF išplatino ir oficialų pranešimą. Jame rašoma: „Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos futbolo federacijai 2020 m. neskyrė valstybės biudžeto lėšų LFF aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimui. Taip įvyko dėl 2017 m. priimtų LFF įstatatų, kurie formaliai neatitinka LR Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto reikalavimo, t. y.  šiuo metu galiojančiuose LFF įstatuose nėra įtvirtintas LFF vienasmenio valdymo organo Generalinio sekretoriaus maksimalus galimų iš eilės einančių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui.

2017 metų LFF įstatų pakeitimais LFF Konferencijoje nustatytas maksimalus kadencijų skaičius pagrindiniams LFF valdymo organams: kolektyviniam LFF valdymo organo LFF Vykdomojo komiteto nariams bei vienasmeniam valdymo organui LFF Prezidentui. Tačiau dabartinėje LFF įstatų redakcijoje nėra nustatytas maksimalus kadencijų skaičius kitam vienasmeniam valdymo organui LFF Generaliniam sekretoriui.

Verta paminėti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų skyrimo aprašas buvo patvirtintas ir paskelbtas 2020 m. vasario 5 d., o LFF dokumentus privalėjo priduoti iki 2020 m. vasario 26 d. Per tokį trumpą laiką neįmanoma pakeisti federacijos įstatų, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atmėtė LFF siūlymus ištaisyti galimus neatitikimus.

Po LR Vyriausybės nutarimu dėl koronaviruso (COVID-19) įvesto karantino pasibaigimo bus nedelsiant surengta LFF Konferencija, kuriai suderinus su FIFA ir UEFA bus pateiktas pasiūlymas pakeisti LFF įstatų nuostatas ir nustatyti maksimalų kadencijų skaičių LFF Generaliniam Sekretoriui.“

Lietuvos beisbolo asociacijai (LBA) finansavimas nebuvo skirtas dėl to, kad įstatuose nėra įtvirtintas Prezidiumo narių maksimalus galimų iš eilės einančių kadencijų skaičius. LBA prezidentas Virmidas Neverauskas apgailestavo dėl to, kad ŠMSM neatsižvelgė į tai, jog beisbolo asociacija jau išsprendė šią problemą.

„Svarstysime, ar galime dar kažką padaryti ir kaip tai juridiškai turi atrodyti. Kai teikėme paraišką, nei aš, nei teisininkai, nei Prezidiumo nariai, matyt nepastebėjo šio punkto. Paaiškėjus šiai situacijai, mes kovo 17 dieną surengėme neeilinį suvažiavimą ir pakeitėme įstatus, bet greičiausiai į tai nebuvo atsižvelgta“, – kalbėjo V. Neverauskas.

Įdomu tai, kad kartu su beisbolu į Tokijo olimpinių žaidynių programą įtrauktas softbolas, moterims skirta beisbolo atmaina, finansavimą gavo. Lietuvos softbolo federacijai skirta beveik 17 tūkst. eurų.

LBA vadovas mano, kad nesąžininga yra dėl vienos eilutės nubraukti visą finansavimą.

„Ar adekvatu neskirti viso finansavimo dėl vieno sakinėlio, kurį įmanoma pakeisti? Vairuotojas, viršijęs greitį 10 km/val. nėra baudžiamas teisių atėmimu visam gyvenimui arba metams. Ir čia kažkas panašaus turi egzistuoti. Bausmės turi būti sveiko proto. Sporto įstatyme sukurtos tokios taisyklės, kurios nėra taikomos nei Seimui, nei daugeliui kitų organizacijų. Galima net pasijuokti iš tokios jų priimtos taisyklės, nes joje tiesiog reikalaujama nustatyti kadencijų skaičių ir viskas. Mes galime nustatyti, kad Prezidiumo nariais galima būti 100 kadencijų, ir viskas bus tvarkoje. Sprendimas neskirti nei vieno euro prasilenkia su sveiku protu. Suprantu, kad tvarka įstatyme yra reikalinga, bet adekvatumo taip pat reikia“, – aiškino V. Neverauskas.

Lietuvos golfo federacijai (LGF) finansavimas neskirtas dėl įstatuose nenumatyto Valdybos narių kadencijų skaičiaus. LGF generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius sakė, kad įstatus suplanuota pakeisti susirinkimo metu balandžio mėnesį. Dėl koronaviruso grėsmės susirinkimas gali būti atidėtas dar tolimesnei datai, o įstatai nenumato galimybės balsuoti nuotoliniu būdu.

„Žinoma, kad pabandysime kreiptis iš naujo, nors per daug nepergyvename. Mes nurodėme datą, kada pakeisime įstatus, todėl visi supranta, kokia yra situacija. Blogiausiu atveju, kaip nors išgyvensime, ieškosime kitų finansavimo šaltinių“, – teigė M. Markevičius.

Su analogiška situacija susidūrė ir Lietuvos žirginio sporto federacija (LŽSF). Pasak LŽSF generalinės sekretorės Raimondos Palionytės, LŽSF planavo kovo 25 dieną surengti susirinkimą, kuriuo metu būtų patvirtinti nauji įstatai, tačiau dėl paskelbto karantino ši data buvo nukelta.

„Kadangi dabar yra karantinas, mūsų susirinkimas neįvyko. Mes pakartotinai kreipėmės į ŠMSM, kad vertintų paraišką su šiuo vieninteliu ir, mūsų nuomone, ne esminiu neatitikimu, dėl ko nebūtų skiriamas finansavimas. Kaip matau iš posėdžio protokolo, ši galimybė net nebuvo svarstyta. To mes nesitikėjome. Planuojame skųsti šį nutarimą ir matysime, kas bus. Tikėjomės, kad ministerija atsižvelgs į nenumatytas aplinkybes“, – kalbėjo R. Palionytė.

Ministro įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo įsakymo įteikimo dienos.

sportas.info informacija

0 0 votes
Jūsų vertinimas
Prenumeruoti naujus komentarus
Informuoti apie
guest
0 Komentarų
Inline Feedbacks
Visi komentarai

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Sportas