Naujienos

Gruodžio 27 dienos Kauno miesto tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

0
 JŪRATĖ ELENA NORVAIŠIENĖ

Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotoja

Nauja ikimokyklinio ugdymo darželio grupė kalbos negalią turintiems vaikams
„Sprendžiant ikimokyklinio amžiaus vaikų darželių grupių klausimą, buvo pasiūlyta ir nutarta specialiųjų poreikių turintiems vaikams nuo ateinančių metų sausio 1 dienos Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre įsteigti naują ikimokyklinio ugdymo darželio grupę, kuri būtų pritaikyta didelę kalbos negalią turintiems 3-5 metų amžiaus vaikams. Tam, kad ši grupė galėtų funkcionuoti pagal visus aukščiausius standartus, vaikais rūpinsis profesionalūs auklėtojai, logopedai, menų, dailės, kūno kultūros pedagogai. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcinis centras tikrai yra pasiruošę šios naujos grupės įsteigimui, nes jau savarankiškai įrengė patalpas, skirtas naujiesiems auklėtiniams ir nupirko būtiniausius baldus, patalynę bei žaislus.“

ANDRIUS PALIONIS
Sporto, turizmo ir laisvalaikio komiteto pirmininko pavaduotojas

Kauno Montesori mokyklai-daželiui „Žiburėlis“ nauja futbolo aikštelė
„Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ – puikus pavyzdys, kaip aktyviai dalyvaujant ne vien miesto organizuojamose programose galima gerinti savo aplinką. Švietimo įstaiga, dalyvaudama Lietuvos futbolo federacijos organizuotoje programoje „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“, gavo dangą futbolo aikštelei įrengti, vartus bei kamuolius. Dėl šios priežasties skirsime lėšų įrengti aikštelei pagrindus, kad galėtų būti paklota nauja futbolo aikštelės danga. Džiaugiamės, kad naujai įrengtoje sporto aikštelėje visiems mokyklos auklėtiniams bus organizuojami fizinio lavinimo ir futbolo užsiėmimai, tikimės tai padės išugdyti ne vieną Lietuvos futbolo čempioną.“

SAULIUS VILIUS BARTAŠKA
Švietimo ir kultūros komiteto narys

Studentai teiks nemokamą teisinę pagalbą smulkiesiems verslininkams Kaune
„Šiuo metu nemokama teisinė pagalba yra teikiama gyventojams dėl asmeninio teisinio pobūdžio klausimų, tačiau konsultacijos verslo steigimo ar kitais susijusiais su verslu klausimais, nėra teikiamos. Suprasdami Kauno mieste įregistruotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų poreikį gauti teisines konsultacijas ir akademinės bendruomenės keitimosi patirtimi ir žiniomis svarbą, buvo nutarta pritarti bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universitetu projektui. VDU Teisės fakultete bus steigiama Teisės klinika, kurioje dirbs baigiamųjų kursų studentai, vadovaujami fakulteto dėstytojų ir teisininkų praktikų-advokatų. Ši bendradarbiavimo sutartis su universitetu  sudarys galimybę ne tik smulkaus ir vidutinio verslo subjektams gauti nemokamą teisinę pagalbą, bet ir skatins verslo plėtrą Kauno mieste.“

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos