Connect with us

Gyvenimo būdas

Gražiausi Lietuvos piliakalniai

kaunieciams.lt

Paskelbta

Iš viso Lietuvoje skaičiuojama daugiau kaip 900 piliakalnių. Piliakalnis (pilies kalnas) – tai kalva, kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis. Piliakalniais vadinami labai skirtingos išorinės išvaizdos bei vidinės struktūros objektai: nuo labai panašių į paprastas kalvas ankstyvųjų piliakalnių iki gerai matomais grioviais ir pylimais sutvirtintų vėlyvųjų piliaviečių. Manoma, kad piliakalnio pavadinimas kilęs ne nuo žodžio pilis, bet nuo veiksmažodžio pilti. 

Dažniausiai piliakalniai Lietuvoje yra natūraliai susiformavusios kalvos bei krantų iškyšuliai su žmogaus įrengtais gynybinės paskirties įtvirtinimais (pylimais, sustatintais šlaitais, terasomis, grioviais).

Kernavės piliakalniai

Kernavės archeologinių paminklų kompleksą sudaro piliakalnis (Aukuro Kalnas), du priešpiliai (Mindaugo Sostas ir Lizdeikos Kalnas), papilys (Pilies Kalnas), papėdės gyvenvietė bei 3 kapinynai. Nuo 1979 m. čia nuolat vykdomi komplekso archeologiniai tyrinėjimai. Kernavė yra viena geriausiai pažįstamų priešistorinių – Viduramžių Lietuvos gyvenviečių. Nuo 1988 m. kompleksui saugoti įkurtas Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas. 2004 m. Kernavė įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Šatrijos piliakalnis

Žymiausia, labiausiai turistų lankoma Telšių rajono kalva. Piliakalnis yra 1,5 km į pietvakarius nuo Luokės–Šaukėnų kelio. Virš jūros lygio jis iškilęs 228 m. Piliakalnio vakarinis ir rytinis šlaitas labai statūs, daugiau kaip 25 m aukščio. Aikštelė viršuje – ovalios formos, 60×60 m dydžio. Ryškūs pylimai pietinėje šlaito pusėje. 1835 m. piliakalnyje vyko kasinėjimai. Pagal archeologinius radinius jis datuojamas I tūkst. po Kr. antroji pusė – II tūkst. pradžia. Anot tyrinėtojų, ant kalno senovėje stovėjo medinė pilis, o pašlaitėse gyveno žmonės. Tyrinėtojai tvirtina, kad senovėje ant Šatrijos kalno buvo viena svarbiausių šio krašto pagonių šventyklų, kurios reikšmė sunyko pakrikštijus Žemaitiją. Nuo seno apie šį piliakalnį būta daug padavimų ir legendų.
Nuo Šatrijos atsiveria nepakartojamo grožio kalvotosios Žemaitijos vaizdai. Saulėtą dieną galima įžiūrėti net už 35 km dunksantį Medvėgalio kalną. Dar ryškiau matosi gerokai arčiau jos esantys Moteraičio, Sprūdės, Girgždūtės ir keletas kitų piliakalnių. Pasakojama, kad nuo seno ant kalvos rinkosi visos Žemaitijos raganos.

Merkinės piliakalnis

Merkinės piliakalnis – vienas lankomiausių Lietuvoje. Atsiveriantis vaizdas nuo jo į Nemuno ir Merkio santaką – yra vienas iš gražiausių panoramų.
Merkinės piliakalnyje stovėjo Merkinės pilis, kuri istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta (Merkenpil, Merkenpille) 1377 m., kai pilies apylinkes niokojo kryžiuočiai. Pilis buvo ne tik karų, bet ir politinių įvykių liudininkė, čia apsistodavo Lietuvos valdovai, jos menėse spręsdavo svarbius vidaus ir tarptautinius reikalus, medžiodavo apylinkių giriose.
Merkinė tuo metu buvo svarbesnis miestas nei Vilnius. Jogaila nesivargino vykti į Vilnių, kad suteiktų jam Magdeburgo teisę, tą padarė būdamas Merkinėje.
Merkinės pilis priešų buvo puolama dar ne kartą ir tik po Žalgirio mūšio neteko gynybinės reikšmės.

Medvėgalio piliakalnis

Medvėgalis – XIV a. lietuvių pilies, vėliau – piliakalnio ir greta esančios aukščiausios Žemaitijos kalvos (234,6 m) pavadinimas.

Medvėgalis – tai dvi viršūnės: aukštesniojoje yra aukščiausias Žemaitijos taškas, žemesniojoje (pietinė) – Medvėgalio piliakalnis (Pilies kalnas). Ši kalva dar vadinama kapinių kalnu. Istoriniuose šaltiniuose medinė Medvėgalio pilis minima nuo 1316 m., kai ją puolė kryžiuočiai. Čia stovėjusią pilį kryžiuočiai sudegino 1329 m.

Rambyno kalnas

Rambyno kalnas lankytojus traukia nuo kalno apžvalgos aikštelių atsiveriančia panorama į Nemuno žemupį ir plačias jo pakrantes bei kitapus tolumoje kylančius Tilžės miesto bokštus.

Rambyno kalnas (Rambynas) (45,4 m virš jūros lygio) yra kalva 2 km į pietus nuo Lumpėnų, Pagėgių savivaldybėje, dešiniajame Nemuno krante. Rambyno regioninis parkas yra viena iš Lietuvos saugomų teritorijų, esanti Lietuvos pasienyje su Kaliningrado sritimi.

Kačėniškės piliakalnis

Sirvėtos regioniame parke Kačėniškės piliakalnį iš rytų juosia Mergežerio ežeras, iš vakarų ir pietų – pelkė ir pelkėtos žemumos, iš šiaurės – gili dauba, kuria teka Mergežerio upelis.

Ladakalnis

Ladakalnis (arba Ledakalnis) tai – vienas įspūdingiausių lankytinų objektų tiek Ignalinos rajone, tiek Labanoro regioniniame parke, tiek visame Aukštaitijos nacionaliniame parke. Tai 176 m aukščio kalnas, geomorfologinis gamtos paminklas.

Kalno viršūnėje auga ąžuolas, įrengta erdvi apžvalgos aikštelė. Kiek atokiau įrengta prezidentų ąžuolų alėja, kurioje pasodinti ąžuolai, skirti visiems Lietuvos prezidentams. Nuo kalno matosi net 6 ežerai: Ūkojas, Linkmenas, Pakasas, Asėkas, Alksnaitis, ir Alksnas. Yra paprotys į kalno viršūnę užnešti akmenukų ir palikti prie viršūnėje augančio ąžuolo.
Įdomus paprotys į kalno viršūnę užnešti akmenukų ir palikti prie viršūnėje augančio ąžuolo. Tai greičiausiai lėmė kai kurių mokslininkų spėjimai, kad pagonybės laikais ant šio kalno buvo aukojamos aukos deivei Ladai ir esą nuo jos, o ne nuo ledo kilo jo pavadinimas – Ladakalnis. Dabar parko darbuotojai prašo akmenis dėti prie sumūryto aukuro kalno viršūnėje, nes ąžuolas nebepakelia visų norų.

Pakalniškių piliakalnis

Pakalniškių piliakalnis yra Kauno narių regioniniame parke, Vaišvydavos kaime, į rytus nuo dabartinės Zuikinės. Pasiekiamas iš Vaišvydavos Didžiosios g. (apie 300 m). Piliakalnis buvo supiltas netoli buvusio Pakalniškių kaimo kuris, pastačius Kauno hidroelektrinę, atsidūrė marių dugne.
Padavimas pasakoja, kad ant piliakalnio buvusi valdovo Vaišvydo medinė pilis. Kartą, padedant išdavikams, priešai pilį sugriovė iki pamatų ir po to ji nebebuvo atstatyta. Iki 1958 m. piliakalnio papėdėje buvo Pakalniškių kaimas, vėliau iškraustytas dėl Kauno HE statybos. Ant piliakalnio išlikusios I pasaulinio karo apkasų liekanos.

Pagramančio piliakalnis

Pagramančio piliakalnis – tai Pagramančio regioniniame parke (Tauragės r.) ant Akmenos ir Gramančios upių santakos esantis piliakalnis su senovės gyvenviete. 20 m aukščio piliakalnis datuojamas I tūkst. – II tūkst. pradžia. Radiniai rodo ant jo stovėjus lietuvių gynybinę pilį, o šalia buvus nemažą gyvenvietę.

Kaip ir pridera piliakalniui, Pagramančio piliakalnis taip pat turi savo legendų ir padavimų – sklando pasakojimai, jog ant jo buvo deginamos raganos, laumės, naktimis prie piliakalnio matydavę kniaukiantį juodą katiną, todėl žmonės vengdavo naktimis eiti prie piliakalnio.

Kartupėnų piliakalnis

Šalia kelio Jurbarkas – Kaunas, stūkso aukštas Kartupėnų piliakalnis. Kartupėnų piliakalnis, vadinamas Kiaukalniu arba Sargučiu, įrengtas aukštumos kyšulyje, ant Nemuno dešiniojo  ir Kartupio upelio kairiojo  krantų. Iš vakarų ir šiaurės jį juosia Kartupio upelis, o iš pietų – Nemuno slėnis. Piliakalnio šlaitai statūs, 20 m aukščio.

Dalis istorikų šį piliakalnį sieja su Bisenės pilimi. Bisenės pilis žinoma kaip pirmoji lietuvių pilis, patyrusi Kryžiuočių ordino agresiją. P. Dusburgietis, prūsų metraštininkas, smulkiai fiksavęs Kryžiaus karų laikotarpį, mini, jog 1283 m. prūsų ordino magistras Gerhardas von Quertas perėjo ledu Nemuną ir užpuolė lietuvių pilį. Vieni pilėnai buvo paimti į nelaisvę, kiti išžudyti, o pilį sudegino užpuolę ją sargybos keitimosi metu 1316 m. balandžio 4 d.

Dubingių piliakalnis

Asvejos regioniniame parke, Asvejos ežero pusiasalyje, Dubingių piliavietėje įrengtas pažintinis takas su 6 apžvalgos stotelėmis prie archeologinių ir gamtos objektų.

Šeimyniškėlių piliakalnis

Tai daugiausiai tyrinėtas piliakalnis ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Pabaltijyje. Manoma, kad čia stovėjus karaliaus Mindaugo Vorutos pilis. Kalva dunkso netoli Anykščių, prie Naujųjų Elmininkų.

Ginučių piliakalnis

Ginučių piliakalnis stūkso Aukštaitijos nacionaliniame parke, vakariniame Ignalinos rajono pakraštyje, tarp Linkmeno ir Ūkojo ežerų. Nors dabar jis apaugęs mišku, iš karto matyti, kad tai – vienas didingiausių ir įspūdingiausių piliakalnių Lietuvoje. Iš tiesų tai net ne vienas, o dviejų piliakalnių kompleksas, perskirtas nedidelės lomos.

Aukšti, statūs šlaitai ir pakankamai plati aikštelė byloja, kad čia kažkada buvo svarbi ir priešams sunkiai įveikiama pilis. O be viso to akivaizdu, kad jos įkūrėjams ir valdovams buvo nesvetimas ir tam tikras meniškas polėkis, nes nuo kalno atsiveria pribloškiantis aplink tyvuliuojančių ežerų vaizdas.

Bakainių piliakalnis

Krekenevo reginiame parke esantis piliakalnis stovi Liaudės upės krante. Jį juosiančios upės šlaitai statūs – 12–20 m aukščio.

Bėčionių piliakalnis

Dieveniškių istoriniame regioniniame parko Bėčionių piliakalnis stūkso Gaujos upės dešiniajame krante. Pietinis jo kraštas siekia 4 m aukštį, o nuo upelio pusės kyla iki 17-kos m.

Buivydų ir Bradeliškių piliakalniai

Iš 7 Neries regioninio parko teritorijoje esančių kalvų, Buivydų ir Bradeliškių gyventa ilgiausiai, ant pastarojo buvo įrengta tvirta medinė pilis. Nuo abiejų kalvų atsiveria įspūdinga upės slėnio panorama.

Kartenos piliakalnis

Salantų regioniame parke Kartenos piliakalnis įrengtas kairiajame Minijos krante. Anot legendų, ant jo stovėjo žemaičių karaliaus buveinė.

Bubių piliakalnis

Kurtuvėnų regioniniame parke Bubių piliakalnis stūkso Dubysos slėnio šlaito iškyšulyje.  Dar Pilale vadinama klava suvaidino svarbų vaidmenį kovose su kryžiuočiais. XIII a. čia stovėjo stipriausia Šiaulių žemės pilis.

Gyvolių piliakalnis

Ventos regioniame parke esantis Gyvolių piliakalnis stūkso Virvytės dešiniojo kranto kyšulyje, suformuotame santakos su bevardžiu upeliu.

Indijos piliakalnis

Pagramančio regioniniame parke esančio piliakalnio didelę dalį nuplovė Akmenos upė, todėl kalvos šlaitai statūs – 17–20 m aukščio.

Prelomciškės piliakalnis

Tai didžiausias piliakalnis Metelių regioniame parke. Jo šlaitai statūs, iki 12 m aukščio, o nuo plačios apžvalgos aikštelės piliaklanio virūnėje atsiveria Dusios ežero panorama.

Punios piliakalnis

Nuo Nemuno kilpų regioninio parko Punios piliakalnio atsiveria Nemuno slėnio ir Punios šilo panorama.

Seredžiaus piliakalnis

Panemunių regioniniame parke Seredžiaus piliakalnis įrengtas Nemuno aukštutinės terasos kyšulyje, suformuotame Pieštvės upelio. Iš vienos pusės jį juosia Pieštvės upelis, iš kitos – Nemuno slėnis.

Sprūdės piliakalnis

Nuo Varnių regioninio parko Sprūdės piliakalnio atsiveria Varnių duburio vaizdai. Matyti Biržulio ir Lūksto ežerai, Vernių, Luokės, Šatrijos, Medvėgalio piliakalniai.

Vytauto kalnas

Nemuno kilpų regioninio parko aukščiausias Vytauto kalno šlaitas siekia 40 m. XIV a.pab. kalvos viršūnėje stovėjo Birštono pilis – vienas iš Vytauto Didžiojo medžioklės dvarų.

Buivydų piliakalnis

Nuo Buivydų piliakalnio atsiveria puikūs panoraminiai vaizdai į lyg kanjonas besidriekiantį Dūkštos slėnį. Lankytojai jau spėjo pamėgti Buivydų piliakalnio šiaurinėje dalyje, virš aukšto šlaito, įrengtą apžvalgos aikštelę.

Iš dviejų pusių Buivydų piliakalnį saugojo upės vandenys bei jos slėnio statūs ir aukšti šlaitai, iš kitos pusės – šaltinio ir polydžio vandenų maitinama griova. Šio, rytų šlaito viduryje, piliakalnio rengėjai suformavo 7 m. pločio terasą, o šlaito viršutinę dalį dirbtinai pastatino. Gamtos kliūčių neapsaugotoje pietinėje aikštelės dalyje buvo įrengta trijų iškastų griovių ir tarp jų supiltų trijų pylimų gynybinė linija. Aukščiausias – 5 m. aukščio, 15 m. pločio pylimas supiltas aikštelės pakraštyje. Piliakalnio šlaitai labai statūs, 25–40 m. aukščio.

Liškiavos piliakalnis

Dar vadinamas Pilies kalnas įrengtas Nemuno kairiajame krante, Dzūkijos nacionaliniame parke. Pietvakarinėje kalno dalyje yra prieš Žalgirio mūšį pradėtos mūryti pilies liekanos.

Molavėnų piliakalnis

Molavėnų piliakalnių komplekse – šimtametis ąžuolas ir mitologinis Skirtinio akmuo. Manoma, kad šioje vietoje buvo garsieji Pilėnai.

Žvelgaičio piliakalnis

Žagarės regioniniame parke esantis Žvelgaičio piliakalnis – senųjų žiemgalių gyvenvietė. Žvelgaičio piliakalnis visada buvo mokinių ekskursijų, jaunimo pramogų ir visų poilsio vieta. Dar 1923 m. moksleiviai piliakalnį apsodino pušaitėmis.

Pučkorių piliakalnis

Pūčkorių piliakalnis yra Vilniaus miesto rytinėje dalyje, Pavilnių regioniniame parke. Tai stačiašlaitis nupjauto kūgio pavidalo, 11–19 m aukščio kalnas, juosiamas Vilnios slėnio.

Alkas.lt informacija

Skaityti toliau
Advertisement

Gyvenimo būdas

KAD NERIMAS NETAPTŲ TAVO GYVENIMO ŠEIMININKU

Avatar

Paskelbta

Neišglostyti tekstai ir rašiniai sutinka skaitytoją, kai rašančio pasaulį pasiglemžia nerimo banga.

Veikloje būta sustingimo, kelių žingsnių atgal, miegas vis išbudina ir neleidžia nugrimzti į ramų poilsį, išorė kelia susierzinimą ir rankos nusvyra prieš bet kokį daugiau jėgų reikalaujantį veiksmą.

Savęs suvokimas kažkur pasitraukia ir viršų ima neramios mintys.

Atiduoti, regis, nebėra ką, o duoti vis prašoma. Gal net labiau sau iš savęs.

Tomis akimirkomis gerai nepabėgti nuo savęs, savo kūno, savo širdies, savo sielos. Užklimpus į pelkes jos ima mokyti.

Kad ir kaip nelengva išbūti – kviečiu sustoti.

Ko šią akimirką prašo kūnas? Ar ramybe ir šiluma jį liūliuosi? Ar suteiksi postūmį bėgti tvirtu žingsniu per ryto rūką?

Kartu paklausk, ką pasakytų širdis. Kur jos didžiausias noras ir džiaugsmas? Ar dabartinė sustojimo akimirka ją maitina, ar ji prašyte prašo meilės?

Nepamiršk įsiklausyti į sielą. Kur link ji tave veda? Kuria tau patirtis, kad geriau girdėtum povandeninius dūžius. Jie neregimi plika akimi ar bėgant kasdienos keliu.

Kviečiu išbūti sustojimo akimirkas kai jos ateina. Kviečiu atrasti savo ramstį, prašyti pagalbos, kada reikia ir pasikliauti savimi.

Balansas išlieka šviesoje ir sutemose. Tegul jos būna intensyvios iki pačios širdies.

Autorius: Asta Bajarūnaitė (Invictus Way)

Keli patarimai

 

Jei tave įsuko nerimąstinga būsena, kai mintys neša nuo dabarties ir neledžia pajusti patirties, kai tave įtraukia aplinka ir veja bėgti su ja, verta sustoti ir nuo realybės atsiriboti.

Kelioms dienoms. Kokybiškai. 3-4 dienas kuo galima mažiau realybės, t.y., sąlygotumų kasdienybėje, kuo mažiau išorinių dirgiklių, kuo mažiau kalbų į realybę sugrąžinančių.

Mažiau ir maisto, mažiau informacijos, mažiau ir veiksmo.

Ir leisti pajusti tai kas vyksta šiuo metu. Ką jauti, ką suvoki, kas nori būti išreikšta šioje akimirkoje.

Priimti tai be vertinimo ir sureikšminimo.

Pamatysi, jog nerimas egzistuoja tik tada, kai neleidi sau jausti dabarties, ir veikti iš šio momento taško atspirties.

“Tu turi rasti savo vietą, specialiai pasirinktu laiku, kur nežinai ką rašė šį rytą laikraštyje, nežinai kas tavo draugai, nežinai kam ką skolingas esi, ar kas skolingi tau. Tai vieta, kurioje gali patirti ir atskleisti kas tu esi ar kas gali būti. Tai vieta, kurioje kūrybiškai atrandi save. Pradžioje, gali pastebėti, jog niekas nevyksta. Tačiau, jei turi šventą vietą ir ja naudojiesi, kažkas galiausiai atsitiks.” – Joseph Campbell

Praktikuok. Klausk savęs. Kur esi? Ką veiki? Ką tu jauti? Ar tai tiesa? O gal visa kančia tik vaizduotėje?

Invictus Way

Skaityti toliau

Gyvenimo būdas

Kurie nėra pasiruošę tavęs mylėti…

Avatar

Paskelbta

Tai ne puikybės veiksmas, o buvimu sąžiningu su savimi. Tu ir toliau mylėsi juos, tačiau nauju požiūriu, nauju supratimu ir sąmoningumu.

Tai pats sunkiausias dalykas, kurį tau reikės atlikti gyvenime, ir kartu tai pats svarbiausias: nustoti būti įsikabinusiam į tuos, kurie nėra pasiruošę tavęs mylėti.

Nustok dalyvauti sunkiuose pokalbiuose su žmonėmis, kurie nenori keistis. Nustok būti ten, kur tavo buvimas nėra vertinamas. Nustok dalinti energiją žmonėms, kurie nėra pasiruošę mylėti.
Aš žinau, jog tavo instinktai tave skatina daryti viską, kad tik būti geru kitiems, tačiau tai kartu ir impulsas, kuris vogs tavo laiką, energiją, ir tavo blaivų protą.

Kai pradedi būti visu savimi gyvenimui su savais džiaugsmais, interesais ir įsipareigojimais, ne visi bus pasiruošę tave sutikti pusiaukelėje.
Tai nereiškia, kad turi pakeisti save kas esi. Vadinasi, turi atsiriboti nuo žmonių, kurie nėra pasiruošę būti su tavimi.
Jei esi atsiribojęs, subtiliai įžeistas, užmirštas ar lengvai ignoruojamas žmonių, su kuriais praleidi daugiau laiko, nieko gero neduodi nei sau nei jiems atiduodamas savo energiją ir gyvenimo dalį.

Tiesa ta, kad tu nesi visiems ir jie nėra visi tau. Todėl tai yra taip ypatinga kai surandi kelis žmones su kuriais užmezgi autentiškas draugystes, meilę ar santykius: tu žinosi kaip tai brangu ir vertinga, nes tu jau patyrei ką reiškia kai to neturi.

Ir kuo daugiau praleidi laiko stengdamasis forsuoti kitą būti su tavimi kai jie negali ir nenori, tuo daugiau laiko eikvosi save per šį ryšį.

Tavęs tai laukia. Milijardai žmonių šioje planetoje pasitiks tave jų pačių lygyje, tose vibracijose, kuriose jie yra, ir užmegs ryšį per tai į kur jie eina.
…tačiau kuo ilgiau liksi tuos santykiuose, kur tave naudoja lyg pagalvę jų patogumui, kaip planą B, kaip terapeutą ir išnaudoja jų emocijų sugėrimui, tuo ilgiau liksi nuošaly tos bendruomenės, kurios trokšti giliai širdy.

Galbūt, jei nustosi vaidentis jiems, tave mažiau mylės.
Galbūt jie tave pamirš visiškai.
Galbūt, jei nustosi stengęsis, santykiai pasibaigs.
Galbūt, jei nustosi siuntęs žinutes, tavo telefonas liks “miręs” dienomis ir savaitėmis.
Galbūt, jei nustosi kitą mylėjęs, tarp jūsų meilė išnyks.

Tai nereiškia, jog sugadinai santykius. Tai reiškia, jog vienintelis dalykas kas palaikė jūsų santykius buvo energija, kuria tu maitinai. Tai ne meilė. Tai prisirišimas.

Pats brangiausias ir svarbiausias dalykas, kurį turi savo gyvenime yra tavo energija. Laikas nėra tai kas tave riboja, tai tavo energija. Ką duodi kasdien yra tai ko sukursi vis daugiau savo gyvenime. Kam atiduodi savo laiką, tas nusakys tavo egzistenciją.
Kai tai supranti, tu suprasi kodėl tave kankina nerimas kai būni su žmonėmis, kurie nesidalina, ir darbuose, vietose, miestuose, kurie neatitinka tavojo dažnio.

Tu pradėsi suprasti, kad pats svarbiausias dalykas, kurį gali suteikti gyvenimui, sau ir kitiems, kuriuos tu žinai yra tavos energijos apsauga.
Kurk savo gyvenimą ta vieta, kurioje dalyvauja žmonės, kuriems rūpi, kurie išklauso ir kuria bendrą ryšį.

Tu nesi atsakingas už kitų gelbėjimą.
Ne tavo atsakomybė įtikinti kitus, jog jie turi būti išgelbėti.
Tai ne tavo darbas pasirodyti kitiems ir atiduoti savo gyvenimą, vis po truputį, nes tu jauti užuojautą jiems, nes tu jautiesi blogai, nes tu jauti, jog tu “turėtum”, nes jautiesi įpareigotas, nes giliai viduje bijai, jog jie negrąžins to paties. Ir tai nėra meilė, nes tikroji meilė yra paleisti tuos, kuriuos myli ir nėra pasiruošę būti su tavimi, ir galėtų gyventi kaip jie nori gyventi ir tu galėtum surasti tuos su kuriais galėtum dalintis sveika meile abipusiškai. Tai kito lygio sąmoningumas.

Tavo darbas yra suprasti, jog tu esi šeimininkas ir savo gyvenimo puoselėtojas ir, kad tu esi tas, kuris priima meilę, kurios esi vertas.
Nuspręsk, jog esi vertas tikros draugystės, tikro abipusio ryšio ir totalios meilės su žmonėmis, kuriems rūpi sveikata ir gerovė.

Tada palauk tamsoje, tik sekundėlę…ir stebėk kaip greitai viskas pradeda keistis.

Skaityti toliau

Gyvenimo būdas

6 svarbiausi sodo darbai rudenį

kaunieciams.lt

Paskelbta

Rudeniui peržengus į antrąją pusę, pats metas pasirūpinti savo sodu bei paruošti jį žiemos šalčiams. Sugrėbti lapus nuo vejos, surinkti nukritusius obuolius ar pasodinti svogūnines gėles – šiuos darbus žino kiekvienas, tačiau yra ir tų, apie kuriuos dažnai pamirštama, arba šie būna nukeliami pavasariui. Medelyno „Tado ūkis“ kraštovaizdžio specialistė Kristina Cvilikienė apžvelgia svarbiausius darbus rudenį, kurių turėtume nepamiršti atlikti savo soduose.

 1. Vaismedžių genėjimas ir mulčiavimas

Vienas svarbiausių rudens darbų sode – augalų paruošimas žiemai. Svarbu nepamiršti pasirūpinti avietėmis ir stačiastiebėmis gervuogėmis. Remontantinės avietės jau atiderėjo, tad drąsiai galite nukirpti atiderėjusius jų ūglius (kad turėtume 2 derlius), taip pat ir vasarinių aviečių bei gervuogių ūglius.

Nugenėtų vaismedžių šaknis naudinga apmulčiuoti durpėmis. Jei pranašaujama vėsi žiema, vaismedžius reikėtų apdengti ir taip apsaugoti nuo šalnų. Neapdengti medžiai labai nukenčia, o ypač tie, kurie turi paviršutinę šaknų sistemą.

Dar vienas svarbus darbas rudenį – sutvarkyti braškes ir žemuoges, net jei jos remontantinės ir dar yra pasipuošusios uogytėmis. Šios uogos jau vandeningos ir nebeskanios, tad jas galima drąsiai nukirpti. Sutvarkę uogakrūmius, sugrėbkite šalia esančius lapus bei apmulčiuokite augalus.

Vaismedžių genėjimą kraštovaizdžio specialistė rekomenduoja atidėti ankstyvam pavasariui –vasario–kovo mėn.

 1. Lapų grėbimas sode

Nors dauguma sodininkų teigia, kad reikia sugrėbti visus nukritusius lapus, tačiau to daryti nebūtina. Sugrėbti lapus galima tada, kai sode auga mažai vaismedžių. Tačiau jei augalai pasiskirstę dideliame plote, ar Jūsų sodas užima keliasdešimt arų, jų grėbti nebūtina: lapus galima nupurkšti azotine trąša – karbamidu. Karbamidas sudegina visus lapus, kurie vėliau sudyla ir virsta natūralia trąša.

 1. Vaismedžių purškimas

Svarbu atminti, kad būtina prevencija nuo ligų ir kenkėjų. Augalų purškimas – puiki prevencinė priemonė. Augalų purškimui puikiai tiks karbamidas, vario ar geležies sulfatas. Rudenį labai rekomenduojama nupurkšti vaismedžius, o ypač tuos, kurie sirgo šią vasarą ar buvo pažeisti kenkėjų. K. Cvilikienė siūlo pasinaudoti tokiu receptu: 700 g karbamido sumaišykite su 10 l vandens ir juo purkškite vaismedžius. Papildomai į šį tirpalą galite įmaišyti vario ar geležies sulfato: 500 g pasirinkto sulfato sumaišykite su 10 l vandens ir minėtu kiekiu karbamido mišiniu. Priklausomai nuo to, kiek vaismedžių planuojate nupurkšti, mišinio proporcijas atitinkamai galite sumažinti. Jei Jūsų sodas nenukentėjo nuo ligų ar kenkėjų, tirpalo koncentraciją taip pat galite drąsiai sumažinti: imti 400 g karbamido ir 200 g sulfato.

Nors purkšti galima daugelį augalų, yra keletas, kurių specialistė iš savo patirties nepataria purkšti. Tai – šilauogės, visžaliai augalai, rododendrai, persikai.

Purkšti reikėtų kamienus (visus plyšelius, žieves, rieves), lapus (jei tokių vis dar yra), medžių pomedžius, taip pat pomedžiuose likusius lapus.

Jei medžiai yra seni, labai apsamanoję, apkerpėję, reikia purkšti visą medį: kuo didesnę jo dalį nupurkšite, tuo geriau, nes samanose knibždėte knibžda kenkėjų. Nuo nupurkšto medžio samanos gražiai nusilups ir medis atrodys dailiau. Į mišinį, skirtą šiems medžiams nupurkšti, naudinga įpilti geležies sulfato.

Kraštovaizdžio specialistė Kristina su šiuo tirpalu rekomenduoja nupurkšti ir kompostuojamas atliekas, taip pat pakeltas lysves.

 1. Prieš užšąlant, augalus palikime komforto būsenoje

Prieš pat šalnas labai svarbu patikrinti, ar dirva yra drėgna. Tai padaryti nesudėtinga: išsikaskite duobelę per kastuvo gylį, paimkite saują žemės ir suspauskite ją kumštyje. Atleiskite kumštį ir stebėkite: jei žemė išbyrės pro pirštus, tai reiškia, kad ji yra sausa. Tai ženklas, kad būtina prilieti augalus, kad jie nenukentėtų ir neiššaltų.

Vyraujant šaltai, besniegei žiemai, augalai labai kenčia ir ima džiūti, sausa žemė paprasčiausiai užšąla. Siekdami apsaugoti augalus, prieš prasidedant šalčiams, gausiai palaistykite juos. Kad augalas jaustųsi gerai, neužtenka palaistyti tik viršutinio žemės sluoksnio: dirva turi būti gausiai prilieta 80 cm–1 m gylyje. Tačiau jei dirvoje vyrauja gruntiniai vandenys, tai papildomai augalų laistyti nereikia.

Kiek vandens reikia augalui? Pavyzdžiui, didesnei šilauogei reikia apie 20–40 l vandens, o žemaūgiui vaismedžiui – apie 100–160 l. Jei prieš šalčius vyraus sausra, nepatingėkite palaistyti ir viso sodo augalų. Nepagailėkite vandens – tai gali išgelbėti Jūsų augalų gyvybę. Ypač svarbu gausiai palaistyti rododendrus ir kitokius visžalius augalus.

 1. Vaismedžių balinimas rudenį

Ne paslaptis, kad balinti medžiai atrodo išties dekoratyviai, tačiau pagrindinė balinimo paskirtis yra apsaugoti medžius nuo žievėplaišos bei nudegimų – žiemos ir ankstyvo pavasario, kai nuo saulės spindulių apsauganti lapija dėl natūralių priežasčių dar nėra susiformavusi. Nors daugelis vaismedžių balinimo darbus nukelia pavasariui, visgi rekomenduojama juos atlikti dar rudenį.

Svarbu paminėti, kad jaunų vaismedžių balinti nereikia. Jauną augaliuką nuo saulės spindulių galima apsaugoti paprasčiausiai šalia jo iš pietinės pusės įkalant storesnę plokščią lentą – ši užstos saulę ir taip apsaugos jauno vaismedžio kamieną. Galima vaismedžio kamieną apvynioti pagamintais bintais.

Kalbant apie senų vaismedžių balinimą, reikėtų iš anksto pagalvoti apie balinimo mišinį. Vaismedžių balinimo mišinių galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse. Į balinimo mišinį galima įpilti vario sulfato, kuris veikia kaip antiseptikas, tačiau jei medžius jau nupurškėte, papildomai jo naudoti nereikia.

 1. Svarbus darbas sode – paruošti duobes iš rudens

Jei pavasarį planuojate sodinti vaismedžius, svarbus darbas sode, kurį reikės atlikti, – paruošti duobes iš rudens. Reikia iškasti 50×70 cm dydžio duobę, į kurią galima įmesti apverstą velėną. Vėliau žemes sumaišyti su kompostinėmis žemėmis ir palikti iki pavasario. Duobėje esančios žemės susės natūraliai: tokiu būdu sodindami augalus pavasarį išvengsite pasodinimo klaidos, kai augalai pasodinami per giliai.

Pavasarį dažnai vyrauja nenuspėjami orai: kartais būna šilta, o kartais – netikėtai iškrinta sniegas. Taigi, kol mus lepina išties puikus rudeniškas oras, naudinga atlikti kuo daugiau sodo darbų rudenį, kad vėliau, išaušus pavasariui, nereikėtų sukti galvos, kaip suspėti viską padaryti.

 

 

Skaityti toliau

Gyvenimo būdas

20 ŽENKLŲ, KURIE “KALBA” APIE JŪSŲ SVEIKATOS BLOGĖJIMĄ

Avatar

Paskelbta

Daugelis žmonių šiandien pamiršę apie santykį su savo kūnu. “Dėka” greitesnio gyvenimo, užimtumo, siekdami tikslų, numeta atsirandančias problemas kitiems, nenorėdami sustoti ir suprasti kokia yra priežastis visų tų JŲ problemų.Taip savo sveikatą atiduoda į kitų rankas, o kai rezultatas netenkina, mėgsta rodyti pirštais ir baksnoti, kad tai kitų kaltė. Vaistai, konsultacijos, terapijos ir t.t. Ir žmogus sukasi GYDYMOSI įstaigose visą gyvenimą, uždirbtus pinigus atiduodamas už “lopinimą” žaizdų, kurias patys kuria.

Retas, kuris sustoja, kai kūne kažką suskausta ir atkreipia dėmesį, jog kažkas ne taip.
Nebėga nuo skausmo, o supranta, jog skausmas tik signalas netinkamai veikiančio proceso kūne. Supranta, jog skausmas laikinas.

Mūsų kūnas veikia tobulai, kai jam NETRUGDOMA veikti taip kaip jis daro geriausiai. Tai mums reikia edukuoti save apie kūną, o nenurodinėti kūnui kaip jis turi veikti.
Mes išvis negalime NIEKO KONTROLIUOTI. Mes tik galime ĮTAKOTI savo pasirinkimu ar kūnas sustiprės ir galėsime mėgautis buvimu jame, ar jis silps ir tai bus nuolatinė kančia ir nepatogumas būti jame. Pagrindinis stabdis žmogaus geresnei savijautai yra žmogaus arogancija ir nenoras išmokti, pažinti, ir galiausiai, integruoti. Ir tam nereikia būti specialistu, kad suprasti kas kūnui yra sveika.

Žmogus yra dalis gamtos, o ne atskiras nuo jos. Pažinsi gamtos dėsnius – labiau suprasi ir kaip kūnas veikia. Kai visas dienas leidi patalpose, automobiliuose, ir neturi kontakto su žeme, kūnas duoda signalus, jog laikas sugrįžti prie šaltinio ir pasisemti jėgos.

Toliau, dalinamės keliais patarimais iš mūsų partnerio, Tomo Kravec (mitybos specialisto), su kuriuo esame sukūrę ypatingą sistemąkurioje žmonės išmoksta atstatyti kūno gyvybines funkcijas ir harmonizuoti, bei susitvarkyti su nerimu ir stresu kasdienybėje. Daugiau energijos, mažiau nerimo, daugiau motyvacijos judėti ir veikti, šypsenų ir stabilesnė gera savijauta.

Reikia atsakingiau stebėti savo kūno pokyčius, dažniausiai, jie pasako daug apie mūsų dabartinę sveikatos būklę. Aptarsime pagrindinius faktorius, kurie gali signalizuoti sveikatos pablogėjimus.

 

 1. Sutrūkinėjusios arba sausos lūpos. Tai gali būti alerginė reakcija į tam tikrą kosmetiką, kurią jūs naudojate, taip pat tai gali būti dantų pasta. Tai įtakoja vaistai ir netinkamas jums maistas. Šį nemalonų simptomą gali iššaukti geležies, cinko ir B grupės vitaminų trūkumas. Dažniausiai tai išsprendžia subalansuota mityba.
 2. Pajuodę paakiai. Dažniausiai tai įtakojama prastos kokybės miego arba nepakankamo jo kiekio. Naktinėjimas prie kompiuterio ar telefono, įtakoja jūsų poilsį ir įtakoja neigiamai, taip pat nepakankamas kiekis skysčių odą priverčia tamsėti po akimis.
 3. Kojų skausmai. Jei po ilgesnio sėdėjimo mašinoje ar lėktuve jums skauda ar maudžia kojas, nenumokite į tai ranka. Tai gali būti labai rimta priežastis. Lietuvoje kiekvienais metais tūkstančiai žmonių kenčia nuo venų trombozės. Venų trombozę gali įtakoti vaistai, kontraceptikai, rūkymas, hormonų vartojimas ir netinkama mityba.
 4. Pilvo skausmai. Tai labai dažnai įtakojama streso ir/arba laktozės netoleravimas. Gali būti infekcija ar uždegimas, pavyzdžiui, krono liga. Tai pavojinga lėtinė liga.
 5. Antakių slinkimas. Tai gali signalizuoti įvairias infekcijas, odos problemas, hormonų disbalansą, imuninės sistemos susilpnėjimą.
 6. Nagų būklė. Jei jūsų nagai tapo silpni, lūžinėja, keičia spalvą ar formą, tai gali būti ženklas, jog jums trūksta geležies. Jei jūsų nagai geltonuoja tai gali rodyti kepenų problemas, nagai turintys baltas juosteles – cinko, vario ar jodo trūkumą. Lūžinėjantys nagai rodo kalcio, geležies ar karoteno trūkumą.
 7. Sausa oda. Tai gali rodyti nepakankamą skysčių vartojimą. Jei jūs neturite vitaminų ar mineralų trūkumo ir geriate pakankamai švaraus vandens, tai gali būti diabeto požymiai. Besilupanti oda ar stipriai trūkinėjanti, signalizuoja apie dermatitą, ypač tiems, kas dirba su tam tikrais chemikalais.
 8. Pastovus kosulys. Tai toli gražu nėra dalykas į kurį jūs turėtumėte numoti ranka. Tai gali būti astmos požymiai, arba pirmieji požymiai plaučių vėžio.
 9. Plaukų slinkimas. Žinoma, tai įtakoja amžius ir tam tikrais atvejais genai. Bet jei jūs pastebėjote staigų ir stiprų plaukų slinkimą, tai gali būti infekcija, liga ar kitos rimtos sveikatos problemos. Rekomenduoju tokiais atvejais pasidaryti bent išsamius laboratorinius kraujo tyrimus.
 10. Knarkimas. Tai nebūtinai rimtos sveikatos bėdos, bet jei knarkimas yra labai dažnas ir garsus, šitoje vietoje reikėtų pasitikrinti sveikatą. Tai gali būti kvėpavimo sutrikimas vadinamas miego apnėja ar polipai.
 11. Pėdų deformacija. Tai gali įtakoti netinkama avalynė. Tai, norėčiau pabrėžti moterims, jos mėgsta puoštis ir autis tokią avalynę, kuri žaloja ne tik pėdas, bet ir stuburą. Viršsvoris, osteoartritas, uždegimai taip pat gali paveikti pėdas. Smegenų traumos tai įtakoja taip pat.
 12. Raudonas veidas. Tai alkoholio vartojimo simptomas ar aukšto kraujo spaudimo, bet tai gali būti ir hormonų disbalansas. Konkrečiau kalbant, žemas tam tikrų hormonų lygis. Pavyzdžiui, moterims vyresnėms nei 40 metų, tai gali būti menopauzės pradžios simptomas. Taip pat tai gali „kalbėti“ Karcinoido sindromas.
 13. Spaudimas krūtinėje. Jei jį lydi rankų drebulys, temperatūros pokyčiai ar sunku kvėpuoti, jūs privalote skirti savo sveikatai daugiau dėmesio ir pasidaryti tyrimus.
 14. Tuštinimasis. Jei jis staiga tampa nereguliarus, tai rodiklis, jog jūsų žarnynas veikia neoptimaliai. Tai gali įtakoti prasta mityba, stresas ar per mažas skysčių vartojimas. Viduriavimas gali signalizuoti žarnyno infekcijas.
 15. Sausos pėdos, kulnai. Tai rodo trūkumą vitaminų A ir E. Taip pat tai gali būti grybelis. Bet jei tai nei vienas ar kitas, tai gali rodyti endokrininės sistemos sutrikimus.
 16. Savijauta tarytum pripūsta, dujų kaupimasis. Didelė kandidos tikimybė. Tai iš esmės – grybelis. Aplaidžiai žiūrint į šį sutrikimą, galite susilaukti rimtų sveikatos problemų. Dujų kaupimąsį vienareikšmiškai sukelia netinkama mityba, alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų, sintetinių produktų ir didelis kiekis saldumynų. Sveika mityba šią problemą išsprendžia gan paprastai.
 17. Staigus svorio kritimas. Jei jūs nesilaikote jokių dietų ir nepradėjote intensyviai sportuoti, bet jūsų kūno svoris sparčiai krenta, tai tikrai nėra normalu ir tai gali paveikti stresas, pirmo tipo diabetas, vėžys, ar kitos rimtos sveikatos problemos. Nežiūrėkite į tai aplaidžiai, kreipkitės į gydytojus ir/ar darykitės tyrimus.
 18. Skausmingos ar kraujuojančios dantenos. Tai gali būti hormoniniai pokyčiai, nėščiosios susiduria gan dažnai su šia problema, ypač antroje nėštumo pusėje. Vaistų vartojimas. Vitamino B12 trūkumas. Parodontozė. O galbūt jūs tiesiog netinkamai valotės dantis su netinkamų dantų šepetėliu.
 19. Mieguistumas ir mirgėjimas akyse. Tai gali būti žemo kraujospūdžio simptomas. Sumažėja venų veiklumas, sulėtėja kraujo apytaka, sumažėja bendras organizmo tonusas. Tai įtakoja stresas, alkoholio vartojimas, netinkama mityba, parkinsono liga, hormonų disbalansas ar per mažas skysčių vartojimas. Pakankamai dažnai tai sprendžia reguliarus fizinis krūvis ar kontrastinis dušas.
 20. Nuolatinis nuovargis, nerimas ir svorio augimas. Tai gali įtakoti skydliaukė. Skydliaukės sutrikimai gali sukelti per didelę arba per mažą hormonų gamybą. Skydliaukės tyrimus galite pasidaryti praktiškai betkokioje klinikoje ar poliklinikoje.

Mylėkite save, mėgaukitės gyvenimu judėdami pakankamai, valgydami kuo daugiau šviežių produktų, mažiau streso ir daugiau darykite tai kas jums suteikia malonumą.

 

Straipsnio autorius: Invictus Way
Patarimai: Tomas Kravec (mitybos specialistas)

Skaityti toliau

Gyvenimo būdas

Vestuvių įvaizdis: kas tai ir kaip pasirinkti?

kaunieciams.lt

Paskelbta

VilmaWedding, vestuvės Italijoje

Vestuvės, daugeliui žmonių, yra svarbiausia šventė gyvenime. Ir visai nekeista, juk tai – naujo gyvenimo pradžia. Na, o žinant, kokio svarbumo yra ši šventė, savaime suprantama, jog visi jaunavedžiai nori, kad ji būtų tobula. Deja, bet skanus maistas ir gera muzika tėra nedidelės detalės, kurios kuria jūsų šventės įvaizdį.

Jau ne vienus metus dirbdama vestuvių organizatore, pastebėjau, kad jaunavedžių pasirinkimai turi tiesioginės įtakos jų kitiems pasirinkimams. O galiausiai ir bendram šventės vaizdui.

Visai neseniai, kartu su asmeninio įvaizdžio konsultante Milda Glebute surengėm nedidelį seminarą-diskusiją, kurio metu aptarėme, kas yra tas vestuvių įvaizdis ir kodėl jis toks svarbus kiekvienai tuoktis besiruošiančiai porai.

Vilma Rapšaitė, Milda Glebutė

Vilma Rapšaitė (kairėje) kartu su Milda Glebute (dešinėje) seminaro „Kaip pasirinkti vestuvių įvaizdį tinkantį jums?“ metu.

Kas yra vestuvių įvaizdis?

Tiek aš, tiek ir Milda vieningai nusprendėm, kad vestuvių įvaizdis – bendra šventinė stilistika, kai sukuriama vestuvių dienos harmonija. Skamba kiek sudėtingai, bet patikėkite, taip tikrai nėra, kai žinai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

Pirmasis Mildos klausimas auditorijai buvo: „Ką rinktumėtės pirmiau: vietą ar suknelę?“. Ir visai ne šiaip sau šis klausimas buvo užduotas, nes šventės vieta sudaro labai didelę dalį jūsų vestuvių dekoro. Ypač, kai švenčiate vestuves Italijoje.

Šventės vieta – dekoro dalis

Dirbdama ir gyvendama Italijoje, puikai žinau, kokia didelė ši šalis ir kokios skirtingos jos vietovės. Vienur jūs rasite visiška romantika ir laisve alsuojančius vynuogynus, kur galėsite bėgioti, kad ir basi. Kitur – prireiks frako ar smokingo ir griežto silueto suknelės. Jau nekalbant apie tai, kad sportinio tipo batelius šiame regione reikėtų išvis pamiršti.

Kartu su Milda apžvelgėme tris pagrindines vestuvių kryptis Italijoje ir jų stilistinius skirtumus.

 • Bohemiškoji Toskana

Abi su Milda sutikome, kad nedideli vyno ūkeliai, senovinės pilys ir akimis neaprėpiamos alyvmedžių giraitės – laisvė ir meilė gamtai. Čia, pasak įvaizdžio konsultantės, puikiai tinka linas, masyvūs nėriniai, gamtos motyvų papuošalai ir puokštės su lauko gėlėmis. Kita vertus, šilkai ir blizgučiai šiame regione atrodys kiek neskoningai. Čia net ir jaunasis gali nusivilkti švarką, atsiraitot rankoves ar nusirišti kaklaraištį.

Toskanoje švenčiant vestuves, greičiausiai jus visur lydės gamtiniai, kaimo stiliaus motyvai. Ant stalų puikiai atrodys puokštės su smilgomis, švelnios žemiškos spalvos vyraus dekore.

 • Romantiškasis Amalfis

Meilė, jūra ir pietietiškas gyvenimo ritmas supa Amalfio pakrantę. Čia jaunieji kaskart pasijunta it itališkos dainos „O sole mio“ žodžiuose. Juk visa pakrantės architektūra, gamtinės detalės ir vietinių šiltuma sukuria itin jaukų momentą.

Pietų Italijoje jaunosios dažnai renkasi princesiškas sukneles, romantiškas garbanas plaukuose, struktūruotą, bet neperspaustą puokštę.  Jaunieji, tuo tarpu, turėtų dėvėti pilną kostiumą, ryšėti kaklaraištį ar varlytę, bet čia vis dar stilius draugauja su patogumu. Mildos teigimu, vyrai čia gali rinktis spalvingus kostiumus – smaragdo ar tamsiai mėlynus.

Bendrai, šioje vietoje jaunieji geriausiai jausis, jeigu pasirinks įvaizdį, su kuriuo galėtų pretenduoti tapti žurnalo viršelio pora. Švelni prabanga, meilė ir stilius.

Net ir bendrame dekore čia vyraus kiek ryškesnės, bet šviesios spalvos, daug daug citrinų ir jūros motyvai.

 • Prabangioji Šiaurės Italija

Turbūt pati mylimiausia mano darbo vieta – Šiaurinė Italijos dalis su savo nepakartojamo grožio ežerais, kuriuose atsispindi kalnų viršūnės. Tiesa, ši vieta, kitaip nei jau aptartos yra kur kas griežtesnė aprangai.

Pritariu Mildai, kad tokioje vietoje, kaip Komo ežero pakrantė, privalome išlikti klasikos rėmuose. Vien vestuvių dienos fonas kuria itin prabangią ir didingą atmosferą, kuri negali užgožti jaunųjų. Todėl švenčiant šiame regione, įvaizdžio stilistė nuotakoms pataria rinktis griežtus siluetus, sluoksniuotus audinius ir „wow“ efektą kuriančias aprangos detales. Šukuosenos čia taip turėtų būti tvarkingos: kuodai, holivudinės garbanos. Na, o jaunajam čia nebus daug vietos fantazijai. Smokingas ar frakas, juosmens juosta, sąsagos ir kitos klasikinio įvaizdžio detalės čia labai rekomenduotinos.

Bendram šventės stiliui čia puikiai tiks auksinės žvakidės, žvakės, nedidelės tvarkingos puokštės ir, žinoma, krištolas.

Kad vestuvių įvaizdis būtų harmoningas

Sakykite, ką norite, bet tenka pripažinti, kad negalime visi būti visų sričių specialistais. Todėl patiems imtis dekoro idėjų ir savo įvaizdžio kūrimo svetimoje šalyje tikrai nerekomenduoju nei vienai porai. Renkantis viską atlikti patiems, greičiausiai, prarasite begales laiko ir iššvaistysite nemažai pinigų. Gera žinia ta, kad aplink jus yra begalės padėti norinčių meistrų.

Visų pirma, kreipkitės į vestuvių planuotoją, kuri padės apsispręsti dėl bendro šventės stiliaus. Kartu išsirinksite geriausią vietovę, nuspręsite dėl dekoro bei aptarsite šventės eigą. Tai labai svarbu sustyguoti dar iki apsilankymo šventinių drabužių salone.

Na, o kai jau žinosite, kaip atrodys jūsų vestuvės, šventės organizatorė galės jus nukreipti pas įvaizdžio konsultantę. Ji ne tik iki smulkmenų apgalvos visas jūsų asmeninio įvaizdžio detales, bet ir galės parekomenduoti šukuosenų bei makiažo meistrus. Na, o pas juos galėsite užsisakyti ir bandomąsias procedūras.

Nepamirškite, visi vestuvių paslaugų tiekėjai dirba jums ir dėl jūsų. Todėl į kiekvieną iš mūsų galite drąsiai kreiptis ir išsiaiškinti tai, kas jums svarbu.

Seminaro vaizdo įrašą rasite → čia.

Svajojate apie vestuves Italijoje?
Registruokitės nemokamai konsultacijai ir gaukite rūpimus atsakymus, paspaudus → čia (paspaudus mygtuką, atsidarys naujas langas su registracija per Facebook puslapį).

Skaityti toliau

Gyvenimo būdas

5 interjero taisyklės 2020 – 2021-iems metams

kaunieciams.lt

Paskelbta

Interjero dizainas, eglidesign.lt, Egli Design

Kiekvienais metais interjero dizaineriai pateikia tendencijas, kurios geriausiai reprezentuoja tam tikrų metų, sezono arba kito laikotarpio būsto tendencijas. Nors 2020-ieji jau eina į prabangą, tačiau prognozuojama, kad 2021-ųjų pirmasis ketvirtis mažai kuo skirsis nuo to, ką turime savo namuose šiuo metu arba ką mums pataria įsirengti dizaineriai.

Pateiksime tendencijas, kurios geriausiai reprezentuoja paskutinius kelis mėnesiu ir tuo pačiu gerus pusę metų dar „laikysis“. Tačiau atsiminkite, kad geras interjero dizainas yra tas, kuris artimas Jūsų širdžiai, o ne tas, kuris rekomenduojamas savo srities žinovų. Juk būtina savo namuose jaustis gerai.

Vis daugiau dėmesio ekologijai

Ekologijos potėpiai namuose vis labiau populiarėja ir dizaineriai teigia, kad taps dar dažnesni. Kaip ekologija atsiskleidžia mūsų namuose? Per šviestuvus, kuriuos naudojame (vis dažniau perkami LED, kurie taupo energiją) bei buitinę techniką, kuri perkama (žinoma, A+++ klasės). Taip pat perkami ilgaamžiai baldai, kurie pagaminti iš geros kokybės medienos, vengiama plastikinių, galiausiai, investuojama į mažiau dūžtančius. Visa tai – ekologiškumo pagrindas, kadangi kuo daiktas tarnaus ilgiau – tuo jis taps draugiškesnis aplinkai.

Žinoma, taip pat siūloma daugiau dėmesio skirti ir spalvinei gamai, kuri vis dažniau „atsiveria“ ant natūralių, gamtos atspalvių: žalia, ruda, mėlyna, raudona… Visos spalvos yra gana tamsios, ryškios, tad reikia jas derinti, taip pat – palaikyti harmoniją, balansą.

Minimalizmas – klasika

Ekologiškas interjeras dažniausiai neatsiejamas ir nuo minimalizmo, kurio svarbiausia taisyklė – mažiau yra daugiau. Taip skatinama mažiau vartoti ir savo namuose turėti tik tuos daiktus, kurie tikrai reikalingi. Tiesa, minimalistinis interjeras išpopuliarėjo kartu su mažos kvadratūros butais, kuriuose teko įrengti funkcionalias erdves, kad jos nebūtų per daug apkrautos.

Dizaino paslaugas teikiančios įmonės teigia, kad interjeras  kuriamas ne per daiktus, tačiau akcentus, kurie, galbūt, kabinami ant sienų, šviestuvų, karnizų, pamėgtos drąsios sienos, kurios puoštos raštais, skirtinga tekstūra, galiausiai, minimalistiniais akcentais, kurie pasirenkami labai atidžiai įvertinus jų poreikių: pagalvės, paveikslai, nuotraukos…

Minimalistinis interjero dizainas gali būti labai įvairus, tad jį renkantis reikia nuspręsti – ar norite palaikyti modernumą, ar klasiką, o gal lietuviško interjero dvelksmą savo namuose. Susižinojus pageidaujamo stiliaus taisykles – reikia jas pritaikyti modernizmo ideologijai.

Apvalios formos – neįprastos, tačiau reikalingos

Į anksčiau aptartus stilius taip pat įsikomponuoja ir apvalios formos, kurios dažniausiai yra neatsiejama minimalizmo ir tuo pačiu ekologijos dalis. Apvalu – tai žemė, tai nuolatos besisukantis ratas, kuris perteikia gyvybę. Siūlome rinktis ne tik kai kuriuos apvalius baldus, kaip kad stalas arba kėdė, tačiau ir kompozicijas, kurios gali būti kuriamas ant sienų. Pavyzdžiui, tapetai, kuriuose yra apvalūs geometriniai raštai, taip pat – šviestuvus, kurie būdami apvalūs dažniausiai tolygiau paskirsto šviesą (ypač kai ieškomas bendrinis apšvietimas).

Grįžtama prie prabangos

Dar viena pastebima tendencija, kuri galbūt kiek išsiskiria nuo visų anksčiau paminėtų, yra prabangos jausmas, kurio žmonės vėl siekia savo namuose. Ilgai karaliavęs skandinaviškas interjeras jau vadinamas atgyvena, kuri ne tik kad neskoninga, tačiau ir nuvalkiota. Taigi, grįžtama prie tradicinės klasikos, kurioje yra velveto audiniai, taip pat – daugiau medžio, tekstilės ir tuo pačiu daugiau raštų, kurie, žinoma, turi būti derinami tarpusavyje.

Nepamirškite, kad prabanga ir minimalizmas (lygiai taip pat ir modernumas) gali būti gana nesunkiai suderinti. Tik reikia žiūrėti – kokios tekstūros yra naudojamos ir kokios spalvinės gamos. Juk atspalvių sintezė – viena svarbiausių taisyklių kuriant namų aplinką.

Visada rekomenduojama pasinaudoti profesionaliomis interjero dizaino paslaugomis – taip išvengsite klaidų ir nenumatytų išlaidų.

Skaityti toliau
Greitos naujienosprieš 14 min

Gruodžio 1 d. nuotolinė spaudos konferencija iš SAM

2020 12 01 Gruodžio 1 d. nuotolinės spaudos konferencijos, kurioje dalyvavo laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas, valstybės lygio ekstremaliosios...

Greitos naujienosprieš 4 val

Priminimas medžiotojams: privalu atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą

2020 12 01 Aplinkos ministerija primena, kad medžiotojai kasmet gruodžio – kovo mėnesiais privalo atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus...

Greitos naujienosprieš 4 val

ES kultūros ministrai nubrėžė kultūros ir žiniasklaidos sektoriaus atsigavimo po pandemijos gaires

2020 12 01 Šiandien laikinai einantis kultūros ministro pareigas Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo neformalioje nuotolinėje Europos Sąjungos (ES) kultūros ministrų taryboje....

Greitos naujienosprieš 5 val

Patvirtinti 2021 m. konkursinio balo skaičiavimo principai

Kitais metais stosiantiesiems į universitetus ir kolegijas konkursinio balo skaičiavimo principai išlieka panašūs kaip 2020 m. Laikinai einantis pareigas švietimo,...

Greitos naujienosprieš 5 val

Bus ribojama menkių priegauda priekrantėje

2020 12 01 Kilus grėsmei, kad artimiausiu metu bus išgaudyta priekrantei skirta menkių kvota, pakeistos verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklės....

Greitos naujienosprieš 5 val

Mobilios komandos veikia jau 10-yje- šalies savivaldybių

2020 12 01 Siekdama sumažinti rizikos grupės asmenų, sergančių koronavirusu (COVID-19) srautus į šalies gydymo įstaigų priėmimo skyrius ir Greitosios...

Greitos naujienosprieš 6 val

Lietuvos bibliotekos tampa draugiškos autizmo sutrikimą turintiems lankytojams

2020 12 01 Nuo lapkričio mėnesio Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Tai ženklas, kad biblioteka nuo...

Greitos naujienosprieš 6 val

Pareigūnai aiškinasi, kas apgadino automobilį

2020 12 01 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl turto...

Greitos naujienosprieš 6 val

Pareigūnai aiškinasi, kas sužalojo vyrą

2020 12 01 Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka tyrimą dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo, kuomet šių metų lapkričio 16 d. Kaune,...

Greitos naujienosprieš 7 val

Atrinkta 12 pretendentų gauti Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas

2020 12 01 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija paskelbė kūrėjų, pretenduojančių gauti 2020 metų Lietuvos nacionalines kultūros ir...

Skaitomiausi