Mokslas

G. Kazokaičio daktaro disertacijos “Magnetosferinės pjezoelektrinės pavaros, skirtos nanopalydovams orientuoti, kūrimas bei tyrimai” gynimas

0

Autorius, institucija: Gražvydas Kazokaitis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009

Mokslinis vadovas: Prof. Dr. Vytautas Jūrėnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Dr. Rolanas Daukševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009) – pirmininkas
Habil. Dr. Algimantas Bubulis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)
Prof. Dr. Sergėjus Borodinas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)
Habil. Dr. Evgeniya Korobko (A. V. Luikov šilumos perdavimo ir masės kaitos tyrimų institutas, Baltarusijos mokslų akademija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Kaip sėkmingai išlaikyti matematikos egzaminą

Disertacijoje pristatoma mažųjų palydovų (nanopalydovų) pozicionavimo bei orientavimo pavarų bei mechanizmų apžvalga bei problematika. Siūlomas naujas 3D satelito orientavimo bei pozicionavimo pavaros mechanizmas, kuris apjungia gerąsias pasyviojo bei aktyviojo valdymo sistemų savybes, mažuosiuose CubeSat tipo palydovuose, kuriame panaudota 3D sukamojo judesio pjezoelektrinė pavara su magnetosferiniu rotoriumi. Darbe nagrinėjami tokios pavaros skaitiniai bei eksperimentiniai modeliai, pateikiami rezonansinių darbinių dažnių tyrimų bei skaičiavimo rezultatai. Nagrinėjamos galimos unimorfinės konstrukcijos galimybės,  kai pjezoelektrinis vykdiklis yra tvirtai sujungiamas su bronzine junge bei kaip kinta pavaros dinaminės charakteristikos esant tokiai pavaros konstrukcijai.

Disertacijoje taip pat pateikiami eksperimentiniai tyrimai, kuriuose pateikti pjezoelektrinio vykdiklio elektrinio impedanso tyrimai ir jo aktyvaus kontaktinio taško poslinkių bei judesio trajektorijos, taip pat pavaros sukamojo judesio kampinės skyros matavimai.

Paskutiniame disertacijos skyriuje pristatomas galimas magnetosferinės pjezoelektrinės pavaros integravimo į egzistuojantį ESTCube-1 palydovą skaitinis tyrimas, kurio tikslas yra pakeisti egzistuojantį orientavimo ir pozicionavimo mechanizmą pjezoelektrine pavara, taip sumažinant užimamą mechanizmo tūrį bei masę. Šiame skyriuje taip pat pristatomas galimas magnetinio lauko stiprio jutiklių išdėstymo bei grįžtamojo ryšio algoritmo pritaikymas, siekiant valdyti pavarą.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas