Greitos naujienos

ES ir Lietuvos viešojo sektoriaus reforma: koja kojon su naujosiomis technologijomis

0

2021 06 22

Šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Lisabonoje vykusiame Europos Sąjungos (ES) ministrų, atsakingų už viešąjį administravimą, susitikime, kuriame diskutuota, kaip sukurti inovatyvų, įtraukiantį, atvirą, skaidrų ir žmonėms artimą viešąjį sektorių. Susitikime taip pat dalyvavo Europos Komisijos biudžeto ir administravimo komisaras Johannes Hahn bei sanglaudos ir reformų komisarė Elisa Ferreira. Paskutinis ES viešojo administravimo ministrų susitikimas vyko prieš 7 metus, 2014 metais.

Sparti technologinė plėtra, poreikis spręsti vis sudėtingesnes problemas, tokias kaip dabartinė COVID-19 pandemija, reikalauja iš naujo įvertinti poreikius ir modernizuoti viešąjį sektorių. Renginio metu diskutuota apie skaitmeninę transformaciją, užtikrinant kibernetinį saugumą ir novatoriškas, duomenimis grįstas ir į žmogų orientuotas viešąsias paslaugas.

„Viešojo sektoriaus reformos sėkmė didele dalimi priklausys nuo naujų technologijų, inovacijų, skaitmeninių priemonių ir galiausiai nuo dirbtinio intelekto taikymo. Turime daug gerų pavyzdžių, kai susidūrusios su pandemija, valstybės per trumpą laiką priėmė  greitus, ryžtingus ir veiksmingus sprendimus – viešųjų paslaugų teikimas buvo supaprastintas ir perkeltas į elektroninę erdvę. Šiais ir kitais pavyzdžiais bei gerąja praktika reikėtų dalytis, analizuoti ir panaudoti siekiant ateities reformų – juk  visuomet naudinga pasimokyti vieniems iš kitų“, – teigė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Skaitmeninė transformacija, sąveikumas, kibernetinis saugumas – tai sritys, kuriose viešasis sektorius turėtų vystytis neatsiliekant nuo naujų technologijų raidos. Renginio metu A. Bilotaitė pristatė ateinančių keturių metų Lietuvos viešojo sektoriaus tobulinimo prioritetus, grįstus atvirumo, skaidrumo, dialogo su visuomene, atsakomybės, kokybės ir orientacijos į rezultatus principais. Vienas iš užsibrėžtų tikslų – iki 2024 m. padidinti skaitmeninių ir realiuoju laiku teikiamų paslaugų skaičių viešajame sektoriuje nuo 40% iki 80 %.

Konferencijos metu ministrė A. Bilotaitė taip pat  pristatė viešojo sektoriaus pertvarkos gaires, kaip bus siekiama pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti geriausius specialistus viešajame sektoriuje ir taip pagerinti viešųjų paslaugų kokybę. Artimiausiu metu numatoma įsteigti Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą ir sukurti bei plėtoti centralizuotą viešojo sektoriaus vadovų valdymo sistemą – Lyderystės akademiją. Taip pat planuojama įdiegti valstybės tarnybos efektyvumo vertinimo sistemą, pagrįstą aiškiais tarptautiniais ar nacionaliniais rodikliais ir patobulinti motyvacijos bei atlygio sistemas.

Kauniečių pamėgta „Kolegų“ užeiga dabar vilioja ir gardžiais grilio patiekalais

„Džiugu, kad ES viešojo sektoriaus vizija sutampa su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. Siekiant įgyvendinti valstybės nustatytus tikslus ir užtikrinti demokratines vertybes, viešajame sektoriuje privalo dirbti kompetentingi, atsakingi, motyvuoti ir profesionalūs darbuotojai, nes būtent jie kuria vertę visai visuomenei. Mūsų tikslas – visuomenės poreikius atitinkantis ir į žmones orientuotas viešasis sektorius“, – teigė vidaus reikalų ministrė.

Susitikimo metu priimtas baigiamasis dokumentas – ES viešojo administravimo ministrų išvados, kuriame apibrėžtos ES viešojo administravimo gairės dviem temomis – investavimo  viešajame sektoriuje dirbančius žmones bei lyderystės ugdymo ir technologijų panaudojimo bei skaitmeninės transformacijos.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Greitos naujienos