Mokslas

B. Grybaitės daktaro disertacijos “Funkcionalizuotų N-(4-metilfenil)- ir N-(4-naftalen-1-il)aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas” gynimas

0

Autorius, institucija: Birutė Grybaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, chemija, N003

Mokslinis vadovas: Prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija – N003)

Chemijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
Prof. Dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) – pirmininkas
Doc. Dr. Eglė Arbačiauskienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
Dr. Marytė Daškevičienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
Doc. Dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, gamtos mokslai, chemija, N003)
Prof. Habil. Dr. Sigitas Tumkevičius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Puma – ar tai geriausias sportinių produktų prekės ženklas?

Keičiantis mus supančiai aplinkai, atsiranda naujų bakterijų rūšių, o esamos tampa atsparios naudojamiems vaistams, todėl ypač svarbi yra naujų, biologiškai aktyvių vaistinių medžiagų paieška. Šioje srityje itin reikšmingą potencialą turi penkianariai ir šešianariai heterocikliniai junginiai ir jų dariniai. Jie dalyvauja svarbiuose biocheminiuose procesuose, vykstančiuose gyvuosiuose organizmuose, taip užtikrindami normalias gyvybines funkcijas. Ypač svarbūs sintetiniai tiazolo dariniai, kuriems būdingas platus biologinio veikimo spektras. Daug biologiškai aktyvių junginių turi β-alanino fragmentą, dėl to juos galima panaudoti farmacijoje svarbiems preparatams kurti. Nustatyta, kad N-pakeistų aminorūgščių dariniai pasižymi antimikrobiniu, priešvėžiniu ir augalų augimą skatinančiu poveikiu. N-pakeistosios β-aminorūgštys panaudojamos sintetinant azetidino, chinolino, imidazolo, piridino, pirimidino, benzodiazepino darinius. Šiame darbe pasitelkus Hantzscho sintezę, gauti hidrinti aminotiazolo dariniai. Pradinėms medžiagoms reaguojant su skirtingais halogenkarboniliniais junginiais, atitinkamai susintetinti aminotiazolo dariniai su alifatiniais bei aromatiniais pakaitais. Atlikta selektyvi mono- ir dihidrazidų sintezė ir jų ciklizacija. Panaudojus Vilsmeierio reagentą, gauti 5-formiltiazolai. MacDonaldo kondensacijos metodu tarp aromatinius pakaitus turinčių aminotiazolų ir aromatinių aldehidų susintetinti bisfenilmetanai.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas