Mokslas

A. Stonkuvienės daktaro disertacijos “Šilumos srautų per termoizoliacinius sluoksnius su šilumai laidžiomis jungtimis tyrimai” gynimas

0

Autorius, institucija: Aurelija Stonkuvienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002

Mokslinis vadovas: Prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Žymantas Rudžionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002) – pirmininkas;
Prof. dr. Gabriel Beko (Danijos technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)
Prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
Dr. Saulius Vaitkus (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
Prof. dr. Tadas Ždankus (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Kaip sėkmingai išlaikyti matematikos egzaminą

Pastatų energinio efektyvumo didinimas yra aktualus iškastinės energijos ir anglies junginių emisijos į aplinką mažinimo uždavinys. Kai energiškai efektyvių, beveik nulinės energijos pastatų energinės sąnaudos per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo keletą kartų, ne visai tikslus šilumos nuostolių per atitvaras įvertinimas gali tapti nepagrįstai didesnio termoizoliacinių ir kitų statybinių medžiagų kiekio bei galingesnių ir brangesnių pastatų inžinerinių sistemų panaudojimo priežastimi. Pastatų fasadų su termoizoliacinius sluoksnius kertančiomis metalinėmis jungtimis šilumos perdavimui įvertinti dažnai taikomas apytikris standartinis analitinis metodas. Sulyginus šiuo metodu apskaičiuotus ir eksperimentiškai išmatuotus atitvarų su jungtimis šilumos perdavimo koeficientus, nustatyti reikšmingi iki 1,5 karto skirtumai, ypač atitvarų su didelio šiluminio laidumo stačiakampės formos jungtimis. Darbo tikslas − ištirti šilumos perdavimą per termoizoliacinius sluoksnius su šilumai laidžiomis jungtimis ir išaiškinti šilumos srautų priklausomybę nuo jungčių geometrinių ir šiluminių charakteristikų. Šilumos perdavimo per fasadų fragmentus su jungtimis tyrimai atlikti taikant eksperimentinį „karštosios dėžės“ metodą bei naudojant temperatūrinių laukų skaičiavimo kompiuterinę programą HEAT3. Tyrimo rezultatais pagrindžiamas empirinės formulės tinkamumas apskaičiuoti šilumos perdavimą pro atitvaras su šilumai laidžiomis jungtimis, o pagal nustatytas kiekybines priklausomybes apskaičiuotais koeficientais patikslinta standartinės skaičiavimo procedūros formulė.

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas