imones-bankroto-nauda-ir-bankroto-administratoriu-atstovavimas-kaip-tai-veikia

Įmonės bankroto nauda ir bankroto administratorių atstovavimas: kaip tai veikia?

0
5

Kas gina kreditorių interesus, kodėl bankroto administratoriai nenori atstovauti jų interesų? Ar gali tiesiogiai finansiškai suinteresuotas bankroto bylos baigtimi administratorius administruoti bankrutuojančią bendrovę ?

Vykdyti kreditorių valią bankroto administratoriams nenaudinga, juo labiau jei jie yra tiesiogiai finansiškai suinteresuoti jiems naudinga bankroto bylos baigtimi. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalis apibrėžia, kad „Administratoriumi negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys)…“, tačiau šis Įmonių bankroto įstatymo straipsnis matomai galioja ne visiems.

UAB „Tigesta“, yra Kauno apygardos teismo nutartimi paskirta administruoti BUAB „Timber construction group“ bankrotą. UAB „Tigesta“ direktorė Raminta Valiulienė asmeniškai sudarė su pačios administruojama bankrutuojančia bendrove BUAB „Timber construction group“ paskolos sutartį, remiantis kuria paskolino pastarajai 29 000 eur ir tapo jos kreditore, t.y. bankroto administratorė tapo asmeniu tiesiogiai ir asmeniškai suinteresuotu bankroto bylos baigtimi. Nors Įmonių bankroto įstatymas sako, kad toks asmuo negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla administratoriumi, tačiau gerb. R.Valiulienė nemato kliūčių toliau administruoti bankrutuojančios bendrovės.

BUAB „Timber construction group“ kreditorių vieningai išreikštas noras ir tikslas yra bankrutuojančios bendrovės mokumo atstatymas pasirašant taikos sutartį ir tolimesnis bendrovės darbas, tačiau bankroto administratorius UAB „Tigesta“, suprasdama tokio kreditorių sprendimo pasekmes, visais būdais tam priešinasi, atkakliai vilkina bankroto procesą, atsisako sušaukti kreditorių susirinkimą dėl taikos sutarties pasirašymo, siekdama savo finansinių interesų skundžia teismui kreditorių susirinkimo metu pareikštą kreditorių valią, neatsakingai švaisto bendrovės kreditorių lėšas, nepateikia kreditoriams prašomos informacijos apie išlaidas ir pan.

Yra suprantamas bankroto administratoriaus nenoras susitaikyti su taikos sutarties pasirašymu, nes tuo atveju administratorius praranda galimybę „suadministruoti“ bankrutuojančios bendrovės turtą, pirmoje eilėje, prieštaraujant ĮBĮ nuostatoms, apspręsti asmeniškai savo, kaip bendrovės kreditoriaus interesus, tačiau kas tada gina kitų kreditorių interesus ? Bankroto administratorius tuo visiškai nesuinteresuotas.

Ar gali bankroto administratorius ignoruoti Kauno apygardos teismo nutartis ?

UAB „Tigesta“, administruojanti bankrutuojančią BUAB „Timber construction group“, atstovaujama direktorės Ramintos Valiulienės, tam nemato kliūčių:

Kauno apygardos teismas, savo 2018-02-01 dienos nutartimi patvirtino 2 000 Eur (Dviejų tūkstančių eurų) administravimo išlaidų sąmata, kurią bankroto administratorė UAB „Tigesta“ turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Iš 2018-07-03 dienos BUAB „Timber construction group“ bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ kreditorių susirinkimui pateiktos ataskaitos matyti, kad BUAB „Timber construction group“ administratorius UAB „Tigesta“ iki pirmojo kreditorių susirinkimo išleido ne 2 000 eur o kur kas daugiau, t.y. 30 436,81 eurų, nors tokioms išlaidoms nebuvo gautas nei BUAB „Timber construction group“ kreditorių nei teismo sutikimas, t.y. bankroto administratorius Kauno Apygardos teismo 2018 metų vasario 1 dienos nutartimi nustatyta 2 000 (Dviejų tūkstančių eurų) administravimo išlaidų sąmatą viršijo 28 436,91 eurais. Bankroto Administratorės vadovė, kreditorių prašoma nepateikė labiau detalizuotos administravimo išlaidų ataskaitos, tuo pademonstravo savo požiūrį į bankrutuojančios bendrovės kreditorius ir savo ketinimus tinkamai atstovauti savo asmeninius, bet ne kreditorių interesus.

Bankrutuojančios bendrovės kreditoriai teigia, kad tokie bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ veiksmai tiesiogiai ir grubiai pažeidinėja jų interesus ir mano, kad toks bankroto administratorius turėtų būti nušalintas nuo tolimesnio bankrutuojančios bendrovės administravimo. Kreditoriai planuoja kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus nušalinimo, tačiau, taupydami savo laiką ir lėšas tikisi, kad bankroto administratorius atsižvelgs į kreditorių pareikštus prašymus bei tikslus, apgins jų interesus, atliks savo pareigą, kuri numatyta Įmonių bankroto įstatyme.

 

BUAB „Timber construction group“ kreditorius

Facebook Comments