Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, verslo savivaldą puoselėjanti ir verslo informacines – konsultacines paslaugas teikianti organizacija. Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, plėtoja paslaugas verslui, vykdo valstybės deleguotąsias funkcijas.

Nuo 1991 m., kai Kaune buvo atkurti prieškario Lietuvoje veikę Rūmai, PPAR tapo solidžia ir patikima verslo savivaldos institucija, atsakingu visų lygių valdžios partneriu, padėjo pamatus solidarumo  principu pagrįstiems verslo bendruomenės santykiams.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija apie 420 įmonių Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kasmet Rūmų paslaugomis naudojasi apie 2500 visos Lietuvos įmonių.

Kauno PPAR yra tarptautinių verslo paramos organizacijų ir tinklų (Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos, Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos (UEAPME) Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) dalis.

Daugiau apie rūmus http://chamber.lt

Kategorija: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai