Metodinė diena mūsų darželyje

Kaip veiksmingiau įveikti vaikų tarties sunkumus? Kokia pasiekimų vertinimo sistema tenkina ugdytojų lūkesčius? Apie ugdymo aktualijas diskutavo Kauno rajono logopedai, specialieji ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, susirinkę Karmėlavos lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ š.m. lapkričio 15 dieną.

skaityti daugiau

http://www.karmelava.eu/node/1242

Komentarai

Komentarai