Islandų tikslinis vizitas Kaune padėjo pamatus tolimesniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir Islandijos socialinės gerovės srityje

Rugpjūčio 10 d. Kauno miesto savivaldybės mažojoje salėje vyko susitikimas –diskusija su Islandijos socialinių paslaugų ekspertėmis. Vizito tikslas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės veiklos projekto iniciatyva, kurios lėšos skiriamos projektų vykdytojų ir partnerių iš „Donorių šalių“ – Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika (renginiai, susitikimai su partneriais iš „Donorų šalių“, tiksliniai vizitai). Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus narė Greta Stasytienė pristatė projekto iniciatyvą, kurios tikslas – užmegzti ryšius su šalimi – donore Islandija, dalintis gerąja patirtimi ir pasisemti žinių iš socialinių paslaugų srities specialistų islandų. Susitikime -diskusijoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė, Kauno miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Eglė Andriuškienė bei vedėjos pavaduotoja Sigita Šimkienė, Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėjos pavaduotoja Jūratė Putnienė, Kauno miesto savivaldybės patarėja socialinių reikalų klausimams Laura Varžinskienė, LSMU Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ direktorė Audronė Prasauskienė, VŠĮ „SocActiva“ direktorė Raminta Daščiorienė, Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Česnulevičienė, Kauno miesto pedagoginės – psichologinės tarnybos psichologinio skyriaus vadovė Gita Žukovskienė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai: Ieva Vasiljevienė, Inga Dubinskaitė, Gintarė Cicėnienė, Greta Andraitytė, VŠĮ „Šeimos santykių instituto“ šeimų konsultantė Živilė Baronienė, Kauno neįgaliųjų jaunimo užimtumo centro vyr. soc. darbuotoja Edita Kliučienė, Kauno miesto savivaldybės dokumentų skyriaus vyr. specialistė Ilona Ledzinskaitė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Aušra Eidukaitytė ir Ieva Pšerackienė, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus vadybininkė Regita Yakobchuk.

Paskaitą tema: “Vaikų su negalia ugdymas ir teisės Islandijoje” skaitė Islandijos Valstybinio Diagnostikos ir Konsultavimo Centro (The Islandic State Diagnostic and Counselling Centre) vadovė Solveig Sigurðardóttir. Lektorė pristatė Islandijos sveikatos priežiūros paslaugas neįgaliems vaikams ir rizikos grupės vaikams bei jaunimui, kurios yra teikiamos Islandijos Valstybiniame Diagnostikos ir Konsultavimo Centre bei kitose socialinių paslaugų įstaigose. Lektorė akcentavo, kad vaiko gerovės kūrime dalyvauja tėvai ir Islandijos valdžia skatina tėvų įsitraukimą bei aktyvų bendruomenės dalyvavimą neįgalių vaikų bei rizikos grupės vaikų bei jaunimo ugdyme ir gerbūvio kūrime. Lektorė akcentavo, kad neįgaliems vaikams prieš mokyklinėse įstaigose yra skiriamas asmeninis asistentas, kad vaikai galėtų integruotis visuomenėje, mokyklose prie kiekvieno neįgalaus vaiko yra skiriamas asmeninis asistentas, o rizikos grupės vaikai ir jaunimas yra stebimi bendruomenės (atitinka seniūniją) bei socialinių darbuotojų ir pedagogų, skatinant jos narius aktyviai padėti jauniems žmonėms spręsti jų problemas bendruomenės lygiu. Švietimo sistema Islandijoje – tai įtraukiantis auklėjimas, kai sveiki vaikai ir vaikai su negalia mokosi kartu priešmokyklinėse grupėse, raidos centruose, mokyklose.

Lektorė Margret Maria Sigurðardóttir, vaikų ombudsmenė – nepriklausoma ir nešališka vaikų teisių gynėja Islandijoje bei laisvai samdoma teisininkė, skaitė paskaitą tema „Vaikų teisės ir vaikų apsauga Islandijoje“. Lektorė pabrėžė, kad Islandijoje socialinių paslaugų bei švietimo sistema remiasi Vaikų teisių konvencija, kuri apima keturias dimensijas: politinę, legalią, etinę ir pedagoginę. Margret Maria Sigurðardóttir kvietė politikus, NVO bei įvairių organizacijų atstovus ir vaikus (Vaikų Taryba) į diskusijas, vedė seminarus vaikų teisių klausimais ir kvietė į savo programas ir veiklas įtraukti Vaikų teisių konvenciją. Tai buvo pasiekta 2013m. ir iki dabar skleidžiama informacija apie vaikų teises Islandijoje. Po paskaitos lektorės atsakė į klausimus. Pasidalinimas gerąja patirtimi yra veiksmingas, nes islandai socialinių paslaugų sritį tobulina nuolat ir savo darbe vadovaujasi Vaikų teisių konvencija.

Nuotraukos: Gretos Stasytienės.

Komentarai

Komentarai